Fiskefria områden är ett dåligt skydd för fisken

Miljöorganisationer argumenterar ofta för fiskefria områden eller trålfiskeförbud. Det finns i själva verket mycket lite stöd för att sådant fungerar för att skydda fiskbestånd. De vetenskapliga rapporter och artiklar som har hävdat att dessa åtgärder är de bästa för att skydda fiskbestånden har visat sig vara felaktiga. Det leder inte till minskat fiske om det är vad som behövs utan bara till att fisket flyttas.

Majoriteten av den forskning som finns visat istället att det som fungerar för att skydda fiskebestånden är:

  • Kvoter (gränser för hur mycket som får fiskas.
  • Bestämmelser om när det får fiskas (exempelvis förbud att fiska på lekområden under lektiden).
  • Redskapsregler (selektiva redskap med rist eller exkluder, förbud mot vissa redskap som exempelvis drivgarn).

Det är också så som svensk och europeisk fiskeriförvaltning i allmänhet fungerar. Däremot finns inga belägg för att fiskefria områden eller skyddade havsområden fungera för att rädda bestånden.

Förbud mot vissa redskap i vissa områden kan dock skydda annat än fisken såsom bottenlevande organismer av annat slag i områden där bottentrålning inte tillåts. Förbud mot fiske med flyttrål i vissa områden har dock vad jag förstår inga som helst positiva effekter för nånting.

Några exempel

Att de flesta fjordarna i Bohuslän aldrig har varit föremål för trålfiske och i cirka 40 år haft fiskeförbud (förbud för yrkesfiske) har inte hjälpt fisken och fiskbestånden där på något sätt. Inte heller tycks det fiskefria området i Kattegatt ha haft nån som helst effekt på torskbeståndet i Kattegatt. Vad som behövs i Kattegatt är att det måste bli obligatoriskt med selektiva kräfttrålar i allt kräftfiske (även det danska) och med kameror som registrerar fångsten.

Det som behövs i fjordarna i Bohuslän är mer oklart men jakt på säl och skarv är sannolikt ett måste. Det räkfiske som sker i tre fjordar (Kosterfjorden, Väderöfjorden och Gullmarsfjorden) sker med små selektiva redskap och små båtar. Dessutom med begränsad fiskeansträngning (ett maxantal fiskedagar) i Gullmarsfjorden. Så vitt det går att bedöma orsakar detta småskaliga och kustnära fiske inga problem för varken fiskbestånden eller den biologiska mångfalden.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!