Sej – torskfisk med livskraftiga bestånd

Sej (Pollachius virens), eller gråsej som den officiellt heter, är en storväxt torskfisk som kännetecknas av ett tydligt underbett och en färgteckning med mörka sidor och kontrasterande, ljus sidolinje. Dess närmaste släkting bleka (lyrtorsk) har ljusare färgteckning och mörk sidolinje. Totallängd 130 cm, vanligen 100 cm.

Sej. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Arten är vanlig i hela Skagerrak och Kattegatt ned till Öresund, och den förekommer dessutom sällsynt i södra Östersjön. Arten har en vidsträckt utbredning i nordöstra Atlanten från Barents hav och Spetsbergen söderut till Portugals kust och västerut till Island. Den förekommer också vid Grönland och längs Nordamerikas östkust söderut till North Carolina.

Det är en marin stimfisk som undantagsvis uppträder även i södra Östersjön. Den rör sig i det fria vattnet ned till 300 meters djup men oftast avsevärt grundare (35–40 m). I synnerhet yngre individer uppehåller sig relativt kustnära, men arten företar långa vandringar i samband med lek och kan även följa sillstim. Gråsej är en rovfisk som gärna jagar i ytvattnet, ibland tillsammans med bleka. jagar i stim genom att omringa stim av småfisk varpå de tränger upp dem mot ytan. Yngre individer äter mest kräftdjur, äldre huvudsakligen fiskar.

Leken sker på 60–200 meters djup under perioden januari–maj. En stor hona kan lägga upp till åtta miljoner ägg, som kläcks efter 6–15 dygn. Ägg och larver är pelagiska. Gråsej kan växa snabbt; över 10 cm om året upp till fem års ålder, därefter långsammare. Könsmognad nås vid en ålder av 5–10 år, och livslängden kan uppgå till 27 år.

Fisket

Sej är en torskfisk som egentligen aldrig blivit överfiskad och där bestånden i våra vatten anses vara livskraftiga. Sejbeståndet har inte kollapsat på liknande sätt som exempelvis torsk, kolja, vitling och bleka. Det borde därför inte var nåt problem med att fiska upp kvoten av sej. Men det är det. 2021 fiskades bara 70% av kvoten i Skagerak och Kattegatt. Från Nordsjön landades dock så mycket som 85%. Huvuddelen av sejen fångades i ett riktat fiske av ett par trålare som fiskar med bas i Hanstholm trots att de är hemmahörande i Fiskebäck och på Styrsö. Men en del tas också som bifångst vid annat trålfiske.

I sammanhanget finns problem i samband med sillfisket i Skagerak på hösten. Sker det på dagen kan trålare få stora mängder sej om inte rist eller exkluder används. Sådana bifångster har traditionell inneburit att trålen öppnas och fisken släpps ut (så kallad slipping). Det ska numera inte ske. Vid fiske på natten kan bifångster av sej undvikas även om rist eller exkluder inte används. Numera är det ovanligt med stora bifångster.

Sej heter mørksej på danska medan det på brittisk engelska heter saithe och på US-amerikansk engelska pollock. Bleka heter för sin del pollack på brittisk engelska. I Tyskland är det en populär matfisk som går under namnet seelachs. Fisket på gråsej har länge varit långsiktigt hållbart men under de sista åren har det varit något för stort.  Norge är det land som fiskar överlägset mest sej, över hälften av den sej som fångas i Nordostatlanten och Nordsjön med omnejd.

Kvotutnyttjande

Kvotutnyttjandet i Sverige bör dock kunna öka. Anledningen till att hela kvoten inte fiskas upp tycks vara att Havs- och vattenmyndigheten förhindrar många byten på grund av ett regelverk som inte är riktigt bar anpassat till hur den svenska fiskeflottan ser ut.. Det kan lösas genom ändrat regelverk men det vore mycket bättre att åtgärda det genom att införa överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket.

Läs mer:

 

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!