Naturskyddsföreningen verkar totalt okunniga om fiske

Naturskyddsföreningen i Göteborg har skrivit en debattartikel om fisket i tidningen ETC. Det är en uppvisning i okunnighet. De som undertecknat debattartikeln är två biologer, Linda Gustafsson och Ann-Marie Ljungberg. Det är uppenbart att det inte automatiskt innebär att en person är kunnig bara för att den är utbildad biolog.

Först gör de en stor sak av att pigghajar slängts överbord. De försöker framställa det som om det är yrkesfiskarnas fel att pigghajar dumpas. Sanningen är att det är myndigheternas fel. Pigghajar måste slängas överbord. De får inte landas. Såna är lagarna, reglerna och bestämmelserna. Från där går det över till olagliga utkast och på nåt sätt försöker de få det att låta som att utkasten av pigghaj hänger ihop med detta.

Olagliga utkast är ovanliga inom svenskt fiske. Fisket sker i huvudsak med selektiva redskap där bifångst undviks. Det innebär bifångster av kvoterade arter som de flesta av fiskebåtarna vill ha och också landar och säljer. Det innebär också utkast av arter som inte är kvoterade och för vilka landningsskyldigheten inte gäller.

De två biologerna verkar också tro att det finns trålare som bedriver ett riktat fiske mot torsk. Så vitt jag känner till existerar det inte utan den torsk som landas fångas som bifångst i kräftfiske, räkfiske samt riktat trålfiske efter sej och kolja. Det som fångas som bifångst räknas av från kvoterna. Svinnet när det gäller kvoterade arter i det svenska fisket är minimalt.

Vill utplåna det småskaliga fisket

Dessutom verkar det som om de två biologerna från Naturskyddsföreningen vill utplåna nästan allt småskaligt fiske i Bohuslän och Halland. Det är nämligen vad en utflyttad trålgräns skulle innebära för i stor sett allt småskaligt fiske i Bohuslän och Halland. Det är för mig uppenbart att Linda Gustafsson och Ann-Marie Ljungberg inte vet hur det småskaliga svenska fisket ser ut. Allt räkfiske sker med trål och det finns inget annat sätt att fiska räka. Det mesta kräftfisket sker med trål men det finns också räkfiske som sker med burar. Det är dock svårt att överleva på det fisket så de flesta burfiskare har också nåt annat jobb, fiskar också med trålare eller är pensionärer.

När det gäller Östersjön där det mycket riktigt finns ett beslut om att pröva en utflyttning av trålgränsen till12 sjömil har därför småskaligt kustfiske med trål uteslutits från det tänkta förbudet att fiska innanför en gräns på12 sjömil. Detta för att om ett totalt förbud mot trålfiske skulle  det vara dödsstöten mot det kvarvarande kustnära svenska fisket i Östersjön och Bottenhavet. Det mesta fiskas nämligen med trål, det gäller siklöja, strömming/sill och skarpsill vilket är de kvarvarande lönsamma fiskena i Östersjön.

Okunnighet

Bara människor som är okunniga om svenska fiske och hur det ser ut skulle kunna föreslå utflyttad trålgräns. Det skulle nämligen innebär att nästan alla fiskebåtar i Sverige skulle försvinna. Bara de största båtarna, de pelagiska trålarna, skulle bli kvar tillsammans med en mycket liten mängd garnbåtar, båtar som fiskar med krokredskap och burfiskebåtar. De flesta av de fåtaliga kvarvarande fiskelägena skulle förlora de sista av sina båtar.

Slutligen låtsas de två biologerna som om det inte fanns områden som var skyddade från trålfiske. Faktum är att ungefär 30% av Kattegatt och Skagerak är skyddat från trålfiske liksom cirka 20% av Östersjön. När det gäller Östersjön är det dessutom så att bottentrålsfiske numera bara förekommer i några få procent av Östersjön då torskfisket är stoppat sen flera år tillbaka.

Naturskyddsföreningens biologer är så okunniga att de faktiskt föreslår att fisket i praktiken ska förbjudas. Deras argumentation är både felaktig och vilseledande. Deras resonemang är okunnig och därmed i praktiken också förljuget.

Hur ser det svenska fiske ut?

Den som vill veta hur svenskt fiske ser ut kan börja med att läsa dessa artiklar:

I dem nämns i stort sett alla fiskebåtar och fiskeriföretag i Sverige som kan leva på sitt fiske. Fler än så är inte antalet fiskebåtar och antalet fiskeriföretag som faktiskt lever på fisket. Det finns cirka 1 000 personer som lever på fiske i Sverige. Fler är det inte. Nu vill Naturskyddsföreningen förbjuda häften av dem att syssla med det som de gjort i många generationer. Den hälft som Naturskyddsföreningen vill göra arbetslösa är de som bedriver huvuddelen av det kustnära och småskaliga fisket.

Och slutligen. Hur och var det trålas påverkar inte hur mycket det fiskas.

Läs mer om pigghaj och utkast:
Läs mer om trålning:
Läs också:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!