Fiskemöjligheter i fiskfisket 2022

Fisk fångas dels i ett riktat fiske, dels som bifångst i räk- och kräftfiske. Bara en liten del av all arter som fånga sär kvoterade och ett ännu lägre antal omfattas av individuella fiskemöjligheter. De fiskarter som omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter är torsk, sej, kolja, vitling och rödspätta. Andra arter som är kvoterade men inte omfattas av fiskemöjligheter är kummel, tunga, marulk, långa, lubba med flera. De enda arter som behandlas här är de som omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter.

Det finns två företag med två båtar vardera som bedriver ett omfattande fiskfiske i Nordsjön med bas i Hanstholm. Älvsborg Fiskeri AB med GG 150 Älvsborg och FG 111 Tunafjord samt Vingaskär Fiskeri AB med GG 500 Vingaskär och GG 201 Bravik. De fiskar med en båt var och har varsin kvotbåt. Vingaskär Fiskeri AB äger dessutom också räktrålaren LL 207 Nautic. Det finns också ett företag som har stora fiskemöjligheter men en liten båt, Rex Fisk AB.

Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB bedriver pelagiskt fiske kombinerat med fiskfiske och kräftfiske med GG 840 Svanen och GG 39 Rossö, GG 32 Tristan som också ägs av Rossö Fiskeri AB är dock i princip en kräfttrålare.

Förutom de redan nämnda företagen finns det också flera företag som främst ägnar sig åt fiskfiske ihop med att de också fiskar räka. Sådana företag är Valöskär AB, Fiskeri AB Ingun, Gustav Grundén AB, Jonas Klingander. Andra företag är i första hand räkfiskeföretag eller kräftfiskeföretag som exempelvis Sandefjord Fiskeri AB, LL 628 Atlantic AB och Arkö Fiske AB.

När det gäller Västerland AB med GG 181 Västerland så har de stora fiskemöjligheter för fisk, framförallt när det gäller rödspätta. Företaget bedriver emellertid nästan inget fiske och detta bidrar helt klart till att kvotutnyttjandet är dåligt.

I tabellerna hittar vi också det enda exemplet på ett östkustföretag som skaffat sig fiskemöjligheter i Västerhavet. det är Simrishamns Fisketeknik AB med SIN 77 Melina. Detta är ovanlig men det är onekligen ett sätt att överleva som yrkesfiskare när torskfisket i Östersjön stoppats.

Torsk

En stor mängd fiskebåtar och fiskeriföretag har fiskemöjligheter för torsk. I Nordsjön är det i huvudsak de företag som är inriktade på riktat fiskfiske som har fiskmöjligheter för torsk.

GG 150 Älvsborg. Bild: Malin Skog

Fiskebåtar, fiskemöjligheter för torsk i ton i Nordsjön norsk zon 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 201 Bravik•, 82,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 2. GG 150 Älvsborg, 67,3, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 3. GG 85 Rex•, 57,9, Rex Fisk AB, Rönnäng
 4. GG 500 Vingaskär, 53,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 5. GG 181 Västerland, 52,8, Västerland AB, Hönö
 6. FG 111 Tunafjord•, 29,0, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 7. GG 411 Orion, 20,1, Valöskär AB, Vrångö
 8. GG 73 Ingun, 8,5, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 9. GG 707 Arkö*, 2,2, Arkö Fiske AB, Dyrön
Fiskebåtar, fiskemöjligheter för torsk i ton i Nordsjön EU-zon 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 201 Bravik, 4,0, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 2. GG 500 Vingaskär, 3,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 150 Älvsborg, 3,0, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck

Det förefaller som om det finns för många båtar som behöver fiskemöjligheter för torsk i Skagerak. Sannolikt är det delvis ett resultat av en överetablering i räkfisket, men samtidigt är det så att kräftkvoten inte fiskas upp vilket innebär att det i detta fiske eventuell är så att torskkvoten är begränsande för kräftfisket och fiskfisket av andra arter som sej, kolja och vitling. De allra flesta båtar som har fiskemöjligheter för torsk i Skagerak är kräfttrålare då torsk är en vanlig bifångst i det fisket. Endast ett fåtal båtar ägnar sig åt riktat torskfiske.

Fiskebåtar fiskemöjligheter för torsk i ton i Skagerak 2022, ägare, hemmahamn
 1. LL 18 Laguna, 13,2, ??
 2. SIN 77 Melina, 10,3, Simrishamns Fisketeknik AB, Simrishamn
 3. LL 91 Kristina**, 9,6, LL 91 Fiske & Skaldjur AB, Lysekil
 4. GG 73 Ingun, 9,0, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 5. GG 39 Rossö, 8,2, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 6. GG 781 Sandefjord*, 7,8, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 7. GG 840 Svanen, 7,6, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 8. GG 173 Grace, 7,6, Gustav Grundén AB, Önnered
 9. GG 181 Västerland, 7,3, Västerland AB, Hönö
 10. GG 32 Tristan**, 6,9, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 11. GG 350 Liz**, 6,3, GG 350 Liz AB, Dyrön
 12. GG 567 Karlsö, 5,8, Jonas Klingander, Hönö
 13. GG 146 Solvåg***, 5,8, Lennart Axelsson, Rönnäng
 14. VG 95 Stjärnvik**, 5,6,  Mats & Lars Johansson, Träslövsläge
 15. SD 437 Viken*, 5,1, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik
 16. GG 85 Rex•, 4,8, Rex Fisk AB, Rönnäng
 17. LL 97 Zenith**, 4,1, Bryggvingen AB, Lyr
 18. GG 82 Wijkland**, 4,0, Wijkland Fiskeri AB, Björkö
 19. GG 411 Orion, 3,8, Valöskär AB, Vrångö
 20. LL 161 Svan**, 3,6, Lars Lebro, Ellös
 21. GG 234 Kennedy, 3,6, Jonas Klingander, Hönö
 22. GG 210 Vera C**, 3,6, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 23. LL 775 Rio*, 3,5, Smögens Skaldjur & Fiskeri AB, Smögen
 24. LL 628 Atlantic*, 3,4, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 25. GG 500 Vingaskär, 3,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 26. LL 207 Nautic*, 3,1, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången
 27. GG 1025 Sylvia, 3,0, Filip Fhager, Donsö
 28. GG 168 Tromsö**, 2,9, Per Alexandersson, Björkö
 29. GG 560 Osprey**, 2,8, Midvåg Fiskeri AB, Skärhamn
 30. GG 19 Clinton, 2,7, Jonas Klingander, Hönö
 31. GG 208 Ganthi**, 2,6, Västanfisk AB, Fiskebäck
 32. GG 705 Hamneskär•, 2,3, Arkö Fiske AB, Rönnäng
 33. GG 1 Grimskär, 2,2, Grahn & Lundberg AB, Fiskebäck
 34. SD 578 Vikingö Nord, 2,2, SD 578 Vikingö AB, Havstenssund
 35. SD 622 Vanguard, 2,1, SD 622 Vanguard AB, Havstenssund
 36. LL 497 Zaida, 2,0, ??, Fisketången
 37. GG 398 Westerö, 2,0, Fiskeri Westerö AB, Hönö
 38. GG 580 Marina, 2,0, Marina av Hönö Fiskeri AB, Hönö

I Kattegatt är riktat torskfiske inte tillåtet och där finns bara en bifångstkvot.

Fiskebåtar fiskemöjligheter för torsk i ton i Kattegatt 2022 (bifångstkvot), ägare, hemmahamn
 1. VG 40 Nordvåg**, 3,6, Ingemar Carlsson, Träslövsläge
 2. FG 96 Cindy Vester**, 2,4, Roland Johansson, Glommen
 3. VG 37 Ganler**, 2,1 Arne och Kjell Svahn, Bua
 4. LL 91 Kristina**, 2,0, LL 91 Fiske & Skaldjur AB, Lysekil
Torskfiskeföretagen

Fyra fiskfiskeföretag, Älvsborg Fiskeri AB, Vingaskär Fiskeri AB, Rex Fisk AB och Västerland AB, dominerar innehavet av fiskemöjligheter för torsk följt av ett par fiskfiskeföretag som också har ett omfattande fiskemöjligheter för räka som Valöskär AB, Fiskeri AB Ingun och Jonas Klingander. Rossö Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB bedriver att traditionellt blandfiske inklusive pelagiskt fiske. Rex Fiske AB har stora fiskemöjligheter men ingen båt som kan bedriva ett så omfattande fiske.

Fiskeriföretag, fiskemöjligheter av torsk i ton  2022, hemort, ägare
 1. Vingaskär Fiskeri AB, 152, Styrsö. fam. Mats Johansson
 2. Älvsborg Fiskeri AB, 103, Fiskebäck, Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson
 3. Rex Fisk AB, 63, Rönnäng, Peter Hillberg
 4. Västerland AB, 61, Hönö, Kjell Douglas Sörensson och Håkan Sörensson
 5. Valöskär AB, 25, Vrångö, Leif Stefan Westerberg och Gunnar Westerberg
 6. Fiskeri AB Ingun, 19, Fotö, Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson
 7. Rossö Fiskeri AB, 15, Rörö, fam. Lundgren & fam. Olausson
 8. Jonas Klingander, 12, Hönö
 9. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 12, Lysekil, Niklas Upper
 10. Simrishamns Fisketeknik AB, 11, Simrishamn, Vilnis Ulups
 11. Sandefjord Fiske AB, 8, Fotö, fam. Gustavsson via Västfjord Fiskeri AB
 12. Svanen Fiskeri AB, 8, Rörö, fam. Larsson
 13. Gustav Grundén AB, 8, Önnered, Gustav Grundén
 14. GG 350 Liz AB, 6, Dyrön, besättningsmän och delägare i GG 330 Carmona
 15. Lennart Axelsson, 6, Rönnäng
 16. Mats & Lars Johansson, 6, Träslövsläge
 17. SD 437 i Edsvik AB, 5, Edsvik, fam. Karlsson

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Sej

Sej fiskas främst i Nordsjön av båtar som ägnar sig åt riktat fiske. Flera av dem har också fiskemöjligheter i Skagerak och Kattegatt. Dessutom har många räktrålare fiskemöjligheter för sej då det kan vara en bifångst i räkfisket.

GG 500 Vingaskär. Bild: Kent Bandholm/Bandholm Skibsbilleder

Fiskebåtar fiskemöjligheter för sej i ton i Nordsjön 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 150 Älvsborg, 237,5, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 2. GG 201 Bravik•, 195,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 500 Vingaskär, 160,3, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 4. FG 111 Tunafjord•, 137,1, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 5. GG 411 Orion, 52,1, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 73 Ingun, 44,4, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 7. GG 181 Västerland, 17,9, Västerland AB, Hönö
 8. GG 781 Sandefjord*, 4,7, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 9. LL 628 Atlantic*, 4,4, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 10. LL 207 Nautic*, 4,3, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 11. GG 707 Arkö*, 4,2, Arkö Fiske AB, Dyrön
 12. S 158 Saron*, 4,1, Saron Fiskeri A/S, Skagen
 13. GG 567 Karlsö, 3,7, Jonas Klingander, Hönö
 14. GG 705 Hamneskär•, 2,4, Arkö Fiske AB, Rönnäng
 15. GG 234 Kennedy, 2,1, Jonas Klingander, Hönö

Framförallt är det räktrålare som har fiskemöjligheter för sej i Skagerak men även den del kräftrålare. Även de båtar som bedriver ett riktat sejfiske i Nordsjön har fiskemöjligheter i Skagerak och Kattegatt. Dock betydligt mindre än de fiskemöjligheter de har i Nordsjön,

Fiskebåtar fiskemöjligheter för sej i ton i Skagerak och Kattegatt 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 73 Ingun, 15,7, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 2. GG 567 Karlsö, 12,5, Jonas Klingander, Hönö
 3. SIN 77 Melina, 12,4, Simrishamns Fisketeknik AB, Simrishamn
 4. GG 781 Sandefjord*, 12,1, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 5. GG 173 Grace, 10,8, Gustav Grundén AB, Önnered
 6. GG 411 Orion, 9,9, Valöskär AB, Vrångö
 7. GG 181 Västerland, 9,4, Västerland AB, Hönö
 8. LL 207 Nautic*, 9,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 9. LL 628 Atlantic*, 8,8, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 10. LL 627 Atlas**, 7,2, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 11. GG 234 Kennedy, 7,1, Jonas Klingander, Hönö
 12. GG 150 Älvsborg, 6,8, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 13. GG 707 Arkö*, 6,1, Arkö Fiske AB, Dyrön
 14. GG 500 Vingaskär, 6,1, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 15. GG 201 Bravik•, 5,8, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 16. GG 892 Strannefjord**, 5,7, Hagberg Fiske AB, Björkö
 17. LL 91 Kristina**, 5,6, LL 91 Fiske & Skaldjur AB, Lysekil
 18. GG 39 Rossö, 5,6, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 19. GG 840 Svanen, 5,2, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 20. FG 111 Tunafjord•, 4,6, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 21. GG 19 Clinton, 4,2, Jonas Klingander, Hönö
 22. LL 107 Rimfors•, 4,2, Arkö Fiske AB, Fisketången
 23. GG 705 Hamneskär•, 3,9, Arkö Fiske AB, Rönnäng
 24. GG 980 Danafjord•, 3,7, Fiskeri AB Danafjord (Fiskeri AB Ingun), Fotö
 25. GG 32 Tristan**, 3,7, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 26. VG 95 Stjärnvik**, 3,3,  Mats & Lars Johansson, Träslövsläge
 27. SD 437 Viken*, 3,1, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik
 28. SD 578 Vikingö Nord, 3,1, SD 578 Vikingö AB, Havstenssund
 29. GG 578 Svanvik•, 2,6, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 30. GG 350 Liz**, 2,5, GG 350 Liz AB (Båt GG 330 Carmona AB), Dyrön
Sejfiskeföretagen

Förutom fiskfiskeföretagen är det främst räkfiskeföretag som har fiskemöjligheter för sej. Två företag har större delan av fiskemöjligheterna. De två företagen bedriver ett riktat fiskfiske i Nordsjön med bas i Hanstholm.

Fiskeriföretag, fiskemöjligheter av sej i ton  2022, hemort, ägare
 1. Älvsborg Fiskeri AB, 386, Fiskebäck, Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson
 2. Vingaskär Fiskeri AB, 381, Styrsö. fam. Mats Johansson
 3. Fiskeri AB Ingun, 64, Fotö, Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson
 4. Valöskär AB, 62, Vrångö, Leif Stefan Westerberg och Gunnar Westerberg
 5. Jonas Klingander, 30, Hönö
 6. Västerland AB, 27, Hönö, Kjell Douglas Sörensson och Håkan Sörensson
 7. Arkö Fiske AB, 21, Rönnäng, fam. Aronsson & Mathias Ivarsson
 8. LL 628 Atlantic AB, 21, Grundsund, fam. Ohlsson
 9. Sandefjord Fiske AB, 20, Fotö, fam. Gustavsson via Västfjord Fiskeri AB
 10. Simrishamns Fisketeknik AB, 12, Simrishamn, Vilnis Ulups
 11. Gustav Grundén AB, 11, Önnered, Gustav Grundén
 12. Rossö Fiskeri AB, 9, Rörö, fam. Lundgren & fam. Olausson
 13. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 6, Lysekil, Niklas Upper
 14. Hagberg Fiske AB, 6, Björkö, Sune och Peter Hagberg
 15. Svanen Fiskeri AB, 5, Rörö, fam. Larsson

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Kolja

Samma båtar som har stora fiskemöjligheter för sej har även stora fiskemöjligheter för kolja. Dessa utnyttjas i praktiken mycket dåligt. Fiskemöjligheterna för kolja är kraftigt underutnyttjade och det riktade fisket är begränsat. Det är möjligt att torskkvoten är begränsande vad det gäller koljefisket.

Fiskebåtar, fiskemöjligheter för kolja i ton i Nordsjön norsk zon 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 150 Älvsborg, 157,7, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 2. GG 201 Bravik•, 154,5, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 500 Vingaskär, 113,6, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 4. FG 111 Tunafjord•, 81,9, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 5. GG 281 Västerland, 56,1, Västerland AB, Hönö
 6. GG 85 Rex•, 54,3, Rex Fisk AB, Rönnäng
 7. GG 411 Orion, 39,6, Valöskär AB, Vrångö
 8. GG 73 Ingun, 25,7, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 9. GG 707 Arkö*, 3,8, Arkö Fiske AB, Dyrön
 10. GG 781 Sandefjord*, 2,9, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 11. LL 628 Atlantic*, 2,8, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 12. LL 207 Nautic*, 2,8, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 13. GG 567 Karlsö, 2,6, Jonas Klingander, Hönö
Fiskebåtar, fiskemöjligheter för kolja i ton i Nordsjön EU-zon 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 201 Bravik•, 54,6, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 2. GG 500 Vingaskär, 44,2, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 150 Älvsborg, 41,1, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 4. FG 111 Tunafjord•, 11,3, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 5. GG 411 Orion, 9,1, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 85 Rex•, 8,4, Rex Fisk AB, Rönnäng
 7. GG 181 Västerland, 6,1, Västerland AB, Hönö
 8. GG 73 Ingun, 3,0, Fiskeri AB Ingun, Fotö
Fiskebåtar, fiskemöjligheter för kolja i ton i Skagerak och Kattegatt 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 281 Västerland, 37,4, Västerland AB, Hönö
 2. SIN 77 Melina, 36,8, Simrishamns Fisketeknik AB, Simrishamn
 3. GG 567 Karlsö, 26,0, Jonas Klingander, Hönö
 4. GG 500 Vingaskär, 15,4, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 5. GG 32 Tristan**, 12,2, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 6. GG 411 Orion, 11,7, Valöskär AB, Vrångö
 7. GG 840 Svanen, 11,1, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 8. GG 39 Rossö, 11,0, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 9. GG 173 Grace, 8,8, Gustav Grundén AB, Önnered
 10. GG 781 Sandefjord*, 8,3, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 11. VG 95 Stjärnvik**, 7,6,  Mats & Lars Johansson, Träslövsläge
 12. GG 19 Clinton, 6,6, Jonas Klingander, Hönö
 13. GG 150 Älvsborg, 6,4, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 14. FG 111 Tunafjord•, 6,3, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 15. GG 201 Bravik•, 6,0, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 16. LL 91 Kristina**, 5,4, LL 91 Fiske & Skaldjur AB, Lysekil
 17. GG 73 Ingun, 5,3, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 18. S 158 Saron*, 3,1, Saron Fiskeri A/S, Skagen
 19. GG 82 Wijkland**, 3,0, Wijkland Fiskeri AB, Björkö
 20. LL 107 Rimfors•, 2,9, Arkö Fiske AB, Fisketången
Koljefiskeföretag

När det gäller fiskemöjligheterna för kolja innehar Älvsborg Fiskeri AB och Vingaskär Fiskeri AB större delen av dessa.

Fiskeriföretag, fiskemöjligheter av kolja i ton  2022, hemort, ägare
 1. Vingaskär Fiskeri AB, 392, Styrsö. fam. Mats Johansson
 2. Älvsborg Fiskeri AB, 305, Fiskebäck, Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson
 3. Västerland AB, 100, Hönö, Kjell Douglas Sörensson och Håkan Sörensson
 4. Rex Fisk AB, 63, Rönnäng, Peter Hillberg
 5. Valöskär AB, 60, Vrångö, Leif Stefan Westerberg och Gunnar Westerberg
 6. Simrishamns Fisketeknik AB, 37, Simrishamn, Vilnis Ulups
 7. Jonas Klingander, 36, Hönö
 8. Fiskeri AB Ingun, 34, Fotö, Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson
 9. Rossö Fiskeri AB, 23, Rörö, fam. Lundgren & fam. Olausson
 10. Svanen Fiskeri AB, 11, Rörö, fam. Larsson
 11. Sandefjord Fiske AB, 11, Fotö, fam. Gustavsson via Västfjord Fiskeri AB
 12. Gustav Grundén AB, 9, Önnered, Gustav Grundén
 13. Arkö Fiske AB, 8, Rönnäng, fam. Aronsson & Mathias Ivarsson
 14. Mats & Lars Johansson, 8, Träslövsläge
 15. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 6, Lysekil, Niklas Upper

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Vitling

I stort är det samma båtar som har fiskemöjligheter för kolja som också har fiskemöjligheter för vitling. Även för vitling är kvotutnyttjandet lågt och det är möjligt att torskkvoten är begränsande för fisket.

Fiskebåtar, fiskemöjligheter för vitling i ton i Nordsjön norsk zon 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 150 Älvsborg, 42,4, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 2. GG 201 Bravik•, 41,5, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. GG 500 Vingaskär, 30,5, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 4. FG 111 Tunafjord•, 22,0, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 5. GG 181 Västerland, 15,1, Västerland AB, Hönö
 6. GG 85 Rex•, 14,6, Rex Fisk AB, Rönnäng
 7. GG 411 Orion, 10,6, Valöskär AB, Vrångö
 8. GG 73 Ingun, 6,9, Fiskeri AB Ingun, Fotö
Fiskebåtar, fiskemöjligheter för vitling i ton i Skagerak och Kattegatt 2022, ägare, hemmahamn
 1. SIN 77 Melina, 4,6, Simrishamns Fisketeknik AB, Simrishamn
 2. GG 32 Tristan**, 3,9, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 3. SD 437 Viken*, 2,9, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik
 4. GG 567 Karlsö, 2,7, Jonas Klingander, Hönö
 5. GG 210 Vera C**, 2,7, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 6. VG 95 Stjärnvik**, 2,7,  Mats & Lars Johansson, Träslövsläge
 7. GG 840 Svanen, 2,3, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 8. VG 37 Ganler**, 2,1, Arne och Kjell Svahn, Bua
Vitlingfiskeföretag

När det gäller fiskemöjligheterna för kolja innehar Älvsborg Fiskeri AB och Vingaskär Fiskeri AB större delen av dessa.

Fiskeriföretag, fiskemöjligheter av vitling i ton  2022, hemort, ägare
 1. Vingaskär Fiskeri AB, 72, Styrsö. fam. Mats Johansson
 2. Älvsborg Fiskeri AB, 65, Fiskebäck, Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson
 3. Västerland AB, 16, Hönö, Kjell Douglas Sörensson och Håkan Sörensson
 4. Rex Fisk AB, 15, Rönnäng, Peter Hillberg
 5. Valöskär AB, 11, Vrångö, Leif Stefan Westerberg och Gunnar Westerberg
 6. Fiskeri AB Ingun, 7, Fotö, Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson
 7. Simrishamns Fisketeknik AB, 5, Simrishamn, Vilnis Ulups

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Rödspätta

Större delen av rödspättekvoten innehas av GG 181 Västerland. Det är den enda båten i Sverige som kan fisk med snurrevad som är ett redskap som främst används för fiske av plattfisk. Västerland har dock inte bedrivit något rödspättefiske de senaste åren vilket inneburit ett extrem dåligt kvotutnyttjande. Det finns i princip inte heller några andra båtar som bedriver riktat fiske av rödspätta. Men många har fiskemöjligheter. Utan att utnyttja dem.

GG 181 Västerland

Fiskebåtar, fiskemöjligheter för rödspätta i ton i Skagerak och Kattegatt 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 181 Västerland, 265,5, Västerland AB, Hönö
 2. GG 567 Karlsö, 41,7, Jonas Klingander, Hönö
 3. SIN 77 Melina, 36,9, Simrishamns Fisketeknik AB, Simrishamn
 4. GG 173 Grace, 19,9, Gustav Grundén AB, Önnered
 5. LL 18 Laguna, 15,8, ??
 6. GG 650 Justina, 12,1, Adam Johnsson, Fiskebäck
 7. GG 781 Sandefjord*, 9,8, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 8. GG 39 Rossö, 8,2, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 9. LL 91 Kristina**, 8,0, LL 91 Fiske & Skaldjur AB, Lysekil
 10. GG 32 Tristan**, 7,0, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 11. GG 840 Svanen, 6,5, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 12. VG 95 Stjärnvik**, 6,4,  Mats & Lars Johansson, Träslövsläge
 13. LL 107 Rimfors•, 6,4, Arkö Fiske AB, Fisketången
 14. GG 1025 Sylvia, 4,2, Filip Fhager, Donsö
 15. GG 350 Liz**, 4,2, GG 350 Liz AB (Båt GG 330 Carmona AB), Dyrön
 16. GG 82 Wijkland**, 4,0, Wijkland Fiskeri AB, Björkö
 17. GG 73 Ingun, 3,7, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 18. GG 844 Idun, 3,6, Mikael Karlsson, Björholmen
 19. GG 19 Clinton**, 3,6, Jonas Klingander, Hönö
 20. LL 97 Zenith**, 3,5, Bryggvingen AB, Lyr
 21. GG 146 Solvåg, 3,4, Lennart Axelsson, Rönnäng
 22. GG 85 Rex, 3,2, Rex Fisk AB, Rönnäng
 23. LL 161 Svan**, 2,8, Lars Lebro, Ellös
 24. GG 500 Vingaskär, 2,6, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 25. SD 437 Viken*, 2,1, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik
 26. GG 1 Grimskär, 2,1, Grahn & Lundberg AB, Fiskebäck
 27. GG 168 Tromsö**, 2,9, Per Alexandersson, Björkö
Fiskeriföretag, fiskemöjligheter av rödspätta i ton  2022, hemort, ägare
 1. Västerland AB, 266, Hönö, Kjell Douglas Sörensson och Håkan Sörensson
 2. Jonas Klingander, 46, Hönö
 3. Simrishamns Fisketeknik AB, 37, Simrishamn, Vilnis Ulups
 4. Gustav Grundén AB, 20, Önnered, Gustav Grundén
 5. Rossö Fiskeri AB, 15, Rörö, fam. Lundgren & fam. Olausson
 6. Adam Johnsson, 12, Fiskebäck
 7. Sandefjord Fiske AB, 10, Fotö, fam. Gustavsson via Västfjord Fiskeri AB
 8. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 8, Lysekil, Niklas Upper
 9. Arkö Fiske AB, 7, Rönnäng, fam. Aronsson & Mathias Ivarsson
 10. Svanen Fiskeri AB, 6, Rörö, fam. Larsson
 11. Mats & Lars Johansson, 6, Träslövsläge

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Bokförda tillgångar i fiskfiskeföretag 2021-12-31 i MSEK
 1. Vingaskär Fiskeri AB, 118,1, Styrsö, fam. Mats Johansson
 2. Arkö Fiske AB, 54,8, Rönnäng, fam. Aronsson och Mathias Ivarsson
 3. Västerland AB, 35,9, Hönö, Kjell & Håkan Sörensson
 4. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 28,7 (2020-12-31), Lysekil, Niklas Upper
 5. Älvsborg Fiskeri AB, 28,0 (2020-12-31), Fiskebäck, Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson
 6. SD 437 i Edsvik AB, 26,0 (2020-12-31), Edsvik, fam. Karlsson
 7. Sandefjord Fiske AB, 22,6, Fotö, fam. Gustavsson via Västfjord Fiskeri AB
 8. Hagberg Fiske AB, 22,5 (2020-12-31), Björkö, Peter och Sune Hagberg
 9. Fiskeri AB Ingun, 20,4, Fotö, Per-Olof och Robert Ivarsson
 10. LL 628 Atlantic AB, 13,1, Grundsund, fam. Ohlsson
 11. Gustav Grundén AB, 12,8, Fiskebäck, Gustav Grundén
 12. Valöskär AB, 7,6 (2020-12-31), Vrångö, fam. Westerberg
 13. Rossö Fiskeri AB, 5,3 (2020-12-31), Rörö, fam. Lundgren & fam. Olausson
 14. Svanen Fiskeri AB, 4,6 (2020-12-31), Rörö, fam. Larsson
 15. GG 350 Liz AB, 2,2, Dyrön, ägt av besättningsmän och delägare i Båt GG 330 Carmona AB
 16. Rex Fisk AB, 2,2, Rönnäng, Peter Hillberg
 17. Simrishamns Fisketeknik AB, 1,0, Simrishamn, Vilnis Ulups

Källor:  Merinfo.seAllabolag.seProff.se

Läs mer:
Noter

*) räktrålare
**) kräfttrålare
***) passiva redskap
•) kvotbåt

PS. Det finns ett stort antal felkällor. Framförallt när det gäller ägandet av företag och båtar. Den vanligaste orsaken är att databaser inte är uppdaterade

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!