Miljörörelser lanserar dummaste kampanjen hittills

Lobbyorganisationen Fishsec som är företrädare för Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och WWF Sverige har dragit igång en ny kampanj. Rädda Östersjötorsken. Eller på engelska Save Baltic Cod. Kraven är bland annat:

  • Kvoter i enlighet med bästa vetenskap.
  • Använd en försiktighetsbuffer och minska kvoterna med så mycket .
  • Använda säkra och tillförlitliga kontrollmetoder

Problemet med detta är det att det är helt verklighetsfrämmande och ogenomförbara krav. Anledningen är enkel. Det finns inget torskfiske i Östersjön att tala om. I östra Östersjön är det helt förbjudet och i västra Östersjön mycket begränsat och dessutom är det nästan bara småskaligt garnfiske.

Folk luras helt enkelt skriva på ett meningslöst upprop.

Men värre är att människor vilseleds. Gnom kampanjen bibringas folk den felaktiga uppfattningen att fisket är ett problem för torskbestånden i Östersjön. Eftersom inget fiske sker är det naturligtvis inte ett problem. Hela kampanjen är lögnaktig. Den utgår från en påstådd verklighet som inte existerar.

Idag är yrkesfisket inget problem för torskbeståndet i Östersjön. Fiskerirelaterade åtgärder är helt meningslösa då i stort sett inget fiske finns. Helt meningslösa om det är torsken vi vill rädda.

Istället för att fokusera på problem som inte finns borde miljörörelserna fokusera på de verkliga problemen för beståndet av östersjötorsk. Klimatförändringar (ger varmare och syrefattigare hav), övergödning (syrefattigare hav), säl (sprider parasiter och omöjliggör kustnära fiske) och för mycket skarpsill (påverkar föryngringen av torsken negativt).

SaveBalticCod är en meningslös, förljugen, vilseledande, falsk och oärlig kampanj vara enda egentliga syfte verkar vara att smutskasta yrkesfisket.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!