Första dagen på yrkesfiskekonferens i Falkenberg

Jag har avnjutit första dagen på Landsbygdsnätverkets yrkesfiskekonferens. Närvaron från yrkesfiskare var bar i förhållande till i stort sett alla andra fiskekonferenser jag närvarat på. En grupp garnfiskare, fiskfiskare och räkfiskare från Bohuslän, en grupp pelagiska fiskare varav de flesta men inte alla kom från Göteborgsområdet, några från Halland och  enstaka fiskare från annat håll. Trots att konferensen är i Falkenberg var det få fiskare från Halland närvarande.

Havs- och vattenmyndigheten visade dock en uppseendeväckande nonchalans genom att det bara skickade underhuggare och inga chefer och beslutsfattare. Att inte visa större intresse för en konferens med stor närvaro av yrkesfiskare är faktiskt mycket dåligt. För att inte säga uruselt.

En regeringstjänsteman fanns på plats vilket är mycket bra, men den ansvariga ministern var bara med på länk vilket var mindre bra.

Första dagen präglades av visioner från yrkesfiskarna och deras organisationer medan Havs- och vattenmyndigheten främst pratade om nya inskränkningar och förbud. Visserligen pratade de om ett nytt demersalt system men samtidigt var det uppenbart att inget händer på det området.

Det beror dock inte på myndigheten utan på politikerna som beställer nya utredningar trot att vi redan vet hur det bör se ut och genomföras. Ett nytt förvaltningssystem som fisket borde ha redan nu kommer som det ser ut att genomföras tidigast under 2025.

Läs mer: Konferenser om havsmiljö och fiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!