Polar Seafood – Grönlands största privata bolag

Polar Seafood Greenland A/S är Grönlands största privata företag och det nästa största fiskeriföretaget i landet efter Royal Greenland A/S. Ägare är Jens Kristian Friis Salling och arvingarna efter Anders Jonas Brøns. 2019 omsatte företaget 3 150 miljoner danska kronor. antalet anställda är cirka 1 000 personer.

Företaget bildades 1984 som försäljningsbolag för flera oberoende grönländska fiskeriföretag. Idag är bolaget ett stort fiskeriföretag med ägarintressen i flera mindre fiskeriföretag. Polar Sefaood Greenland A/S äger själva 3 stora fabrikstrålare, en stor fabrikstrålare ägs av Sigguk A/S som ägs till 50% av Polar Seafood Greenland A/S, en annan stor fabrikstrålare ägs av dotterbolaget Mar del Festin SL i Spanien men har grönländsk flagg. Det hälftenägda bolaget Qajaq Trawl A/S äger en stor räktrålare. Qajaq Trawl A/S har cirka 40 anställda och antalet anställda i Sigguk A/S är lite lägre än så. Polar Pelagic A/S som ägs till 67% av Polar Seafood Greenland och 33 % av isländska Sildarvinnslan hf äger en stor pelagisk trålare. Fisket bedrivs i Nordatlanten och är inriktat på räka, torsk, hälleflundra och makrill.

Dotterbolaget Polar Rajaat A/S (till 50% ägt av Polar Seafood Greenland A/S och till 43% ägt av Polar Seafood Denmark A/S) driver två räkfabriker på Grönland och koncernen har också två fabriker i Danmark som drivs av Polar Seafood Denmark A/S under namnet Naajaq Seafood.

Polar Seafood Denmark A/S ägs till 50% av Polar Seafood Greenland A/S men är i praktiken ett dotterbolag genom en överenskommelse mellan ägarna. Det danska företaget är managementbolag för båtarna på Grönland inklusive båten som ägs av Sigguk A/S, men däremot inte den som ägs av Qajaq Trawl A/S. Resterande 50% i Polar Seafood Denmark A/S ägs av Helge Nielsen och Louise Schouv Petersen via PSD Holding ApS. Det danska företaget är också moderbolag till flertalet försäljningsbolag men också fiskeriföretag i andra länder. Ett av dotterbolagen är Polar Seafood Norway AS. Polar Seafood Denmark A/S omsatt 3 047 miljoner danska kronor år 2019.

Polar Seafood Norway AS är managementbolag för en mindre trålare med rysk flagg som ägs av det ryska koncernbolaget Vostok-M Ltd . Vostok-M Ltd ägs av Polar Seafood Russia Ltd som till 75% ägs av Polar Seafood Denmark A/S. Dessutom äger Polar Seafood Norway 40% av Arctic Pioner AS och 40% av Arctic Polar Management AS. Arctic Pioner AS äger en krabbfiskebåt som fiskar snökrabba. Övriga ägare i detta företag är Per-Tore Kraknes och Trygve Åsvestad.

Arctic Polar Management AS har för sin del dotterbolagen Kvitungen AS som äger en krabbfiskebåt och Polar Pioneer AS som också äger en krabbfiskebåt. Båda båtarna sköts av Arctic Polar Management AS. Även i detta bolag är Per-Tore Kraknes och Trygve Åsvestad ägare av resterande aktier.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!