Norrlandskustens fiskare – Holms och Altappens Fiske

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sIllfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Holms Fiske AB

Holms Fiske AB är ett fiskeriföretag i Luleå som ägs av Karl Jan Holm. Han är också ordinarie styrelseledamot med Gunn Monika Holm som styrelsesuppleant. Ingen av dem har några andra styrelseuppdrag. Företaget äger trålaren LÅ 48 Sara II på 12 bruttoton. Trålaren används för partrålning av siklöja ihop med LÅ 21 Altappen som ägs av Altappens Fiske AB. Dessutom bedrivs fiske av lax och sik med den mindre fiskebåten LÅ 27.

Förutom fiske bedriver även Holms Fiske beredning av löjrom, siklöjefiléer, sik och lax samt grossisthandel med fisk och skaldjur. Omsättningen i Holms Fiske AB år 2020 var 2,6 miljoner SEK med en vinst på 0,5 miljoner. De bokförda tillgångarna var total 8,8 miljoner varav 2 miljoner i fiskebåtar, anläggningar och utrustning samt 4 miljoner i fonder och värdepapper.

Karl Jan Holm är även delägare i BD Fisk AB, ett fiskförädlingföretag och fiskhandelsföretag med 93 miljoner SEK i omsättning under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-31.

Altappens Fiske AB

Altappens Fiske AB i huvudsak bedriver sitt fiske ihop med Holms Fiske AB behandlar jag de två oberoende företagen i samma inlägg. Altappens Fiske AB ägs av Johan Gren i Luleå. Fadern Stig Gren som är styrelsesuppleant i Altappens Fiske AB där Johan Gren är ordinarie styrelseledamot.

Altappens Fiske AB äger trålaren LÅ 21 Altappen på 11 bruttoton. Normalt fiskar den ihop med LÅ 48 Sara II som ägs av Holms Fiske AB. Företaget äger också den mindre fiskebåten LÅ 71 Altappen 2 som används till fiske av sik och lax. Förutom fiske äganr sig företaget åt beredning av löjrom och andra fiskprodukter. Bägge båtarna har Altappen som hemmahamn. Den lilla ön Altappen var en gång ett brukssamhälle med omkring 800 invånare. Men 1908 brann hela samhället såväl som bruket ner. 2012 fanns 1 invånare, Stig Gren. Han tycks bo kvar än idag.

Senast redovisade verksamhetsår som slutade 2020-06-30 omsatte Altappens Fiske AB 1,6 miljoner SEK med en vinst på 800 000 kronor. De bokförda tillgångarna var totalt 2,7 miljoner SEK. Företaget som haft en minskande omsättning i flera år är uppenbarligen felaktigt registrerat i bolagsregistret vad det gäller branschtillhörighet.

Stig Gren eller Johan Gren är troligen även delägare i BD Fisk AB. BD Fisk AB tillverkar löjrom med ursprungsbeteckningen Kalix löjrom, surströmming, siklöjefiléer och olika laxprodukter av både vild och odlad lax.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!