Dop av GG 330 Carmona

Igår döptes GG 330 Carmona vid en tillställning på Ö-varvet på Öckerö. Det var en fin tillställning i strålande väder och huvuddelen av den svenska fiskeribranschen var där. Många sågs bara för några dagar sen på Donsö för Donsö Fishing Meet. På dopet var också en hel del människor från Dyrön som kom med en hyrd färja direkt från Dyrön som ju är hemmahamn för GG 330 Carmona.

Vädret var soligt och varmt och tillställningen var trevlig men med så mycket människor att det var svårt att ta några bra bilder för mig. En del bilder på båten tog jag dock men de flesta av bilderna nedan tog jag ombord på båten när jag besökte den på Donsö i början av veckan. Fler foton finns på mitt Google Photo-konto.

Roland Utbult, riksdagsledamot och sångare underhöll, flera personer från varvet och fiskeriföretaget (rederiet) däribland Örjan Backman, Peder Backman och Anders Gustafsson talade. En pastor välsignade båten och höll en kort predikan. Konstruktören Jan Erik Abrahamsson höll ett kort tal. Efter ceremonin blev det tårta och kaffe samt besök ombord.

GG 330 Carmona

Skrovet är byggd på varvet Western Baltija som ligger i Klaipeda i Litauen, men båten har färdigställs på Ö-varvet på Öckerö. Det är den största fiskebåt som varvet nånsin byggt. JEA Marine i Rönnäng är de som ritat och konstruerat Carmona. Gesab har stått för avgasreningen. Berg Propulsion har levererat propellrar. Power House för hjälpmaskiner och Önnereds Svets för fiskhanteringsutrustningen. Ocean finsnickeri på Öckerö har stått för snickeriarbetena när det gäller inredningen och Henry allt i allt för målningen. Finansiär är Swedbank.

Beställare av GG 330 Carmona är Båt GG 330 Carmona på Dyrön med Anders Gustafsson, hans två söner Fredrik Gustafsson och Erik Gustafsson samt Martin Ivarsson som ägare. Båten är 49.9 meter lång och 12,5 meter bred, Bruttotonnaget är cirka 1 300 ton. Huvudmotorn är en MaK på 2 700 kW. Avgasreningssystemet tar bort 85% av kväveoxiden i avgaserna. Den teknik som används är idag vanlig i lastbilsmotorer men den förekommer ytterst sällan i samband med fartygsmotorer.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!