ICES rådgivning för pelagisk fisk i Nordsjön

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) kom med kvotråden för nordsjösill, NVG-sill (atlantoskandisk sill), makrill, blåvitling och hästmakrill i slutet av september. Det brukar sällan uppmärksammas av svenska medier som fokuserar helt på Östersjön. För det storskaliga pelagiska konsumtionsfisket är denna rådgivning dock av stor betydelse.

Fisket i Nordsjön och Nordatlanten är mycket viktigt för de pelagiska fiskeriföretagen och står för en stor del av omsättningen i fiskeriföretagen. I detta fiske är det dock vanligt att de svenska företagen använder trålare som har dansk eller tysk flagg.

Nordsjösill

Kvotrådet för nordsjösill skulle egentligen ut i slutet av maj, men sköts upp på grund av en revidering av beräkningsmodellerna för beståndens storlek. ICES rekommenderar en kvot på 532 183 ton för 2022. Det är en ökning med 45 procent jämfört med kvotrådet för 2021:

– Det er to grunner til at kvoterådet går opp. For det første førte minimetoderevisjonen i sommer til endringer i bestandsvurderingsmodellen og referansepunktene, og en økning i estimatet for fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte, også kalt Fmsy. For det andre tyder dataene fra 2021 på at nedgangen i bestanden har avtatt, sier Cecilie Kvamme, bestandsansvarlig for nordsjøsild.

För svenskägda fiskebåtar är sillfisket i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt mycket viktigt.

NVG-sill

För den vårlekande atlantoskandiska sillen (NVG-sill) rekommenderar ICES en kvot på 598 588 ton för 2022. Det är en minskning med 8 procent jämfört med kvotrådet för 2021:

– Kvoterådet er lavere fordi totalbestanden går ned. I dag er bestanden dominert av 2016-årsklassen og årsklassene etter 2016 er estimert til å være svake, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for NVG-sild.

Ett begränsat antal svenskägda båtar ägnar sig åt att fiska NVG-sill.

Makrill

För makrill rekommenderar ICES en kvot på 794 920 ton för 2022. Det är en minskning med 7 procent jämfört med kvotrådet för 2021.

Beståndsbedömningen av makrill har ständigt reviderats då data från olika källor inte stämmer överens. Men enligt ICES pekar nu alla data på en minskande bestånd:

– Bestandsvurderingen viser en kontinuerlig nedgang siden 2015, og dette er hovedårsaken til et lavere kvoteråd for 2022, sier Leif Nøttestad, bestandsansvarlig for makrell.

– Selv om makrellen har hatt bra rekruttering de siste årene, har uttaket av makrell ligget godt over anbefalt kvoteråd siden 2010. I 2021 er uttaket estimert til å ligge om lag 40 prosent over kvoterådet, og det er også en medvirkende årsak til nedgangen i bestanden, sier Nøttestad.

Problemet med markillen är att flera länder bestämmer egna kvoter utan förhandlingar och utan hänsyn till andra intressenter. De stora syndarna i detta sammanhang är Grönland, Island och Färöarna men med Brexit följer troligen också att Storbritannien och Norge blir problem.

ICES beståndsbedömningar vad det gäller makrill har flera gånger visat sig vara helt felaktiga med kraftiga underskattningar av beståndets storlek. För svenska och svenskägda båtar har makrillen begränsad betydelse.

Kolmule

För blåvitling (kolmule) rekommenderar ICES en kvot på 752 736 ton för 2022. Det är en minskning med 19 procent jämfört med kvotrådet 2021:

– Hovedgrunnene til at kvoterådet går ned er dårlig rekruttering etter 2015 og høyt fiskepress. Det har jo blitt tatt ut vesentlig mer enn anbefalt kvote i alle år etter 2013, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.

Det ser dock inte helt svart ut för beståndet av kolmule. Detta då den årsklass som föddes 2020 verkar vara stor. Kolmule fiskas i nordiska länder uteslutande för fiskmjölsändamå. Svenskflaggade båtar brukar bort kolmulen i Nordatlanten mot sill i Nordsjön som de får att framförallt danskflaggade båtar.

Hästmakrill

För hästmakrill (taggmakrill) rekommenderar ICES en kvot på 71 138 ton för 2022. Det är en minskning med 12,6 procent jämfört med kvoterådet 2021. Huvuddelen av den hästmakrill som fiskas tillhör det västra beståndet. Kvoten för det östra beståndet är betydligt mindre. Lekbeståndet är litet. Svenskflaggade båtar fiskar i allmänhet ingen hästmakrill.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!