Fiskbiff av brax

Övergödning är ett problem i Östersjön. Halterna av fosfor och kväve har ökat vilket bl.a. har lett till ökade algblomningar och förändringar i ekosystem. Förekomsten av brax och id, två karpfiskarter som binder näringsämnena fosfor och kväve, har ökat. Att minska deras biomassa i havet är därför ett sätt att avlägsna fosfor och kväve i havet vilket kan hjälpa till att minska övergödningssymptomen.

Guldhaven deltar i projektet ”Baltic Fish” ledd av John Nurminen stiftelse i Finland. De andra deltagarna är Race for the Baltic i Sverige, Ålands Fiskarförbund och Rädda Lumparn på Åland. Syftet med projektet är att med fiske inriktat på karpfisk (braxen och id) återvinna en betydande del av de näringsämnen som finns i det marina ekosystemet och samtidigt skapa nya produkter av den underutnyttjade inhemska fisken till konsumenternas tallrikar. Guldhaven har därför tagit fram braxfärs som används för att tillverka braxbiff som Guldhaven säljer under varumärket Braxa.

Karpfiskar är utmärkt mat såväl ur hälso- som miljösynpunkt. Att äta fisk som fångats på ett hållbart sätt i Östersjön är en miljögärning. Det minskar den enskilde konsumentens Östersjöpåverkan. Skadliga näringsämnen avlägsnas från vattendragen tillsammans med fiskfångsten. Något som bidrar till att minska övergödningen av kustvattnen.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!