Tre fiskeriföretag delade på Henning Kjeldsens kvoter

Henning Kjeldsens företag Gitte Henning Pelagic A/S sålde i början av året alla sina fiskerättigheter till några andra företag. Gitte Henning Pelagic är ett Skagen-företag och huvuddelen av fiskerättigheterna övertogs av två andra fiskeriföretag i Skagen, Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S. Resten köptes i huvudsak av Rederiet Isafold A/S i Hirtshals. Små mängder övertogs av några mindre företag. Innan försäljningen hade Gitte Henning Pelagic A/S följande fiskerättigheter på båten S 349 Gitte:

Gitte Hennings fiskerättigheter innan försäljning, art, andel
 • Atlantoskandisk sill, 23,54%
 • Sill Nordsjön, 19,54%
 • Sill Skagerak & Kattegatt, 25,30%
 • Makrill, 18,80%
 • Makrill Färöarna, 10,78%
 • Makrill i norsk zon, 18,80%
 • Tobis, 4,00%
 • Blåvitling, 24,22%
 • Blåvitling Färöarna, 40,12%

De aktuella fiskerättigheterna var så kallade IOK-kvoter. Företaget sålde samtliga fiskerättigheter.

Astrid Fiskeri

Astrid Fiskeri A/S tycks vara det företag som köpte mest. De ökade andelen fiskerättigheter för Atlantoskandisk sill (NVG-sill) med 16,21 procentenheter, andelen nordsjösill med 6,54, sill i Skagerak och Kattegatt med 9,00, makrill med 12,70, makrill i färöiskt vatten med 14,94, makrill i norsk zon med 12,70, blåvitling med 8,80 och blåvitling i färöisk zon med 17,20 procentenheter. Astrid Fiskeri A/S har i nuläget båten S 364 Rockall men en ny S 264 Astrid är under byggnad. Utöver inköpen av fiskerättigheter tycks de också ha sålt fiskerättigheter för tobis.

Astrid Fiskeris (S 364 Rockall) fiskerättigheter efter köp och försäljning, art, andel
 • Atlantoskandisk sill, 16,61%
 • Sill Nordsjön, 21,00%
 • Sill Skagerak & Kattegatt, 26,00%
 • Makrill, 21,00%
 • Makrill Färöarna, 14,94%
 • Makrill i norsk zon, 21,00%
 • Brisling Nordsjön, 2,00%
 • Brisling Skagerak & Kattegatt, 3,78%
 • Brisling Östersjön, 15,00%
 • Sill västra Östersjön, 12,46%
 • Sill östra Östersjön, 15,00%
 • Tobis, 6,00%
 • Blåvitling, 17,06%
 • Blåvitling Färöarna, 22,45%
 • Hästmakrill, 34,26%
 • Havgalt, 1,70%

Den samlade IOK-andelen för S 364 Rockall är 9,86%

Rederiet Isafold

HG 333 Isafold

Rederiet Isafold A/S köpte också en hel del fiskerättigheter från Henning Kjeldsens företag. Andelen atlantoskandisk sill ökade med 1,94 procentenheter, andelen nordsjösill med 5,86, sill i Skagerak och Kattegatt med 12,69, blåvitling med 15,43 och blåvitling i färöiska vatten med 22,93 procentenheter.

Samtidigt köpte Rederiet Isafold också den fiskebåt som Gitte Henning Pelagic A/S hade beställt vid ett spanskt varv. Rederiet Isafold har även sålt av en del fiskerättigheter för havgalt (trynfisk), brisling och tobis.

Rederiet Isafolds (HG 333 Isafold) fiskerättigheter efter köp och försäljning, art, andel
 • Atlantoskandisk sill, 24,00%
 • Sill Nordsjön, 21,00%
 • Sill Skagerak & Kattegatt, 25,66%
 • Makrill, 21,00%
 • Makrill Färöarna, 39,39%
 • Makrill i norsk zon, 21,00%
 • Brisling Nordsjön, 4,00%
 • Brisling Östersjön, 5,33%
 • Sill västra Östersjön, 0,61%
 • Sill östra Östersjön, 0,61%
 • Tobis, 4,72%
 • Blåvitling, 20,23%
 • Blåvitling Färöarna, 32,37%
 • Sperling, 0,18%

Den samlade IOK-andelen för HG 333 Isafold är 9,27%.

Themis Fiskeri

S 144 Themis

För sin del ökade Themis Fiskeri A/S med båten S 144 Themis sina fiskerättigheter för sill och makrill genom köp från Gitte Henning Pelagic A/S. Andelen atlantoskandisk sill ökade med 5,40 procentenheter, andelen nordsjösill med 3,46, makrill med 6,10, makrill i färöiska vatten med 5,23 och makrill i norsk zon med 6,10 procentenheter. Fiskerättigheterna för tobis har överförts på L 144 Frederikke R.

Themis Fiskeris (S 144 Themis) fiskerättigheter efter köp och försäljning, art, andel
 • Atlantoskandisk sill, 5,40%
 • Sill Nordsjön, 8,71%
 • Sill Skagerak & Kattegatt, 12,16%
 • Makrill, 10,30%
 • Makrill Färöarna, 6,60%
 • Makrill i norsk zon, 10,30%
 • Brisling Nordsjön, 9,21%
 • Brisling Östersjön, 9,29%
 • Sill västra Östersjön, 13,12%
 • Sill östra Östersjön, 15,00%
 • Blåvitling, 0,08%
 • Sperling, 6,64%

Den samlade IOK-andelen för S 144 Themis är 5,89%

Övriga fiskeriföretag

Ägarna till Themis Fiskeri A/S har också sålt L 144 Frederikke R till Tor-ön Fiske. Den båten ägdes tidigare av Rylo Fiskeri ApS som har samma ägare som Themis Fiskeri.

L 144 Frederikke R har sen årsskiftet ökat sina fiskerättigheter brisling, sperling och tobis. Fiskerättigheterna tycks inte ha köpts från Gitte Henning Pelagic A/S utan i huvudsak ha överförts från S 144 Themis innan försäljningen till Tor-ön Fiske. L 144 Frederikke R är i danska skeppsregistret fortfarande registrerad på Rylo Fiskeri ApS men i registret över fiskerättigheter framgår att båten ägs av Tor-ön Fiske AB och deras filial i Danmark.

Vidare tycks B-C Pelagic Danmark ApS med båten S 438 Bristol ha ökat sina fiskerättigheter av tobis och sperling sen årsskiftet. De kan inte heller ha köpts från Gitte Henning Pelagic A/S men inget hindrar att de köpts från nåt annat av Henning Kjeldsens bolag eller från nåt av de bolag som köpt fiskerättigheter från Gitte Henning Pelagic A/S.

Fiskeri AB Ginneton har också ökat sina fiskerättigheter av sill i Nordsjön och tobis för båten S 205 Ceton. Sillen kan mycket väl ha köpts av Gitte Henning Pelagic A/S och tobisen kan eventuellt vara köpt av nåt annat bolag knutet till Henning Kjeldsen.

Läs också:

Källor: Cvrapi, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!