Norges största pelagiska fiskeriföretag

När det gäller Norge och fiske så spelar landet i en annan division än Sverige och Danmark. I Norge finns några av världens största fiskeriföretag och antalet fiskeriföretag är oändligt mycket större än i Danmark och Sverige. En del av företagen har huvuddelen av sin fiskeriverksamhet i andra länder.

Det gäller bland annat det största företaget, Austevoll Seafood ASA som dessutom har stor fiskindustri- och fiskodlingsverksamhet i framförallt Norge genom dotterbolaget Lerøy Seafood Group AS och andra bolag. Dessutom driver företaget ett omfattande demersalt fiske i Norge genom dotterdotterbolaget Lerøy Havfisk AS.

Det finns dessutom fler norska fiskeriföretag som bedriver demersalt fiske såväl som fiskodling. Dock ingen i samma omfattning som Austevoll Seafood ASA.

Det är svårt att få tag på antalet anställda i en del norska företag så jag låter bli att lista företagen enligt antalet anställda.

Omsättning år 2020 i M NOK, företag, omsättning, ägare
 1. Austevoll Seafood ASA, 22 446,0, familjen Møgster (internationellt fiske och inhemskt demersalt fiske)
 2. Olsen Gruppen AS, 928,0, fam.Olsen
 3. Sirean AS, 713,6, Agnar Lyng
 4. Magne Arvesen & Sønner AS, 587,7, fam. Arvesen
 5. Halstensen K A/S (K. Halstensen), 480,8, fam. Halstensen
 6. Liegruppen AS, 469,6, fam. Lie (1/3 av omsättningen kommer från bilhandel)
 7. Eidesvik Havfiske AS, 433,0, fam. Magne Eidesvik
 8. Østerbris Holding AS, 375,0, fam. Olav Østervold
 9. Ytterstad Fiskeriselskap AS, 261,1, fam. Ytterstad
 10. Br. Birkeland AS, 246,6, familjen Møgster (via Austevoll Seafood)
 11. Hardhaus AS, 236,8, familjen Møgster (en annan gren av släkten än ägarna av Austevoll)
 12. Remøy Havfiske Holding AS, 225,3, fam. Remøy & Eggesbø (även demersalt fiske)
 13. Cetus AS, 219,6, Helge Olav Vikshåland, Aleksander Vedø och fam. Møgster (Hardhaus AS)
 14. Veibust Fiskeriselskap AS, 213,9, Henning Tangen Veibust
 15. Dahl Fiskeri AS, 206,5, fam. Dahl
 16. Gerda Marie Holding AS, 201,3, fam. Mælingen (Melingen)
 17. Sjøvik AS, 175,9, fam. Sjøvik & Kristian Eidesvik
 18. Strand Fiskeriselskap AS, 172,6, fam. Strand (även demersalt fiske)
 19. Gunnar Langva AS, 149,9, fam. Longva
 20. Ivan Ulsund Rederi AS, 143,9, fam. Ulsund
Bokförda tillgångar 2020-12-31 i M NOK, företag, omsättning, ägare
 1. Austevoll Seafood ASA, 39 740,0, familjen Møgster (internationellt fiske och inhemskt demersalt fiske)
 2. Eidesvik Havfiske AS, 1 660,2, fam. Magne Eidesvik
 3. Halstensen K A/S (K. Halstensen), 1 657,9, fam. Halstensen
 4. Dahl Fiskeri A/S, 1 656,9, fam. Dahl
 5. Magne Arvesen & Sønner AS, 1 572,1, fam. Arvesen
 6. Veibust Fiskeriselskap AS, 1 555,4, Henning Tangen Veibust
 7. Sansibar Holding AS, 1 458,1, fam. Teige
 8. Liegruppen AS, 1 337,2, fam. Lie (1/3 av omsättningen kommer från bilhandel)
 9. Remøy Havfiske Holding AS, 1 017,8, fam. Remøy & Eggesbø (även demersalt fiske)
 10. Hardhaus AS, 1 009,6, familjen Møgster (en annan gren av släkten än ägarna av Austevoll)
 11. Olsen Gruppen AS, 1 006,6, fam.Olsen
 12. Gerda Marie Holding AS, 933,8, fam. Mælingen (Melingen)
 13. Christina E AS, 931,2, Rita Christina Sævik & Espen Ervik
 14. Sirean AS, 867,4, Agnar Lyng
 15. Østerbris Holding AS, 862,2, fam. Olav Østervold
 16. Cetus AS, 802,8, Helge Olav Vikshåland, Aleksander Vedø och fam. Møgster (Hardhaus AS)
 17. Knester AS, 772,4, fam. Stenevik/Eliassen
 18. Br. Birkeland AS, 721,3, familjen Møgster (via Austevoll Seafood)
 19. Strand Fiskeriselskap AS, 673,4, fam. Strand (även demersalt fiske)
 20. Ivan Ulsund Rederi AS, 630,4, fam. Ulsund

Antalet pelagiska fiskeriföretag i Norge är mycket stort och andelen av fiskerättigheterna är lägre per företag än i andra nordiska länder. Kvotkoncentrationen är lägre än i övriga länder med Sverige på andra plats, Högts kvotkoncentration finns på Färöarna och Island.

Det finns inga utländska ägare bland de större pelagiska fiskeriföretagen i Norge på det sätt som finns i Danmark.

Inhemskt fiske

I motsats till i Danmark finns inga uppgifter om totala andel av fiskerättigheter (kvoter) men däremot går det att få fram kvoter per art och fiskebåt. Utifrån det går det också att räkna fram företagets andel för en viss art. Jag har gjort ett urval av arter, kolmule (blåvitling), lodda, makrill och sill. Det ger en bild av de största företagen i det inhemska norska pelagiska fisket.

Gardar. Bild: Fiskebåt

Mängd kolmule (blåvitling) 2022, ton
 • 1. Halstensen K A/S, 18 708, fam. Halstensen
 • 2. Br. Birkeland AS, 17 771, fam. Møgster (via Austevoll Seafood)
 • 3. Strand Fiskeriselskap AS, 15 840, fam. Strand
 • 4. Veibust Fiskeriselskap AS, 12 472, Henning Tangen Veibust
 • 4. Dahl Fiskeri AS, 12 472, fam. Dahl
 • 4. Ytterstad Fiskeriselskap AS, 12 472, fam. Ytterstad
 • 7. Østerbris Holding AS, 11 537, fam. Olav Østervold
 • 8. Hardhaus AS, 10 556, fam. Møgster (en annan gren av släkten än ägarna av Austevoll)
 • 8. Gerda Marie Holding AS, 10 556, fam. Mælingen (Melingen)
 • 10. Eidesvik Havfiske AS, 8 640, fam. Magne Eidesvik
 • 10. Cetus AS, 8 640, Helge Olav Vikshåland, Aleksander Vedø och fam. Møgster (Hardhaus AS)
 • 12. Kings-Bay AS, 8 003. fam. Sævik
 • 12. Eros AS, 8 003, Per Magne Eggesbø
 • 12. Nye Smaragd AS, 8 003, fam. Smådal
Mängd lodda 2022, ton
 • 1. Halstensen K A/S, 8 019, fam. Halstensen
 • 2. Dahl Fiskeri AS, 7 090, fam. Dahl
 • 3. Hardhaus AS, 6 972, fam. Møgster (en annan gren av släkten än ägarna av Austevoll)
 • 4. Br. Birkeland AS, 5 680, fam. Møgster (via Austevoll Seafood)
 • 5. Ytterstad Fiskeriselskap AS, 5 497, fam. Ytterstad
 • 6. Strand Fiskeriselskap AS, 5 422, fam. Strand
 • 6. Liegruppen AS, 5 422, fam. Lie
 • 8. Gerda Marie Holding AS, 5 174, fam. Mælingen (Melingen)
 • 9. Veibust Fiskeriselskap AS, 4 904, Henning Tangen Veibust
 • 10. Knester AS, 4 588, fam. Stenevik/Eliassen
 • 11. Sirean AS, 3 776, Agnar Lyng
 • 12. Østerbris Holding AS, 3 545, fam. Olav Østervold
 • 12. Kings-Bay AS, 3 545, fam. Sævik
 • 12. Christina E AS, 3 545, Rita Christina Sævik & Espen Ervik
 • 15. Eros AS, 3 301, Per Magne Eggesbø
 • 15. Nye Smaragd AS, 3 301, fam. Smådal
 • 17. Hargun Havfiske AS, 3 253, fam. Garvik
 • 18. Gunnar Langva AS, 3 160, fam. Longva
 • 19. Rogne AS, 3 040, fam. Rogne
 • 19. Herøyhav AS, 3 040, fam. Ervik

Hardhaus Bild: Fiskebåt

Mängd makrill 2022, ton
 • 1. Halstensen K A/S, 2 828, fam. Halstensen
 • 2. Hardhaus AS, 2 475, fam. Møgster (en annan gren av släkten än ägarna av Austevoll)
 • 3. Ivan Ulsund Rederi AS, 2 101, fam. Ulsund
 • 4. Br. Birkeland AS, 2 016, fam. Møgster (via Austevoll Seafood)
 • 5. Ytterstad Fiskeriselskap AS, 1 951, fam. Ytterstad
 • 6. Strand Fiskeriselskap AS, 1 924, fam. Strand
 • 6. Liegruppen AS, 1 924, fam. Lie
 • 8. Gerda Marie Holding AS, 1 837, fam. Mælingen (Melingen)
 • 9. Veibust Fiskeriselskap AS, 1 740, Henning Tangen Veibust
 • 10. Knester AS, 1 628, fam. Stenevik/Eliassen
 • 11. Sirean AS, 1 339, Agnar Lyng
 • 12. Eidesvik Havfiske AS, 1 320, fam. Magne Eidesvik
 • 13. Østerbris Holding AS, 1 258, fam. Olav Østervold
 • 13. Kings-Bay AS, 1 258, fam. Sævik
 • 13. Christina E AS, 1 258, Rita Christina Sævik & Espen Ervik
 • 13. Dahl Fiskeri AS, 1 258, fam. Dahl
 • 17. Eros AS 1 172, Per Magne Eggesbø
 • 17. Nye Smaragd AS, 1 172, fam. Smådal
 • 19. Hargun Havfiske AS, 1 154, fam. Garvik
 • 20. Gunnar Langva AS, 1 121, fam. Longva
Mängd sill 2022, ton
 • 1. Halstensen K A/S, 15 156, fam. Halstensen
 • 2. Hardhaus AS, 13 175, fam. Møgster (en annan gren av släkten än ägarna av Austevoll)
 • 3. Br. Birkeland AS, 10 732, fam. Møgster (via Austevoll Seafood)
 • 4. Ytterstad Fiskeriselskap AS, 10 387, fam. Ytterstad
 • 5. Strand Fiskeriselskap AS, 10 244, fam. Strand
 • 5. Liegruppen AS, 10 244, fam. Lie
 • 7. Ivan Ulsund Rederi AS, 10 005. fam. Ulsund
 • 8. Gerda Marie Holding AS, 9 778, fam. Mælingen (Melingen)
 • 9. Cetus AS, 9 040, Helge Olav Vikshåland, Aleksander Vedø och fam. Møgster (Hardhaus AS)
 • 10. Veibust Fiskeriselskap AS, 8 907, Henning Tangen Veibust
 • 11. Eidesvik Havfiske AS, 8 740, fam. Magne Eidesvik
 • 12. Knester AS, 8 668, fam. Stenevik/Eliassen
 • 13. Sirean AS, 7 136, Agnar Lyng
 • 14. Østerbris Holding AS, 6 698, fam. Olav Østervold
 • 14. Kings-Bay AS, 6 698, fam. Sævik
 • 14. Christina E AS, 6 698, Rita Christina Sævik & Espen Ervik
 • 14. Dahl Fiskeri AS, 6 698, fam. Dahl
 • 18. Eros AS, 6 238, Per Magne Eggesbø
 • 18. Nye Smaragd AS, 6 238, fam. Smådal
 • 20. Hargun Havfiske AS, 6 146, fam. Garvik
Läs också:

Källor: Proff.no och Fiskeridirektoratet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!