Grönlands största fiskebåtar 2022

Det storskaliga fisket på Grönland domineras ekonomiskt av räkfiske men det förekommer även ett stort fiskfiske som till viss del utförs av samma båtar samt ett pelagiskt fiske av makrill och lodda. Det småskaliga kustnära fisket är också dominerat av fiskfiske och räkfiske. Småskaligt pelagiskt fiske är ovanligt.

Fisket är tydligt uppdelat i ett småkaligt kustfiske och ett storskaligt uthavsfiske som domineras helt av 4 fiskerikoncerner; Royal Greenland A/S som ägs av det grönländska självstyret, Polar Seafood Greenland A/S som kontrolleras av Jens Christian Friis-Salling, familjen Christensen som äger flera företag samt Arctic Prime Fisheries som i praktiken kontrolleras av isländska Brim hf även om det isländska företaget är minoritetsägare.

Isländska företag är delägare i flera grönländska fiskebåtar. De sysslar alla med pelagiskt fiske av framförallt makrill. Övriga grönländska båtar är demersala fabriks- och frystrålare. Flera av dem är inriktade på räkfiske. GR-8-350 Masilik är en backebåt.

GR-6-19 Avataq. Bild: Royal Greenland

Grönlands största fiskebåtar efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare
 1. GR-6-19 Avataq, 5 505, Nuuk, Royal Greenland A/S
 2. GR-6-18 Sisimiut, 5 041, Nuuk, Royal Greenland A/S
 3. GR-6-23 Svend C, 4 916, Nuuk, Sikuaq Trawl A/S (fam. Christensen)
 4. GR-2-201 Ilivileq, 4 741, Qaqortoq, Arctic Prime Fisheries ApS (Hentzar Petersen cirka 45%, Brim hf cirka 25%)
 5. GR-6-84 Markus, 4 719, Nuuk, Qajaq Trawl A/S (Polar Seafood Greenland A/S 50%, Søren Brandt 50%)
 6. GR-6-49 Polar Nattoralik, 4 719, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S
 7. GR-6-25 Regina C, 4 709, Nuuk, Niisa Trawl ApS (fam. Christensen)
 8. GR-6-54 Polar Princess, 3 787, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S
 9. GR-10-65 Polar Qaasiut, 3 377, Aasiaat, Polar Seafood Greenland A/S
 10. GR-6-6 Akamalik, 3 207, Nuuk, Royal Greenland A/S
 11. GR-18-49 Polar Amaroq, 3 047, Tasiilaq, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood Greenland A/S 67%, Sildarvinnslan 33%)
 12. GR-6-41 Tasiilaq, 3 031, Nuuk, Pelagic Greenland A/S (Royal Greenland 66,7%, Isfelag Vestmannaeyjar 33,3%)
 13. GR-8-325 Nataarnaq, 2 838, Sisimiut, Ice Trawl Greenland A/S (Royal Greenland 50%)
 14. GR-6-10 Tuugaalik, 2 652, Nuuk, Qaleralik A/S (Ice Trawl Greenland A/S 50%, fam Christensen 50%)
 15. GR-15-203 Polar Nanoq, 2 525, Uumannaq, Sigguk A/S (Polar Seafood Greenland A/S 50%)
 16. GR-18-188 Polar Amassak, 2 161, Tasiilaq, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood Greenland A/S 67%, Sildarvinnslan 33%)
 17. GR-6-40 Tuneq, 1 834, Nuuk, Pelagic Greenland A/S (Royal Greenland 66,7%, Isfelag Vestmannaeyjar 33,3%)
 18. GR-8-350 Masilik, 1 424, Sisimiut, Royal Greenland A/S

Källor: CVR, DNV och Dansk Skibsregister, Marinetraffic

Läs mer: