Danmarks största pelagiska fiskeriföretag

Flertalet stora fiskeriföretag i Danmark är pelagiska. Storlek kan mätas på fler olika sätt. Bokförda tillgångar, omsättning (fast danska företag redovisar i allmänhet inte det), resultat, andel av fiskerättigheter, antal anställda med mera. Utifrån de olika parametrarna får vi olika resultat. Olika företag blir störst beroende på hur vi mäter.

Dessutom finns det företag som drivs som enskilda firmor. De redovisar inga ekonomiska siffror. Andra är filialer av utländska företag. Inte heller för dem finns det några ekonomiska siffror som redovisas. För att få en bild av Danmarks största pelagiska fiskeriföretag behöver vi därför titta på en mängd olika sätt att mäta storleken.

De stora pelagiska fiskeriföretagen hör främst hemma i Hirtshals och Skagen med enstaka företag i Esbjerg, Thyborøn och Hanstholm.

Bruttoförtjänst (bruttovinst) 2020, M DKK
 1. Astrid Fiskeri A/S, 222,1, familjen Johansson
 2. Rederiet Ruth A/S, 193,7, Gullak Madsen
 3. Rederiet Isafold A/S, 164,6, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 4. Gitte Henning Pelagic A/S, 151,2, Henning Kjeldsen
 5. Asbjørn A/S, 122,4, familjen Magnusen
 6. Beinur A/S, 118,7, familjen Tindskard
 7. Cattleya A/S, 77,5, Flemming Pedersen
 8. Themis Fiskeri A/S, 61,3, familjen Ryberg
 9. Rylo Fiskeri ApS, 60,7 (har sålt sin verksamhet till Tor-ön Fiske AB), familjen Ryberg
 10. Lingbank A/S, 52,5, familjen Rasmussen
Bokförda tillgångar 2020-12-31, M DKK
 1. Gitte Henning Pelagic A/S, 3 328,2 (har sålt sin verksamhet), Henning Kjeldsen
 2. Rederiet Isafold A/S, 1 133,8, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 3. Astrid Fiskeri A/S, 1 056,5, familjen Johansson
 4. Beinur A/S, 952,1, familjen Tindskard
 5. Asbjørn A/S, 923,4, familjen Magnusen
 6. Rederiet Ruth A/S, 901,6, Gullak Madsen
 7. Themis Fiskeri A/S, 823,5, familjen Ryberg
 8. Lingbank A/S, 487,5, familjen Rasmussen
 9. Cattleya A/S, 257,3, Flemming Pedersen
 10. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 239,4, familjen Bryngelsson

När det gäller antalet anställda hyr flera företag in sin personal från systerföretag eller moderbolag.

Antal anställda
 1. Rederiet Ruth A/S, 20, Gullak Madsen
 2. Gitte Henning Pelagic A/S, 19, Henning Kjeldsen
 3. Asbjørn A/S, 17, familjen Magnusen
 4. Cattleya A/S, 17, Flemming Pedersen
 5. Rederiet Isafold A/S, 16, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 6. AB Ocean ApS, 16, Tindskard & Magnusen
 7. Beinur A/S, 13, familjen Tindskard
 8. Lingbank A/S, 10, familjen Rasmussen
 9. Astrid Fiskeri A/S, 5, familjen Johansson
 10. Rylo Fiskeri ApS, 5 (har sålt sin verksamhet), familjen Ryberg

Astrid Fiske AB som är moderbolag till Astrid Fiskeri A/S har totalt 48 anställda. Astrid Fiske AB hyr ut personal till det danska dotterbolaget. Themis Pelagic AB med 12 anställda hyr ut personal till systerbolaget Themis Fiskeri AB som i sig själv har 3 anställda.

Stella Nova Fiskeri AB med 8 anställda hyr ut personal till systerföretaget Fiskeriselskabet Stella Nova ApS. Fiskeri AB Ginneton har 45 anställda varav en del arbetar för den danska filialen. AB Clipperton med 12 anställda och Bristol Fiske AB med 6 anställda hyr ut personal till delägda B-C Pelagic Danmark ApS samt dess svenska systerföretag B-C Pelagic AB. Tor-ön Fiske AB har 8 anställda men hade 2020 ingen verksamhet i Danmark.

I de flesta företagen finns det flera ägare. Det gör att andelen av fiskerättigheterna kan vara olika när båtar, företag eller personer listas. Ingen person, inget företag och ingen båt får ha mer än 10% av IOK-fiskerättigheterna totalt.

HG 265 Asbjørn. Bild: DPPO

Andel av IOK-fiskerättigheterna, båt, andel i %
 1. S 364 Rockall, 9,86%, Astrid Fiskeri A/S
 2. HG 265 Asbjørn, 9,62%, Asbjørn A/S
 3. HG 333 Isafold, 9,27%, Rederiet Isafold A/S
 4. HG 62 Beinur, 7,39%, Beinur A/S
 5. HG 264 Ruth, 7,04%, Rederiet Ruth A/S
 6. S 205 Ceton, 6,50%, Fiskeri AB Ginneton
 7. S 144 Themis, 5,89%, Themis Fiskeri A/S
 8. L 144 Frederikke R, 4,09%, Tor-ön Fiske AB
 9. E 349 Cattleya, 3,64%, Cattleya A/S
 10. HM 379 Lingbank, 3,09%, Lingbank A/S
Andel av IOK-fiskerättigheterna, företag, andel i %
 1. Astrid Fiskeri A/S, 9,86%, familjen Johansson
 2. Asbjørn A/S, 9,62%, familjen Magnusen
 3. Rederiet Isafold A/S, 9,27%, Lise Bjørn Jørgensen & Karsten Mølgaard
 4. Beinur A/S, 7,39%, familjen Tindskard
 5. Rederiet Ruth A/S, 7,04%, Gullak Madsen
 6. Fiskeri AB Ginneton, 6,50%, familjen Claesson
 7. Themis Fiskeri A/S, 5,89%, familjen Ryberg
 8. John Anker Hametner Larsen, 4,66%
 9. Tor-ön Fiske AB, 4,09%, familjen Ahlström
 10. AB Ocean ApS, 3,99%, Tindskard & Magnusen
Andel av IOK-fiskerättigheterna, personer, andel i %
 1. Gullak Madsen, 7,04%
 2. Fridi Magnusen, 5,23%
 3. Roi Magnusen, 5,23%
 4. Fridalvur Tindskard, 5,21%
 5. Lise Bjørn Jørgensen, 5,14%
 6. Karsten Mølgaard, 5,14%
 7. John Anker Hametner Larsen, 4,66%
 8. Börje Johansson, 3,64%
 9. Thomas Johansson, 3,64%
 10. Runi Tindskard, 3,13%

Sammantaget kan vi nog säga att Danmark har fem pelagiska fiskeriföretag som är lite större än de andra. Astrid Fiskeri A/S, Rederiet Isafold A/S, Rederiet Ruth A/S, Asbjørn A/S och Beinur A/S. Därefter följer en grupp med 8 företag som beroende av hur vi mäter hamnar bland de 10 största, Cattleya A/S, Themis Fiskeri A/S, Lingbank A/S, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, John Anker Hametner Larsen, AB Ocean ApS, Fiskeri AB Ginnetons danska filial och Tor-ön Fiske AB;s danska filial.

Källa till uppgifterna är Cvrapi, proff.dk och Fiskeristyrelsen

Läs mer: Var befinner sig den danska pelagiska fiskeflottan just nu?