Till bottentrålningens försvar

Europeiska fiskare har bildat en lobbyorganisation för att försvara bottentrålning, European Bottom Fishing Alliance (EBFA). Organisationen har medlemmar i 14 länder vilka representerar 20 000 fiskare och 7 000 fiskebåtar. De 14 länderna är Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tyskland. I Danmark är det Danmark Fiskeriforenings PO (DFPO) som är medelma och I Sverige är det Sveriges Fiskares PO (SFPO).

De menar att bottentrålning inte alls har de extremt negativa effekter som miljörörelser påstår- De erkänner förstås att bottentrålning påverkar bottnarna på samma sätt som jordbruk gör det. Men de tycker det är märkligt att vi inte kan acceptera detta när det gäller havet men inte har några som helst problem med att acceptera motsvarande påverkan, eller till och med mer omfattande påverkan, på land.

EBFA:s syn på bottentrålning

I tidningen Hook and Net säger EBFA:s ordförande Iván Lopez van der Veen följande:

‘There’s a problem going on in the EU, with environment and Mr Timmermans looking to propose more restrictions,’ he said.

‘Things should be the opposite way around. We should be looking at the science to evaluate if there’s a problem, and then decide on ways to deal with it. Instead, what we seem to have is a solution looking for a problem,’ he said, commenting that a future in which restrictions are gradually tightened, leading to an eventual phasing out of bottom fishing would represent the significant loss of the fishing sector’s contribution to Europe’s food production – as well as the implications for employment in coastal regions.

The comparisons are constantly made between agriculture and fisheries, and Iván Lopez took the opportunity to add to these, commenting that everything we eat has an impact on the environment.

‘We accept this in agriculture. These are the acceptable impacts, and these need to be defined. Trawling has an environmental impact, but this is not the most damaging activities for the marine environment. Trawling comes behind climate change, shipping and pollution, all of which are far more damaging,’ he said.

Bottentrålning

Att förbjuda bottentrålning kommer inte att påverka havsmiljön mer än marginellt. Detta då de stora problemen är utsläpp från industri och hushåll med gifter i fisken och övergödning som resultat och klimatförändringar. EBFA menar också ett det inte heller skulle gör nån skillnad om 30% av havet var skyddat från bottentrålning. Detta kan lätt bevisas då 30% av svenska Skagerak och Kattegatt är skyddat från bottentrålning och har varit i minst ett decennium utan att det skett någon förbättring av tillståndet i havet.

Demersalt fiske med bottentrål står för 25% av EU:s totala landningar av fisk i mängd och 40% av landningarna i värde. Huvuddelen av de fiskbestånd som fiskas i det demersala fisket har en bra beståndsstatus. Framförallt gäller det i Nordsjön men även i andra delar av Nordatlanten. Problembarnen i Västeuropa är Skagerak, Kattegatt och Östersjön. I Östersjön finns idag i praktiken ingen bottentrålning mer än i mycket begränsad omfattning i västra Östersjön efter plattfisk och i Bottenviken efter siklöja. I Kattegatt använder svenska yrkesfiskare trålar med rist vilket ger mycket små bifångster. Även i Skagerak använder en stor del av fiskebåtarna bottentrålar med rist.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!