Exkluder – ett bra redskap för att sortera ut bifångst

Vanliga redskap för att sorter bort bifångst vid trålfiske är rist (ett galler av metall eller plast) eller flyktöppningar för  mindre fiskar (finns exempelvis i Bacoma och Seltratrålar). Rist används i kräftfisket och räkfisket  för att sortera ut fisk. Det kan också användas i riktat fiske efter rödtunga och andra plattfiskar för att sortera ut rundfisk.

En exkluder används för att sortera ut stora fiskarter från fångsten vid pelagiskt fiske. Genom användning av exkluder har fisket av den lilla torskfisken vitlinglyra (sperling) kunnat ökas. Tidigare användes rist men det resulterade ändå i för stora bifångster av torskfiskar, sill och makrill. Dessutom är rist mycket besvärligare att hantera än exkluder. Bifångsterna har minskat kraftigt genom användandet av exkluder. En stor del av testerna för utvecklingen av exkluder för fisket av sperling (vitlinglyra) utfördes av S 144 Themis och S 364 Rockall.

Tobisexkluder

Under 2021 provades användning av exkluder även vid fiske av tobis där det funnits små bifångster av framförallt makrill men även av kolja och andra torskfiskar. Testerna utfördes av GG 203 Ginneton. Även små bifångster i förhållande till fångsten kan innebära ganska stor mängd fisk vid pelagiskt och semipelagiskt trålfiske. Dessa bifångster räknas av från den kvot den enskilda båten har och kastas inte ut. Även i Danmark har tester utförts av bland annat S 144 Themis.

Bifångsterna av stora fiskar minskade kraftigt när exkluder användes men totalt innebar det ändå inte en stor förbättring då unga (juvenila) torskfiskar (kolja och vitling), skarpsill och sill. I ett hal under testen förblev dock andelen stor fisk i bifångsten hög (det som fångades var stor kolja och vitling). Makrillen försvann nästan helt från bifångsterna. För att få en bättre effekt är det troligt att nätmaskorna behöver minskas.

En annan positiv effekt av användning av exkluder i tobisfisket är att bifångst av säl undviks.

Exkluder är också något som troligen kan användas vid fiske av spigg i Östersjön. Det innebär att ett riktat fiske på spigg kan förekomma utan att stora mängder sill och skarpsill tas som bifångst. Ett fiske av spigg vore bra för Östersjöns andra fiskebestånd och för havsmiljön.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!