SFPO om dumpade pigghajar och rockor

Ett 60-tal fridlysta pigghajar och rockor har hittats på botten i Lysekils hamn. Om det är en yrkesfiskare som är ansvarig för detta är det inte någon ansvarstagande yrkesfiskare, utan en person som rimligen borde fråntas rätten att bedriva yrkesfiske.

Joakim Odelberg är en prisbelönad film- och fotojournalist, undervattensfilmare och föreläsare. Han har varit programledare för SVT:s ”Mitt i naturen” och gjort prisade dokumentärfilmer om tillståndet av vår natur och miljö.

SFPO anser att den yrkesfiskare, om det är en yrkesfiskare, som är orsak till att pigghajarna och rockorna är där de hittats inte längre bör tillåtas verka som yrkesfiskare. Det inträffade är inte på något sätt signifikativt för hur ett modernt yrkesfiske bedrivs. Våra medlemmar bedriver ett långsiktigt hållbart fiske.

Odelberg blandar fakta, antaganden och tyckande

Odelberg har lagt ut en filmsekvens på Facebook vari fiskefartyget LL 91 Kristina av Lysekil visas och i filmen sägs det att det är under den båten som pigghajar och rockor har hittats. Han påstår att de dumpats där eftersom de fångats som bifångst vid räkfiske. I filmen sägs: ”This is the sad reality of the fishing industry, and it happens all the time, everywhere”.

Odelberg blandar fakta, antaganden och tyckande baserat på en generalisering. Odelberg har rätt i att det enskilda agerandet är klandervärt, men fel när han generaliserar. Han använder en persons avsaknad av omdöme för att svartmåla en ansvarstagande näring – gör han det för egen vinning? Det som har hänt är inte signifikativt för fiskeindustrin och det händer givetvis inte hela tiden och överallt.

Faran med att generalisera är enorm. De som generaliserar gör det för att förenkla utifrån sina egna fördomar. När man generaliserar om människor eller grupper av människor – Odelberg om yrkesfiskare – är det farligt. Genom att dra allmänna slutsatser utifrån en enstaka förseelse är man varken logisk eller ger uttryck för en god människosyn.

Ät räkor med gott samvete! De är fiskade lagenligt och härutöver MSC-certifierade. Lyssna inte på den typ av argumentation som Odelberg framför för den är farlig, intolerant och ger uttryck för en människosyn som leder helt fel.

Avslutningsvis – låt det inte råda något tvivel om att SFPO anser att den som är orsak till att pigghajarna och rockorna är i hamnen har agerat felaktigt, men vi anser också att Odelberg agerar felaktigt när han generaliserar och riktar kritik mot en hel näring för en missdådares gärningar.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande i SFPO

Kommentarer

# Kommentar av bloggägaren; Vem det är som har dumpat pigghajarna och rockorna i Lysekils hamn lär enligt rykten vara känt bland yrkesfiskare och deras organisationer. Om det är så och Peter Ronelöv Olsson menar allvar med sina ord så borde de anmäla personen till polisen.

Vi andra har förmodligen i de flesta falla ingen om aning om vem det är som dumpat hajarna och bör avstå från att hävda att det är en yrkesfiskare eller fritidsfiskare, trålfiskare eller garnfiskare. Det kan vara vem som helst inom dessa kategorier.

Att fisken dumpats vid den hamnplats där LL 91 Kristina ligger vid ett bestämt tillfälle betyder inte att det är den båten som dumpat fisken. Vidare är det osannolikt att en trålare som LL 91 Kristina skulle kunna få en så stor bifångst vid räkfiske där rist alltid används. En trålare kan dock få en så stor bifångst av hajar och rockor vid kräftfiske med trål utan rist.

Läs mer:

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!