Ny rapport om svensk konsumtion av sjömat

Forskningsinstitutet RISE har publicerat en ny rapport om konsumtionen av svensk sjömat. Mycket i rapporten handlar om hur mycket av den sill som svenska yrkesfiskare fångar som faktiskt går till konsumtion.

Det är naturligtvis mycket svårt att veta då huvuddelen av den svenska fångsten av sill landas i Danmark. Men jag ska kommentera en del av påståendena i rapporten om sill som jag finner tveksamma eller i alla fall underliga.

Sill, foderfiske och fiskmjöl

Rent generellt tycks författarna av rapporten antagit att all svensk sill som landats i Danmark används för tillverkning av fiskmjöl (i rapporten kallat foderfiske). Det är ett märkligt antagande då huvuddelen av den sill som fiskas i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Nordatlanten (brittiska, danska och norska vatten) går till konsumtion. Den landas i Danmark, Norge eller nåt annat land. Hur mycket som går till fiskmjölsfabrikerna eller till foder överdrivs därför i rapporten. Skarpsillen och tobisen som fiskas i Nordsjön går dock till fiskmjölsfabrikerna.

De utländska landningarna av sill har historiskt nästan uteslutande bestått av landningar för foder- och fiskmjölstillverkning. Det har dock ändrats under senaste året. Jag har noterat landningar från danska båtar (i huvudsak svenskägda med svenska yrkesfiskare) för konsumtionsändamål. Det kan även ha funnits under tidigare år utan att jag noterat det.

Norsk lax och fiskodlingar

I rapporten står det att ”Det svenska foderfisket i Östersjön bidrar idag inte i någon större utsträckning till just norsk lax.”. Det är naturligtvis ett korrekt påstående då de produceras enorma mängder odlad lax i Norge. Men det döljer också det faktum att huvuddelen den danskproducerade fiskoljan och fiskmjölet går till de norska laxodlingarna. En stor del går också till brittiska laxodlingar och grekiska fiskodlingar (guldsparid och havsabborre).

Svenskt foderfiske går därmed i huvudsak till norska laxodlingar och andra fiskodlingar. Därmed går sillen indirekt till konsumtion. Rapportens resonemang på denna punkt är enligt min bedömning felaktigt och vilseledande.

Sillen från norska och isländska vatten går vad jag förstår i huvudsak inte till fiskmjöl vilket rapporten antyder. Den går till konsumtion. Och hur mycket norsk laxindustri konsumerar i form av sill och skarpsill inkluderar enbart fisk som landats i Norge om jag förstått det rätt. Landningar i Danmark och andra länder räknas inte om jag förstått det hela rätt.

Läs mer om konsumtionsfiske