Konferenser om havsmiljö och fiske

Under pandemin var det inga konferenser där människor såg i verkligheten. En hel del Zoom-konferenser var det dock men det är inte riktigt samma sak. På nätet blir konferenserna mer som föreläsningar och en hel del av interagerandet mellan människor försvinner. Det är inte misslyckat men det är helt klart annorlunda än verkliga möten, Det kan inte ersätta verkliga möten men har andra kvaliteter som int kan fås med fysiska möten. Nu är pandemin över och de fysiska möten har återupptagits. De kommer nu i en strid ström.

Havs- och vattenforum

Den 18-18 maj är det Havs- och vattenforum som ordnas av Havs- och vattenmyndigheten. Nu är detta evenemang dock flyttat till Lindholmen istället för att äga rum på Eriksberg. Det blir alltså närmare centrala stan. Lite märkligt kommer första halva dagen av konferensen att fokusera på kriget i Ukraina och förhållandet till Ryssland. Det finns förstås en koppling till havsmiljö då många samarbeten om miljön i Östersjön också inbegriper Ryssland. De får dock inte delta för närvarande. Kan bli ganska intressant men känns lite märkligt.

Den andra halvan av första dagen ska handla om sötvatten, sjöar, dricksvatten, övergödning med mera. Kanske inte så intressant för mig, i alla fall inte i förhållande till bloggen.

Den andra dagen är det mer hav och klimat samt fiske. Det är förstås dessa punkter som intresserar mig mest.

Årsstämma i Swedish Pelagic Federation PO

På fredagen den 20 maj ska jag var närvarande vid en del av årsstämman i Swedish Pelagic Federation PO som äger rum på Öckerö. Där ingår bland annat ett besök ombord på nya GG 330 Carmona. Det ska bli intressant. Dessutom medverkar folk från Näringsdepartementet, SLU, Hushållningssällskapet och Chalmers med punkter på dagordningen. Om spigg, sill, kvoter och livsmedelsförsörjning med mera

Nationella Yrkesfiskekonferensen

Den 2 och 3 juni äger något som kallas Nationella Yrkesfiskekonferensen rum. I Falkenberg. Den ordnas av Landsbygdsnätverket. Programmet består enbart av diskussioner om yrkesfiske varav en stor del ska handla om sill i Östersjön men också om fiskeriförvaltning, vindkraft och livsmedelsförsörjning ur ett yrkesfiskeperspektiv.

Donsö Shipping Meet

Donsö Shipping Meet är en konferens/mässa som handlar om sjöfart. I år äger den rum den 14 och 15 juni. Flera fiskeriföretag brukar delta i mässan. Dessutom brukar leverantörer av utrustning till fartyg och fiskebåtar såväl som varv delta och ha egna montrar. Vanligt är också att det finns möjlighet att komma ombord på nån eller några Donsöfiskebåtar som brukar ligga i hamn under mässan. Men några programpunkter om fiske brukar det inte vara.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!