Yrkesfiskekonferensens andra dag

yrkesfiskekonferensens andra dag var det något färre deltagare än på den första. Men dagen var faktiskt lite mer intressant än den första. Vi fick ta del av mycket intressant information om hur kompetensutveckling skulle kunna leda till fler unga fiskare. Vidare om hur barn i skolan kan få kunskap om fisket och hur fisket fungerar samt om de utbildningsinsatser som Göteborgs fiskauktion ägnar sig åt.

Dessutom en del information och idéer om hur vi kan använda en större del av sillen och mer sill till konsumtion, liksom om hur yrkesfisket i insjöar ska kunna utvecklas i Norrland. Som helhet var det en intressant dag i positiv anda.

Vi fick ta del av information om projektet Fiskaren i skolan som Hushållningssällskapet driver, om konsten att göra sillburgare. Dessutom om kompetensutveckling och utbildning inom insjöfisket som ett sätt att få nya unga intresserade av fiske..

Slutligen var det också en punkt om vindkraften till havs där yrkesfiskare kunde ventilera sin oro. Faktum är att forskningen och vetenskapen har mycket små kunskaper om vindkraftens påverkan på fiskebestånden och det som finns är minsta 10 år gammalt.

Nyrekrytering

Sammantaget under de två dagarna så stod det klart att återväxten inom yrkesfisket är problematisk. Det finns undantag som det pelagiska fisket och i vissa insjöar men annars krävs det åtgärder för att får fler yrkesfiskare.  Det var också uppenbart att det var det lönsamma fisket som kunde rekrytera unga till att bli yrkesfiskare. Något lättare är det förstås i det pelagiska fisket och fisket som är baserat i Göteborgsområdet och delar av Bohuslän. Där finns det i allmänhet yngre generationer i fiskarfamiljerna som är beredda att ta över. Men inte alltid. Det krävs även där lönsamhet och framtidstro för att de yngre ska vilja bli yrkesfiskare.

För att få fisket lönsamt finns det vissa åtgärder som bevisligen ger resultat. Förvaltning genom överförbara fiskerättigheter är en sådan sak. Andra åtgärder som vore bra för att få fler unga intresserade av yrkesfiske är lärlingsplatser som ger möjlighet för unga att prova på nytt fiske, en kvot inom förvaltningssystemet reserverad för nya fiskare. Kompetensutveckling som tar sikte på att yrkesfiskare ska bli lite mer företagare och kunnigare om regelverk. Men inte minst så behövs omfattande regelförenklingar så inte yrkesfiskare behöver ha hjärtat i halsgropen hela tiden av rädsla för att bryta mot nån märklig detaljregel.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!