Hotar en konkursvåg i det svenska fisket?

De höga bränslepriserna hotar det svenska fisket enligt en artikel i Tidningen Näringslivet. En del räktrålare och kräfttrålare ligger stilla på grund av de höga priserna på fartygsdiesel. 10-15 båtar legat still de senaste veckorna. Det har lett till höga räkpriser och risk för brist på räkor.

Göteborgs Fiskauktion har på grund av detta börjat erbjuda ett bränsletillägg till trålarna så att de faktiskt ska gå ut och inte ligga i hamn. Tillägget är på fem kronor per kilo räka och kräfta, samt 2 kronor kilot för fisk. Det hela är ett test som ska vara aktivt under april månad. Långsiktigt är subventioner från Fiskauktionen dock ingen lösning. De höga bränslepriserna kan medföra nedlagda fiskeriföretag och konkurser. Detta enligt SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson:

Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation (SPFO), menar att läget är väldigt tufft.

– Med de priser som är nu så är det knappast möjligt att bedriva fiske som vanligt.

– Det är en del fiskare som är på väg mot konkurs och andra sätter sina båtar till salu. Det är ingen bra utveckling.

Dålig lönsamhet

Grundproblemet är att delar av fisket även utan de höga bränslepriserna har dålig lönsamhet. Företagen i räkfisket och kräftfisket går visserligen med vinst. Den är dock i de flesta företag liten vilket gör att de är mycket känsliga för prisökningar på bränsle. Den i grunden dåliga lönsamheten beror i första hand på en överkapacitet i framförallt räkfisket.

Cirka 40 båtar (det finns 62 båtar med räkfisketillstånd men 20 båtar är kvotbåtar eller ägs av pensionärer) delar på en kvot som är hälften av Danmarks kvot. I Danmark finns det bara 8 båtar. Det gör att det för många svenska räktrålare inte finns tillräckligt med räka för att fisket ska löna sig. De måste kombinera räkfisket med kräftfiske eller fiskfiske för att få det att gå ihop. Med höjda bränslepriser räcker inte det. Fisket blir olönsamt.

Garnfisket runt Sveriges kuster har varit olönsamt under en lång tid och överlever bara för att många är beredda att fiska för att de älskar sitt arbete trots att de tjänar nästan ingenting. Även burfisket av kräfta har låg lönsamhet och bränslepriserna påverkar även det fisket.

Konkurser kanske hotar i fisket men sannolikt är det inte ett jätteproblem. Nedläggning av företag på grund av dålig lönsamhet utan att de går i konkurs kan säkerligen också ske. Men de flesta med problem försöker säkert överleva som fiskare genom att lägga båten still och ta ett annat tillfälligt arbete.

Överförbara fiskerättigheter

Det enda svenska fiske som egentligen har en tillfredställande lönsamhet är det storskaliga pelagiska fisket efter arter som sill, skarpsill, makrill, tobis och kolmule (blåvilting) med mera. Anledningen till detta är att fiskekapaciteten anpassats till fiskresursen (fiskbestånden) genom införande av köp- och säljbara fiskerättigheter (överförbara fiskerättigheter, TFC). En lösning på de grundläggande lönsamhetsproblemen i annat svenskt fiske skulle alltså vara att även där införa TFC för att få bort överkapacitet i fisket.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!