Utan bottentrålning – inget småskaligt svenskt yrkesfiske

Småskaligt kustnära svenskt fiske innebär bottentrålning. Detta då nästan allt småskaligt kustnära fiske innebär bottentrålning. 100% av räkfisket, nästan 100% av siklöjefisket, mer än 90% av fiskfisket (torsk, rödspätta, sej, kolja, kummel etc) och cirka 80% av kräftfisket.

Garnfiske, burfiske och fiske med krokredskap är det många som ägnar sig åt men få som kan leva på. Det är mycket hårda arbetsförhållanden i sånt fiske och de flesta som ägnar sig åt sånt fiske arbetar också med annat eller är pensionärer. I garnfisket finns det besvär med säl och skarv samt problem med bifångster av hajar, fåglar och havsdäggdjur. Fisket går ofta inte att bedriva året runt på grund av klimat och väder. Burfisket är mycket tungt och innebär att kroppen slits ut.

Räkor går inte att fiska på annat sätt än med bottentrål och burfiske av kräftor kan inte ersätta kräftfisket med trål på grund av sämre kapacitet. Utan bottentrålning blir det inga svenskfångade räkor från svenska vatten och utan kräfttrålning blir det så dyrt med kräftor att bara rika kan äta dem. Inte heller blir det nån större mängd löjrom om bottentrålningen försvann. Sillfisket i Bottenhavet för surströmming skulle också i stort sett försvinna.

Vill vi ha möjlighet att äta svenskfångad fisk från havet krävs det bottentrålning. Utan bottentrålning finns det i praktiken inget kustnära småskaligt svenskt fiske att tala om. Det som blir kvar blir mer att betrakta som museiverksamhet än som yrkesfiske.

Levande fiskelägen och levande kust

Utan bottentrålning kommer flertalet existerande och levande fiskelägen i praktiken att försvinna. Framförallt på Västkusten och i Norrbotten. Exempelvis Koster, Resö, Havstenssund, Grebbestad, Fisketången, Grundsund, Öckerö, Hönö, Bua, Träslövsläge och Glommen för att nämna några. Försvinner bottentrålningen kommer det mesta av den infrastruktur som behövs för att kunna sälja produkterna från fisket att försvinna. Garnfiske och burfiske kan inte ensamma utgöra ett underlag för fiskauktioner, grossister och fiskindustrier. Även de flesta av dessa företag skulle försvinna.

Vill vi ha en levande skärgård och en levande kust krävs det bottentrålning.

Det fiske som skulle bli kvar om bottentrålning förbjöds är i huvudsak det storskaliga pelagiska fisket. Det ger sysselsättning på de platser kring Göteborg där det är baserat men ingen annan stans. Men båtarna kommer inte in i mer än ett fåtal svenska hamnar så några levande fiskelägen skapar det pelagiska fisket inte mer än i undantagsfall.

Läs mer om bottentrålning

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!