Sportfiskares dödshot mot yrkesfiskare måste upphöra

Jag har tidigare skrivit om de dödshot som sportfiskare regelbundet riktar mot yrkesfiskare, deras familjer och barn. De har sen dess fortsatt i oförminskad takt. Dödshoten riktar sig också mot anställda i yrkesfiskarnas organisationer och deras familjer. Den hör sortens agerande är inte acceptabelt.

De flesta av de personer som ägnar sig åt att dödshota yrkesfiskare och deras representanter är troligen inte medlemmar i organisationen Sportfiskarna men en del av hoten skrivs på deras facebooksida. En del av de personer som hotar yrkesfiskarnas familjer är dock medlemmar i Sportfiskarna och välkända profiler. Några av dem är dessutom kända för att ägna sig åt olagligt fiske och olaglig försäljning av fångad fisk. Båda sakerna borde leda till att de utesluts ur Sportfiskarna men så har vad jag vet aldrig skett. Inte heller rensar Sportfiskarna sin facebooksida ordentligt. Hot kan ligga kvar under lång tid och personerna blockera sällan helt.

Naturligtvis är Sportfiskarna som organisation inte ansvariga för enskilda medlemmars handlingar, hot och tyckanden. Men de är ansvarig för sin facebooksida och sin kampanjer. Deras kampanjer mot yrkesfisket är i många fall ovederhäftiga och använder påhittade faktauppgifter. Att de driver kampanjer som bygger på lögner och felaktigheter medför att de skapar en miljö där det inte är lång till hot och olagligheter. På det sättet är Sportfiskarna delvis ansvariga för dödshoten mot yrkesfiskare, deras företrädare och deras familjer.

Det är inte acceptabelt att Sportfiskarna som organisation indirekt legitimerar olagligheter genom sitt sätt att bedriva kampanjer, genom att personer som fortsatt får skriva på deras facebooksida och vara medlemmar i organisationen. Det trots deras dödshot och hot. Sportfiskarna måste rensa framför gene dörr och i sin egen organisation innan de kan ses som en seröst och vederhäftig organisation.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!