AI, satellitdata och expertis kombineras mot illegalt fiske

Nya effektivare övervakningsmetoder av jordens fiske kan hjälpa myndigheter och företag att identifiera och eliminera risken för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Världshaven är svåra att övervaka på ett effektivt sätt och har länge varit en fristad för IUU-fiske (Illegal, unreported and unregulated fishing). Varje år fångas miljontals ton fisk illegalt. Fartyg som sysslar med IUU-fiske använder dessutom ofta illegal arbetskraft ombord, utsätter arbetare för tvångsarbete, skuldslaveri och erbjuder dåliga arbetsförhållanden.

I samarbete med forskare från Stanford University, University of British Columbia, University of Tokyo och James Cook University har forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet i en ny studie kombinerat satellitdata, maskininlärning och expertenkäter, för att kartlägga vilka regioner och hamnar som är mest utsatta för olaglig verksamhet.

Bekvämlighetsflagg och Kina utgör riskfaktorer

Av mer än 750 utvärderade hamnar runt om i världen, ansågs nästan hälften vara förknippade med risk för IUU-fiske eller arbetskraftsutnyttjande. Framför allt identifierades två riskfaktorer: det land som ett fartyg är registrerat i, även känt som dess ”flaggstat”, och vilken typ av fiskeredskap fartyget har ombord.

– Fartyg registrerade i länder som har dålig kontroll av korruption, fartyg som ägs av andra länder än flaggstaten, och fartyg registrerade i Kina, uppvisade en högre risk att ägna sig åt olaglig verksamhet. Det gjorde även långrevsfartyg, trålare och båtar som jiggfiskar efter bläckfisk, säger medförfattare Henrik Österblom, forskningschef för Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

a) Risk för arbetskraftsutnyttjande vid fiske. b) Risk för IUU-fiske. c) Risk för arbetskraftsutnyttjande i samband omlastning. D) Risk för IUU-fiske i samband med omlastning. 

Högst risk för olaglig verksamhet identifierades i samband med omlastning, då besättning och fångster utbyts mellan fartyg, särskilt då detta sker ute till havs. Kusterna utanför Västafrika, Peru och Azorerna hade enligt studien högst risk för arbetskraftsmissbruk och IUU-fiske.

– Vår förhoppning är att studien ska kunna hjälpa regeringar, biståndsorganisationer, civilsamhälle och företag att kunna göra prioriteringar, som gör att fokus riktas på de områden där problemen är som störst, säger Henrik Österblom.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!