Landningar i det svenska räkfisket 2021

Svenskt räkfiske fiskar räka med bottentrål. Det finns 62 båtar som har tillstånd att fiska räka. De flesta av dem är små men huvuddelen av räkan fiskas av ett fåtal stora båtar. Fisket bedrivs i Nordsjön och Skagerak. En del av fisket bedrivs med små båtar som fiskar i Kosterfjorden, Väderöfjorden och Gullmarsfjorden. I Gullmarsfjorden har bara 4 båtar tillstånd att fiska medan det handlar om 30-40 båtar i Koster- och Väderöfjordarna.

För det kustnära fisket i fjordarna finns särskilda regler om fiskeredskapens storlek och beskaffenhet. I Gullmarsfjorden finns det också regler om ett begränsat antal fiskedagar.

Det svenska räkfisket kan alltså sägas vara indelat i  två olika segment. Det mer storskalig fisket som sker i uthavet i Skagerak och Nordsjön och det mer småskaliga fisket i fjordarna. Några båtar bedriver fiske i båda segmenten.

GG 707 Arkö. Bild: Arköräkor

Landningar av räka 2021, båt, ton, ägare
  1. GG 707 Arkö, 115,2, Arkö Fiske AB
  2. GG 234 Kennedy, 68,1, Jonas Klingander
  3. LL 207 Nautic, 57,2, Vingaskär Fiskeri AB
  4. LL 628 Atlantic, 55,8, LL 628 Atlantic AB
  5. GG 73 Ingun, 54,0, Fiskeri AB Ingun
  6. SD 437 Viken, 44,3, SD 437 i Edsvik AB
  7. GG 411 Orion, 32,5, Valöskär AB
  8. SD 622 Vanguard, 26,6, SD 622 Vanguard AB
  9. GG 105 Titania, 25,3, Titania Fiskeri AB
  10. GG 781 Sandefjord, 22, 2, Sandefjord Fiske AB (Västfjord Fiskeri AB)
  11. SD 62 Theres, 22,2, Gröna Räkan AB
  12. SD 286 Listerö, 21,6, Listerö av Grebbestad AB
  13. SD 278 Brattvåg, 21,1, Ekenäs Fisk HB
  14. LL 110 Klingerö, 20,0, Klingerö Fiske AB
  15. SD 578 Vikingö Nord, 19,5, SD 578 Vikingö AB
  16. SD 511 Eros III, 19,5, Resö Skaldjur AB
  17. SD 341 Sundland II, 16,8, SD 341 Sundland AB
  18. SD 623 Dagny, 14,6, SD 623 Dagny AB
  19. SD 451 Ferder 3, 13,0, SD 451 Ferder AB
  20. SD 262 Carona, 11,1, ResöRan AB
  21. LL 91 Kristina, 8,6, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
  22. GG 173 Grace, 8,3, Gustav Grundén AB
  23. GG 1221 Singapore, 8,0, GG 1221 Singapore AB
  24. GG 181 Västerland, 7,3, Västerland AB
  25. GG 21 Zentha, 6,9, Zentha i Rönnäng AB
  26. GG 892 Strannefjord, 6,4, Hagberg Fiske AB
  27. SD 475 Nippon, 5,8, Nippon AB
  28. LL 425 Vikefjord, 5,7, Vikefjord AB
  29. SD 543 Gryning, 5,4, AB Nordkosters Fisk
  30. LL 9 Svartskär, 5,1, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB
Det fiske som bedrivs

Dessa trettio båtar är de som kan sägas bedriva ett riktat fiske på räka och vara heltidsfiskare. Många av dessa båtar fiskar också fisk och många av dem fiskar också kräfta. Exempelvis fiskar SD 437 Viken, SD 451 Ferder 3, GG 21 Zentha, LL 425 Vikefjord och LL 110 Klingerö fiskar också en hel del kräfta. LL 91 Kristina är i första hand en kräftrålare. GG 173 Grace är i första hand en fisktrålare som också fiskar räka och kräfta. GG 234 Kennedy, GG 411 Orion, GG 73 Ingun och GG 892 Strannefjord är i huvudsak fisktrålare.

I tillägg till detta finns ett antal trålare om i huvudsak fiskar kräfta och som har tillstånd att fiska räka.

Av de 30 båtarna bedriver GG 1221 Singapore och LL 9 Svartskär räkfiske i Gullmarsfjorden. De övriga båtar som fiskar i Gullmarsfjorden är LL 161 Svan som ägs av Lars Lebro och LL 467 Gullbris (Fiskerederi Andersson AB). Bägge båtarna fiskar i huvudsak kräfta LL 161 Svan landade 1,5 ton och LL 467 Gullbris 1,2 ton räka år 2021.

SD 437 Viken, SD 622 Vanguard, SD 578 Vikingö Nord, GG 105 Titania, SD 539 Gryning, SD 511 Eros III, SD 623 Dagny, SD 341 Sundland II, SD 286 Listerö, LL 425 Vikefjord, SD 451 Ferder 3, SD 62 Theres, SD 262 Carona, LL 9 Svartskär, SD 278 Brattvåg,  och LL 110 Klingerö har tillstånd att fiska i Kosterfjorden. I alla fall SD 437 Viken, SD 622 Vanguard, SD 578 Vikingö Nord och SD 62 Theres fiskar sannolikt utomskärs också.

Dessutom har vi båtar som vi kan betrakta som kvotbåtar. En del av dessa redvisar bara den fångst de måste redovisa varje år och andra används i viss mån till kräftfiske eller fiskfiske.

Kräfttrålare och fisktrålare

När det gäller kräfttrålare och fisktrålare som också fiskar räka så kommer troligen en del av dessa båtar att försvinna från räkfisket om överförbara fiskerättigheter införs. Framförallt i de fall som ägaren också har en annan båt och i de fall de fiskar mycket lite räka. I vissa fall kan dock tillstånd att fiska i Gullmarsfjorden eller Kosterhavet innebär att de ändå behåller två båtar då en mindre båt behövs för detta fiske. LL 677 Ocean verkar dock redan vara borta från räkfisket och har ersatts av en annan båt. Även GG 567 Karlsö kommer sannolikt att försvinna från räkfisket.

Landningar av räka 2021 från kräfttrålare, båt, ton, ägare
  1. LL 110 Klingerö, 20,0, Klingerö Fiske AB
  2. LL 91 Kristina, 8,6, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
  3. GG 21 Zentha, 6,9, Zentha i Rönnäng AB
  4. LL 425 Vikefjord, 5,7, Vikefjord AB
  5. SD 543 Gryning, 5,4, AB Nordkosters Fisk
  6. SD 158 Luna, 4,6, Thore Pålsson
  7. GG 168 Tromsö, 2,2, Per Alexandersson/Jan Hallman?
  8. GG 773 Signora, 1,8, Signora Fiskeri AB
  9. LL 161 Svan, 1,5, Lars Lebro
  10. SD 568 Kragerö, 1,4, Sixtensson & Hellberg
  11. LL 607 Fylgia, 1,3, Fiskerederi Fylgia AB
  12. SD 669 Palermo, 1,3, Krossekärrs Fiske AB
  13. LL 467 Gullbris, 1,2, Fiskerederi Andersson AB
  14. FG 72 Lagun, 1,0, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
  15. LL 677 Ocean, 1,0, Hartvigssons Fisk AB
  16. VG 29 Christina, 0,8, AB VG 29 Christina
  17. GG 19 Clinton, 0,7, Jonas Klingander
  18. LL 627 Atlas, 0,7, LL 628 Atlantic AB
Landningar av räka 2021 från fisktrålare, båt, ton, ägare
  1. GG 234 Kennedy, 68,1, Jonas Klingander
  2. GG 73 Ingun, 54,0, Fiskeri AB Ingun
  3. GG 411 Orion, 32,5, Valöskär AB
  4. GG 173 Grace, 8,3, Gustav Grundén AB
  5. GG 892 Strannefjord, 6,4, Hagberg Fiske AB
  6. GG 567 Karlsö, 1,1, Jonas Klingander
Kvotbåtar och hobbybåtar

Kvotbåtar är båtar som ägs av ett företag som också äger en större räkfiskebåt som fiskar större delen av de fiskerättigheter företaget har. Ibland används de delvis till kräftfiske i mindre skala. Om överförbara fiskerättigheter införs i räkfisket kommer dessa båtar snabbt att försvinna från räkfisket. En del båtar som har ett begränsat fiske ingår i ett företag som också har annan verksamhet. Detta gör att det fisket ändå kan betrakta som ett yrkesfiske på heltid.

Hobbybåtar eller mindre aktiva fiskebåtar är båtar som bedriver ett fiske som inte kan betal en tillräcklig lön. Ägarna har i allmänhet ett annat jobb eller är pensionärer. De bedriver i allmänhet ett begränsat fiske på både räka och kräfta. Om överförbara fiskerättigheter införs kommer de flesta av dessa båtar troligen att försvinna från räkfisket. LL 497 Zaida och LL 784 Littorina verkar dock redan vara borta från räkfisket. De har ersatts av andra båtar.

Landningar av räka 2021 från kvotbåtar, båt, ton, ägare
  1. SD 43 Helgoland, 1,2, Gröna Räkan AB
  2. GG 578 Svanvik, 1,1, Sandefjord Fiske AB (Västfjord Fiskeri AB)
  3. SD 748 Odderö, 1,1, Västerland AB (såld till systerbolag till Hagberg Fiske AB)
  4. SD 47 Brattskär, 1,1, Ekenäs Fiske HB
  5. GG 705 Hamneskär, 1,0, Arkö Fiske AB
  6. SD 248 Axö, 1,0, SD 437 i Edsvik AB
  7. SD 191 Silverön, 1,0, Titania Fiskeri AB
  8. SD 95 Mia, 1,0, Gröna Räkan AB
  9. LL 107 Rimfors, 0,8, Arkö Fiske AB
  10. GG 980 Danafjord, 0,8, Fiskeri AB Danafjord (Fiskeri AB Ingun)
  11. GG 19 Clinton, 0,7, Jonas Klingander
  12. LL 627 Atlas, 0,7, LL 628 Atlantic AB
Landningar av räka 2021 från hobbybåtar, båt, ton, ägare
  1. SD 258 Falken, 4,9, Kjell-Åke Sörensson
  2. GG 704 Timor, 3,7, Alexi Timor AB
  3. LL 775 Rio, 2,6, Smögens Skaldjur & Fiskeri AB
  4. SD 19 Måsen, 1,6, Stefan Johansson
  5. LL 470 Starlet, 1,4, Hans Andersson
  6. LL 784 Littorina, 1,1, Jan-Olof Olofsson
  7. LL 497 Zaida, 1,0, LL 207 Nautic AB
  8. SD 991 Tärnskär, 1,0, Nils Holgersson

Två större båtar bedriver i förhållande till deras storlek ett mycket begränsat fiske, det är GG 181 Västerland och LL 775 Rio. Orsaken till detta kan vara mycket skiftande. Sjukdom, att de har för avsikt att avveckla sin verksamhet eller att företaget i huvudsak bedriver annan verksamhet.

För att kolla vilka företag som kanske har annan verksamhet vid sidan av fisket kan vi titta på omsättningssiffrorna.

För Jonas Klingander finns inga ekonomiska siffror tillgängliga då företaget bedriver sin verksamhet som enskild firma. Inte heller Ekenäs Fisk AB redovisar ekonomiska uppgifter. LL 110 Klingerös fiskeriverksamhet verkar inte bedrivas i bolaget Klingerö Fiske AB (Simon Brorsson är ägare) och detsamma gäller fiskeriverksamheten med SD 511 Eros III som inte tycks bedrivas i Resö Skaldjur AB (fam. Hellberg).

Omsättning i räkfiskeföretag 2021, företag, omsättning M SEK, ägare
  1. Vingaskär Fiskeri AB, 20,7, Mats Johansson
  2. Sandefjord Fiske AB, 19,6, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
  3. Arkö Fiske AB, 16,6, Roger, Victor och Johan Aronsson samt Mathias Ivarsson
  4. Hagberg Fiske AB, 15,4, fam. Hagberg
  5. LL 628 Atlantic AB, 12,6, Lars-Johan Olsson och Henrik Ohlsson
  6. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 11,7, Niklas Upper
  7. Fiskeri AB Ingun, 11,7, Per-Olof och Robert Olofsson
  8. SD 437 i Edsvik AB, 9,2 (2020), fam. Karlsson
  9. Västerland AB, 9,0, fam. Sörensson
  10. SD 622 Vanguard AB, 4,8, fam. Thuresson
  11. Titania Fiskeri AB, 4,3, Jörgen Andersson och Conny Ivarsson
  12. Gustaf Grundén AB, 4,1, Gustaf Grundén
  13. Valöskär AB, 3,7 (2020), fam. Westerberg
  14. GG 1221 Singapore AB, 3,7 (2020), Robert Gustafsson
  15. Listerö av Grebbestad AB, 3,6, Ulf Jansson
  16. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 3,0, Niclas Hallberg

Robert Gustafsson äger också Zentha i Rönnäng AB som omsatte 1,8 miljoner SEK år 2021. Total blir det en omsättning i hans fiskeriverksamhet på 5,5 miljoner kronor.

Käller: Allabolag.se, Merinfo.se, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!