Allmänheten bjuds in att ge sin bild av havsmiljön

Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Går det att  förbättra miljön samtidigt som möjligheterna till friluftsliv ökar och näringslivet kan utvecklas mer?

Det är frågor som de försöker att besvara inom organisationen 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med de nationella miljömålen; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar. Sedan 2014 används 8+fjordar också som pilotområde för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken.

År 2021 startade Havs- och Vattenmyndigheten ett nytt projekt kring ekosystembaserad havsförvaltning där 8+fjordar ingår som ett av tre pilotområden.

Möte för allmänheten

8+fjordar bjuder nu in till ett möte där de ska berätta om tillståndet i fjordarna, aktuell forskning och vad som i dag görs för att förbättra miljön i de bohuslänska kustvattnen.

Vad tycker du är viktigt? Vi vill samla alla intresserade i området för en gemensam kartläggning av havsmiljön med syfte att ta fram en strategi för ett hållbart nyttjande av havet.

Läs mer om 8 fjordar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!