Landningar i det svenska fiskfisket 2021

Svenskt fiskfiske bedrivs främst i Nordsjön och Skagerak. En del av fisket bedrivs med bas i Hanstholm i Danmark och annat fiske bedrivs med bas i Sverige.

När årliga fiskemöjligheter infördes i Sverige innebar det att många större räktrålare förlorade en del av sina räkkvoter. Det innebar att fler båtar började bedriva riktat fiskfiske och de räktrålare som främst fiskade i uthavet i Skagerak och Nordsjön började stor utsträckning att bedriva ett mer blandat fiske på både räka och fisk. En del av fiskfångsten tas som bifångst i det riktade räkfisket.

Några få båtar har bedrivit ett betydligt mer omfattande fiskfiske än de tidigare räktrålarna gör. Idag är det GG 500 Vingaskär, GG 201 Bravik och GG 150 Älvsborg. Ett av dessa företag, Vingaskär Fiskeri AB, har dessutom börjat med räkfiske efter att ha sålt sin pelagiska fiskerättigheter och köpt en räktrålare, GG 207 Nautic. Det riktade fiskefisket kan ses som ett blandfiske då många olika arter i de flest fall ingår i fångsten.

En stor del av fisken som landas tas som bifångst i annat fiske. Exempelvis vid kräfttrålning utan rist utanför trålgränsen, vid räktrålning med rist och stängd tunnel, vid tobisfiske och ibland också vid pelagiskt fiske av sill. I det pelagiska fisket och tobisfisket kan bifångsterna minimeras med rist eller exkluder.

GG 150 Älvsborg. Bild: Malin Skog

Sej

Sej fångas främst vid riktat sejfiske i Nordsjön men även som bifångst vid räkfiske, sillfiske och tobisfiske. Några båtar som i huvudsak kan räknas som räktrålare är  GG 707 Arkö, LL 207 Nautic, LL 628 Atlantic, GG 781 Sandefjord och SD 437 Viken. GG 19 Clinton och LL 110 Klingerö är kräfttrålare. GG 173 Grace ägnar sig åt blandfiske. GG 234 Kennedy, GG 411 Orion, GG 73 Ingun, GG 567 Karlsö och GG 892 Strannefjord ägnar sig huvudsakligen åt fiskfiske medan GG 150 Älvsborg, GG 201 Bravik och GG 500 Vingaskär främst eller enbart är fisktrålare.

Landningar av sej 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 150 Älvsborg, 270,9, Älvsborg Fiskeri AB
 2. GG 500 Vingaskär, 221,4, Vingaskär Fiskeri AB
 3. GG 201 Bravik, 179,8, Vingaskär Fiskeri AB
 4. GG 73 Ingun, 72,1, Fiskeri AB Ingun
 5. GG 411 Orion, 40,5, Valöskär AB
 6. GG 707 Arkö, 24,7, Arkö Fiske AB
 7. GG 234 Kennedy, 21,9, Jonas Klingander
 8. LL 207 Nautic, 20,9, Vingaskär Fiskeri AB
 9. LL 628 Atlantic, 19,6, LL 628 Atlantic AB
 10. GG 173 Grace, 17,0, Gustav Grundén AB
 11. GG 567 Karlsö, 12,4, Jonas Klingander
 12. GG 781 Sandefjord, 6,7, Sandefjord Fiske AB (Västfjord Fiskeri AB)
 13. GG 19 Clinton, 6,6, Jonas Klingander
 14. GG 892 Strannefjord, 5,6, Hagberg Fiske AB
 15. SD 437 Viken, 3,6, SD 437 i Edsvik AB
 16. LL 110 Klingerö, 3,2, Klingerö Fiske AB
Torsk

Torsk landas huvudsakligen från riktat trålfiske i Nordsjön, som bifångst vid trålning av annan fisk, kräfta eller räka men även vid ett riktat fiske med garn och automatpilk (krok). Garnfisket är betydande i Öresund i längs Skånes kust i Östersjön. Över 200 båtar landade torsk år 2021.

Torskfisket domineras av fisktrålarna GG 150 Älvsborg, GG 201 Bravik och GG 500 Vingaskär som fiskar i Nordsjön och Skagerak med bas i Hanstholm. TG 32 Anita, MÖ 35 Sjollen, LA 338 Äran och alla andra båtar som hör hemma längs Östersjöns och Öresunds kuster fiskar med garn.  Även LL 486 Falken fiskar främst i Östersjön och Öresund.

GG 398 Westerö, GG 19 Clinton, LL 91 Kristina, LL 97 Zenith, LL 110 Klingerö, LL 161 Svan och GG 32 Tristan är kräfttrålare medan GG 39 Rossö och GG 840 Svanen är de enda svenska fiskebåtar som både ägnar sig åt pelagiskt fiske och demersalt fiske. LL 207 Nautic är en räktrålare. GG 184 Ragna fiskar torsk med garn och GG 146 Solvåg med pilk.

Landningar av torsk 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 150 Älvsborg, 144,4, Älvsborg Fiskeri AB
 2. GG 500 Vingaskär, 137,2, Vingaskär Fiskeri AB
 3. TG 32 Anita, 57,6, Jonas Bergström
 4. GG 201 Bravik, 48,7, Vingaskär Fiskeri AB
 5. MÖ 35 Sjollen, 28,1, HB Sjollen
 6. LA 338 Äran, 25,5, HB Missanas
 7. GG 73 Ingun, 25,2, Fiskeri AB Ingun
 8. MÖ 62 Louise, 16,3, Torbjörn Pålsson
 9. LL 91 Kristina, 15,0, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 10. GG 173 Grace, 14,9, Gustav Grundén AB
 11. ON 5 Hilma, 14,0, Johan Gustavsson
 12. SG 35 Bokö, 12,7, Roland Nilsson
 13. GG 411 Orion, 11,7, Valöskär AB
 14. LA 4 Marianne, 11,4, Tommy Persson
 15. GG 39 Rossö, 10,1, Rossö Fiskeri AB
 16. GG 840 Svanen, 10,1, Svanen Fiskeri AB
 17. GG 234 Kennedy, 9,2, Jonas Klingander
 18. GG 32 Tristan, 8,0, Rossö Fiskeri AB
 19. SD 437 Viken, 7,3, SD 437 i Edsvik AB
 20. LA 71 Tacitus, 6,4, Patrick Karlsson
 21. SIN 5 Pondus, 6,3, Anders Paulsen
 22. LL 486 Falken, 5,9, Ulf Stahre
 23. GG 184 Ragna, 5,7, Ragna Fiske AB
 24. GG 892 Strannefjord, 5,6, Hagberg Fiske AB
 25. MÖ 67 Risør, 5,6,  Ripmas Fiskeri AB
 26. HG 34 Anna, 5,4,
 27. GG 567 Karlsö, 5,3, Jonas Klingander
 28. LL 207 Nautic, 5,0, Vingaskär Fiskeri AB
 29. GG 146 Solvåg, 4,9, Lennart Axelsson
 30. GG 19 Clinton, 4,8, Jonas Klingander
 31. LL 161 Svan, 4,8, Lars Lebro
 32. GG 398 Westerö, 4,3, Fiskeri Westerö AB
 33. LL 110 Klingerö, 4,0, Klingerö Fiske AB
 34. GG 707 Arkö, 3,6, Arkö Fiske AB
 35. LA 336 Bröder, 3,6,
 36. LL 628 Atlantic, 3,3, LL 628 Atlantic AB
 37. LL 97 Zenith, 3,3, Bryggvingen AB
 38. MÖ 56 Fotevik, 3,2,
Kolja

Kolja fångas främst vid riktat fiske i Nordsjön och Skagerak men också som bifångst vid tobisfiske och bottentrålning av kräfta, torsk eller sej. GG 229 Clipperton, GG 64 Astrid Marie, GG 505 Polar och GG 203 Ginneton är pelagiska fiskebåtar som kanske främst får kolja som bifångst i tobisfisket. GG 19 Clinton och GG 32 Tristan kräfttrålare. GG 173 Grace ägnar sig åt blandfiske och resten av båtarna på listan är i första hand fisktrålare.

Landningar av kolja 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 500 Vingaskär, 49,3, Vingaskär Fiskeri AB
 2. GG 229 Clipperton, 34,8, B-C Pelagic AB
 3. GG 201 Bravik, 15,8, Vingaskär Fiskeri AB
 4. GG 150 Älvsborg, 14,5, Älvsborg Fiskeri AB
 5. GG 64 Astrid Marie, 14,0, Astrid Pelagic AB
 6. GG 567 Karlsö, 9,0, Jonas Klingander
 7. GG 73 Ingun, 8,7, Fiskeri AB Ingun
 8. GG 892 Strannefjord, 6,8, Hagberg Fiske AB
 9. GG 173 Grace, 6,4, Gustav Grundén AB
 10. GG 505 Polar, 4,7, Bryngeld Fiskeri AB
 11. GG 19 Clinton, 4,6, Jonas Klingander
 12. GG 32 Tristan, 4,3, Rossö Fiskeri AB
 13. GG 203 Ginneton, 3,8, Fiskeri AB Ginneton
 14. GG 234 Kennedy, 3,2, Jonas Klingander
 15. GG 411 Orion, 3,0, Valöskär AB
Kummel

Kummel tycks främst fångas som bifångst vid torskfiske med trål eller automatpilk (krok). Enbart fisktrålare landar större mängder.

Landningar av kummel 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 150 Älvsborg, 18,5, Älvsborg Fiskeri AB
 2. GG 500 Vingaskär, 9,5, Vingaskär Fiskeri AB
 3. GG 201 Bravik, 5,4, Vingaskär Fiskeri AB
 4. GG 411 Orion, 4,0, Valöskär AB
Vitling

Vitling fångas främst som bifångst vid fiske av tobis men också vid bottentrålning efter annan fisk eller kräfta. Alla båtar som landade mycket vitling under 2021 är pelagiska trålare med undantag av GG 150 Älvsborg.

Landningar av vitling 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 64 Astrid, 24,6, Astrid Pelagic AB
 2. GG 229 Clipperton, 11,6, B-C Pelagic AB
 3. GG 203 Ginneton, 6,9, Fiskeri AB Ginneton
 4. GG 207 Torland, 6,4, Torland Fiske AB
 5. GG 150 Älvsborg, 4,8, Älvsborg Fiskeri AB
 6. GG 778 Lövön, 4,4, Lövön AB
 7. GG 505 Polar, 3,7, Bryngeld Fiskeri AB
Rödspätta

Rödspätta landades av över 140 båtar. Nån enstaka båt som fiskar med garn i Öresund tycks bedriv riktat fiske mot rödspätta. I stort sett alla som fångar rödspätta får det alltså som bifångst. Huvuddelen av rödspättan fångas vid riktat garnfiske mot torsk i Öresund. I övrigt tas rödspätta vid riktat garnfiske mot torsk, riktat krokfiske med pilk mot torsk och vid bottentrålning av kräfta och torsk.

För 5 år sen och tidigare fanns det en båt, GG 181 Västerland, som fiskade rödspätta i ett riktat fiske och för ännu längre sen fanns det ytterligare ett antal båtar som ägnade sig åt riktat fiske av rödspätta. De fiskade i allmänhet med snurrevad. GG 181 Västerland har större delen av fiskemöjligheterna för rödspätta men fiskar i princip inte alls längre.

Landningar av rödspätta 2021, båt, ton, ägare
 1. HG 34 Anna, 3,6
 2. LL 91 Kristina, 3,4, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
Rödtunga

Rödtunga är en okvoterad art som idag fångas som bifångst. Tidigare har det också funnits ett riktat fiske.

Landningar av rödtunga 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 150 Älvsborg, 4,9, Älvsborg Fiskeri AB
 2. GG 173 Grace, 4,6, Gustav Grundén AB
 3. GG 892 Strannefjord, 4,6, Hagberg Fiske AB
Sill och skarpsill

Som jag redan nämnt finns det några få båtar som fiskar både demersalt och pelagiskt. De båtar det gäller är GG 39 Rossö och GG 840 Svanen. De är i huvudsak kräfttrålare men är utrustade med RSW-tankar för pelagiskt fiske. Förutom sill och skarpsill landar de också en mindre mängd makrill som de får som bifångst i annat fiske. Tidigare har också GG 500 Vingaskär var en demersal båt som också fiskat pelagiskt men inte längre.

Dessutom finns det ytterligare två kräfttrålare som har pelagiska fiskerättigheter, GG 77 Falken och GG 210 Vera C. Ingen av dem brukar landa nån pelagisk fisk och de finns med för att de använts som lysbåtar vid pelagiskt fiske med snörpvad. För närvarande finns dock inget storskaligt sådant fiske i Sverige.

Landningar av sill från demersala fiskebåtar 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 840 Svanen, 667,8, Svanen Fiskeri AB
 2. GG 39 Rossö, 275,1, Rossö Fiskeri AB
Landningar av skarpsill från demersala fiskebåtar 2021, båt, ton, ägare
 1. GG 840 Svanen,124,2, Svanen Fiskeri AB
 2. GG 39 Rossö, 18,4 Rossö Fiskeri AB
Företagens omsättning

Slutligen ska vi se på omsättningen i fiskfiskeföretagen för att se om några omsätter så mycket att det tyder på att de också bedriver annan verksamhet än fiske. För handelsbolag och enskilda firmor finns inga omsättningssiffror. Endast företag med en omsättning över 3 miljoner SEK finns medtagna, dock inte pelagiska fiskeriföretag, räkfiskeföretag och kräftfiskeföretag. Företag som bedriver olika varianter av blandfiske finns dock med.

Omsättning i fiskfiskeföretag 2021, företag, omsättning M SEK, ägare
 1. Vingaskär Fiskeri AB, 20,7, Mats Johansson
 2. Hagberg Fiske AB, 15,4, fam. Hagberg
 3. Älvsborg Fiskeri AB, 13,4, Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson
 4. Fiskeri AB Ingun, 11,7, Per-Olof och Robert Olofsson
 5. Rossö Fiskeri AB, 10,4, fam. Lundgren & fam. Olausson
 6. Svanen Fiskeri AB, 7,5, fam. Larsson
 7. Gustaf Grundén AB, 4,1, Gustaf Grundén
 8. Valöskär AB, 3,7 (2020), fam. Westerberg

Källor: Allabolag.seMerinfo.seHavs- och vattenmyndigheten

Läs mer: