Norrlandskustens fiskare – Blomqvist & Son

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Blomqvist & Son AB

Blomqvist & Son AB är ett fiskeriföretag i Luleå som också sysslar med person och godstransporter samt bygg- och anläggningsverksamhet. Ägare av företaget är Per Johan Blomqvist som också är ende ordinarie styrelseledamot med frun Åsa Blomqvist som styrelsesuppleant. De två har samma uppdrag i Brunnen i Luleå AB, ett fastighetsbolag som också ägs av Per Johan Blomqvist.

Företaget äger trålaren LÅ 39 Elsa på cirka 17 bruttoton med hemmahamn i Luleå. LÅ 39 Elsa trålar siklöja ihop med LÅ 18 Nova som ägs av Sundströms Fiske AB. Dessutom äger företaget eller Per Johan Blomqvist själv den mindre fiskebåten LÅ 2 som har Lövskär som hemmahamn. Med den mindre båten fiskas sik och lax. Bolaget tillverkar också löjrom med ursprungsbeteckningen Kalix löjrom.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-04-31 omsatte Blomqvist & Son AB 5,1 miljoner SEK med en vinst på nästan 1,2 miljoner. Huvuddelen av omsättningen kommer sannolikt från transport- och anläggningsverksamhet. De bokförda tillgångarna varav 2 miljoner i båtar, utrustning och installationer och 6,5 miljoner i kapitalförsäkringar.

Per Johan Blomqvist är via Blomqvist & Son AB även delägare i BD Fisk AB, ett fiskförädlingföretag och fiskhandelsföretag med 93 miljoner SEK i omsättning under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-31.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!