Matfiskodlarna – Gårdsfisk

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Gårdsfisk

Gårdsfisk AB är ett företag i Åhus. Företaget bedriver dock ingen egentlig verksamhet. Verksamheten bedrivs istället i moderbolaget som heter Scandinavian Aquasystems AB vilket har Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles som huvudägare. Detta företag äger också varumärket Gårdsfisk liksom en mängd andra varumärken. Övriga delägare i Scandinavian Aquasystems AB är Almi Invest AB, LMK-Stiftelsen, LRF, Novax, HK Scan och Niclas Palmstierna. Noterbart är att olika källor redovisar helt olika ägandeförhållanden för de företag som Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles äger.

Styrelsen för Scandinavian Aquasystems AB består av Niclas Palmstierna, Göran Sigfrid Gunnar Sigfridsson, Charlotte Hauksson, Lo Caucy, Martin Alexandersson, Pär Warnström och Mikael Olenmark Dessalles med Ida Linderbrandt som suppleant. Johan Ljungquist är VD.

Verksamheten i Scandinavian Aquasystems AB är främst att sälja och etablera landbaserade fiskodlingar men de bedriver även odling av afrikansk ålmal (Pangasius) som de märkligt nog säljer under varumärket Gårdsclarias och niltilapia (Clarias) som de säljer under varumärkena Rödstrimma och Svartstrimma. Båda arterna är snabbväxande sötvattensarter som kräver ganska varmt vatten. Företaget bearbetar och förädlar också fisken.

Bild: Gårdsfisk

Precis som när det gäller ägandeförhållande är olika källors redovisning av företagets omsättning förvirrande. Olika källor redovisar helt olika siffror. Klart är att företaget går med enorma förluster. Detta i likhet med det andra liknande företaget, Agtira. Fiskodling på land för konsumentmarknaden tycks inte på något sätt vara en lönsam verksamhet. Enligt bokslutet var den totala omsättningen i Scandinavian Aquasystems AB under 2020 12,1 miljoner SEK. Förlusten var cirka 8,3 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var nästan 18,9 miljoner SEK.

Niclas Palmstierna äger också Mark o Pool o Grön Invest AB med dotterbolagen Maltesholms Fisk AB och Maltesholms Konsult och Förvaltnings AB med verksamhet på Maltesholms egendom.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!