Finlands största fiskebåtar 2022

Majoriteten av de största fiskebåtarna i Finland ägs av estniska företag. FIN-1150-T Windö som tdigare vard en största fiskebåten är såld till annat land. De flesta stora finska fiskebåtar fiskar främst sill (strömming) men fiske av skarpsill (vassbuk) förekommer också. Fisket bedrivs i Bottenhavet och Bottenviken såväl som i Östersjön.

Stora finska fiskebåtar är i princip aldrig nya utan det handlar om båtar som köpts begagnade från framförallt Sverige men även från Danmark, Irland, Storbritannien och andra länder. De är genomsnittlig lite mindre än de stora svenska båtarna. Av de tio största båtarna ägs 5 stycken av estniska företag och fiskare medan en är delägd av ett estniskt företag. Alla stora finska båtar är pelagiska trålare.

Största finska fiskebåtar efter tonnage, namn, bruttoton, ort, ägare
 1. AAL-129 Danö, 526, Pensar, JAS Fiske AB (fam. Liljeqvist & Jörgen Andersson)
 2. FIN-1146-T Silverfors, 499, Taivassalo, Keskikala Oy (Soome Kala Oü)
 3. FIN-1122-T Laguna, 441, Nystad, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 4. FIN-175-T Olympos, 427, Nystad, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 5. FIN-118-V Westfjord, 422, Kaskö, Oy Omega Shipping AB (Selkämeren Jää 70% och Baltfish Oü)
 6. FIN-1139-T Golden Rose, 419, Björneborg, LV Fishing Oy (Vehkaperä)
 7. FIN-1111-U Roxen, 416,  Helsingfors, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 8. FIN-1145-T Santos, 399, Björneborg, S-H Fishing Oy (Tervamäki)
 9. FIN-138-T Nessie, 387, Åbo, Troolari Nessie Oy AB (Morobell Oü)
 10. FIN-13-V Sonnskär, 385, Kaskö, Sonnfish Oy AB (Granfors)

JAS Fiske AB ägs av Jörgen Andersson tillsammans med familjen Liljeqvist som också äger en fiskodling och en fiskmjölsfabrik.

Selkämeren Jää Oy, som ägs av Henri Lomppi, äger 70% av Oy Omega Shipping AB. Resterande 30% ägs av estniska Baltfish Oü som i sin tur ägs av Egils Kljavin. Selkämeren Jää och Baltfish Oü äger också 67 respektive 33 procent i Oy Hellströmming AB.

Estniska ägarintressen

Tiit Kõuhkna och hans son Toomas Kõuhkna är dock huvudägare i Hiiu Kalur AS som i sin tur äger 50% av estniska Soome Kala Oü som äger de finska företagen Keskikala Oy och Länsi-Rannikon Kala Oy. Resterande 50% i Soome Kala Oü ägs av Saare Fishexport Oü som ägs av Arne Salong, Ivar Kiil och Tiit Söber. Hiiu Kalur AS äger också 40% i fiskeriföretaget Krapesk AS som äger finska fiskeriföretaget Menhaden Oy och det estniska Kalalaev Kotkas Oü. Övriga delägare i Krapesk AS var tidigare och sannolikt fortfarande två företag i skatteparadisen Panama (Klein Holding Group) och Belize (Netwell Corp).

Oleg Omeltsenko är VD för Kajax Fishexport AS i vilket bolag han äger 21%, Hiiu Kalur AS 40% och Oleg Lusjyk 39%. Den sistnämnde hör hemma i Ukraina. Kajax Fishexport AS äger i sin tur finska Troolari Olympos Oy.

Raivo Baum är ägare av det nästa största fiskeriföretaget i Estland, Morobell Oü. Morobell är moderbolag till de två finska företagen Shedfish Oy och Troolari Nessie Oy AB samt litauiska Morobell UAB. Han äger också 78% i det estniska fiskeriföretaget Bentros Oü. En nära släkting till honom, Ragnar Baum, äger ett annat estländskt fiskeriföretag, Fortem Holding.

FIN-175-T Olympos. Bild: Troolari Olympos

Största estniskägda finska fiskebåtar efter tonnage, namn, bruttoton, ort, ägare
 1. FIN-1146-T Silverfors, 499, Taivassalo, Keskikala Oy (Soome Kala Oü)
 2. FIN-1122-T Laguna, 441, Nystad, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 3. FIN-175-T Olympos, 427, Nystad, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 4. FIN-118-V Westfjord, 422, Kaskö, Oy Omega Shipping AB (Selkämeren Jää 70% och Baltfish Oü 30%)
 5. FIN-1111-U Roxen, 416,  Helsingfors, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 6. FIN-138-T Nessie, 387, Åbo, Troolari Nessie Oy AB (Morobell Oü)
 7. FIN-1115-U Shemara, 374, Helsingfors, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 8. FIN-187-O Baltik, 256, Uleåborg, Menhaden Oy (Krapesk AS)
 9. FIN-168-V Hanne, 247, Kaskö, Oy Omega Shipping AB (Selkämeren Jää 70% och Baltfish Oü 30%)
 10. FIN-167-O Menhaden, 227, Uleåborg, Menhaden Oy (Krapesk AS)

Källor: EU:s fiskebåtsregister

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!