Fiskfiskarnas Hanstholm – Lingbank A/S

Lingbank A/S är ett pelagiskt fiskeriföretag i Hanstholm som ägas av Benny Rasmussen och hans söner Jens Schneider Rasmussen och Jonas Sauer Rasmussen. Bolaget har drygt 10 anställda och äger den pelagiska trålaren HM 379 Lingbank Läs mer…

Danska fiskerättigheter för tobis 2020 – båtar och företag

Tobis är tillsammans med brisling (skarpsill) den viktigaste fisken för den danska fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Fisket bedrivs med så kallad semipelagisk trål vilket är en bottentrål som inte rör botten lika mycket som en vanlig bottentrål och dessutom har tråldörrar Läs mer…

Danska landningar av brisling 2019

Brisling heter på svenska skarpsill, men kan i Bohuslän också kallas brisling och i delar av Sverige liksom i Finland för vassbuk. Det är en av de viktigaste så kallade industriarterna i det danska fisket och fiskas främst i Nordsjön Läs mer…