Hoten mot haven – dumheterna i Dagens PS

En tidning som heter Dagens PS har publicerat en artikel om de fem stora hoten mot haven av en journalist som heter Annika Hjerpe. Problemet är att artikeln i huvudsak består av dumheter, ofullständig information och felaktiga slutsatser. Dessutom sprider den rena vandringssägner som inte är nåt annat än lögner.

Plast

Visst är det så att plast i havet faktiskt är ett problem. Men påståendet om att det år 2050 skulle finnas mer plast i havet än fisk är falsk. En lögn, en ren vandringssägen. Problemet överdrivs nåt enormt och en stor del av det som tidigare påståtts vara plast har visat sig vara textilier som snabbt ruttnar bort. Det är kan lösas genom bättre återvinning av plast där utsläppen är stora, dvs främst i Asien. Kina, Indien och andra asiatiska länder står för den överväldigande delen av världens utsläpp av plast. Hjerpe har helt missat sammanhangen här.

Klimatförändringar

Oljeutsläpp är ett problem. Men det som är det stora problemet i sammanhanget är användningen av fossila bränslen som orsakar klimatförändringar. Faktum är att detta står bakom tre av de fem problem som Dagens PS listar. Oljeutsläpp, smältande isar och döende korallrev. Det finns bara en lösning på detta. Att använda mindre fossila bränslen. Det innebär att köra mindre bil, att bara ha eldrivna bilar och fritidsbåtar, att inte flyga till Thailand och andra avlägsna platser på semester, att åka tåg istället för flyg inom Europa och Sverige osv. Dessutom behövs det en kraftig utbyggnad av vindkraft och solenergi och av fossilfria kommunikationer som järnväg.

De åtgärder som Hjerpe lägger fram i sin artikel för att lösa problemet med klimatförändringar är faktiskt i huvudsak dumheter. Ankar inte där det finns korallrev? Det löser överhuvudtaget inte problemet och är rent hyckleri. Samla in pengar till de personer som drabbas av havsnivåhöjningar (resultatet av smältande isar). Inte heller det hjälper på nåt sätt. Snacka om dumheter. Visserligen kan de behöva hjälp men problemet behöver ju lösas så haven inte stiger.

Överfiske

Det femte problemet, i verkligheten det tredje, som Hjerpe tar upp är överfiske. Överfiske förekommer framförallt i Asien. Där är nästan alla fiskarter överfiskade. Huvuddelen av det fiske som orsakar överfiske är småskaligt. Det som behövs är att säkra tillgången till proteinrik mat för fattiga människor runtomkring i världen. Det är nämligen de som står för huvuddelen av överfisket. Detta går inte att göra genom att vi äter mindre fisk eller äter MSC-märkt fisk. Det krävs åtgärder av en helt annan dimension.

90% av världens fisk är inte heller överfiskade eller ens delvis överfiskade. Det är rent trams. 30% av världens fiskbestånd anses överfiskade men det är i huvudsak mindre fiskbestånd. Det större fiskbestånden såsom exempelvis sill, alaska pollock, flertalet tonfiskbestånd, blåvitling, många kummelbestånd, de flesta sardin och ansjovisbetsånd, makrill samt taggmakrill med flera är inte alls överfiskade. Det gör att det är betydligt mindre än 30% av världens fisk som är överfiskad.

När det gäller trålning så är det dessutom en ren lögn att Environmental Justice Foundation (EJF) bekämpar bottentrålning. De arbetar med att utveckla hållbart fiske och även bottentrålning kan vara hållbart. Se exempelvis siklöjefisket i Bottenviken eller fisket av alaska pollock i norra Stilla Havet.

När det gäller hoten mot haven är det så att i verkligheten finns det ett enda problem som överskuggar alla andra problem. Klimatförändringarna. Uppvärmningen av jorden. Plast och överfiske är i sammanhanget marginella problem även om de är reella problem som behöver lösas.

Problemet med överfiske handlar främst om hur jordens fattiga ska kunna få tillräckligt med näringsrik mat. Löser vi det problemet löser vi också problemet med överfiske.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!