Svenska partier vet inget om fiske

Lobbyorganisationen Balticwaters2030 har gjort en undersökning av partiernas åsikter när det gäller delar av fiskeripolitiken. Det tydligaste när det gäller svaren är att partierna inte vet ett skvatt om fiske. En av frågorna är ledande och innehåller flera felaktiga påståenden. Något som bäddar för irrelevanta, intetsägande och felaktiga svar.  I huvudsak radar politikerna därför upp floskler och påståenden som inte betyder nåt. Dessutom kommer med påståenden som är felaktiga och ännu fler som är motsägelsefulla.

Alla utom kristdemokraterna och sverigedemokraterna säger att de vill flytta ut trålgränsen och i vissa fall vill de även förbjuda allt trålfiske eller allt industrifiske. Liberalerna menar dessutom att fisket inte har nån ekonomisk betydelse. Det är ett felaktigt påstående och är i princip bara sant när det gäller Stockholmsområdet. Fisket har en stor ekonomisk betydelse för en mängd skärgårdssamhällen i Bohuslän, Halland och Norrbotten men liten betydelse på andra håll och mycket liten betydelse i Stockholmsområdet.

Industrifiske

Om Liberalerna menar att industrifisket har liten betydelse så kan vi konstatera att det inte heller är sant. Industrifisket är en del av det pelagiska fisket som står för majoriteten av värdet och en tredjedel av sysselsättningen inom fisket. Utan detta fiske skulle de få kvarvarande svenska fiskindustrierna och mottagningsanläggningarna försvinna liksom de flera av de få kvarvarande varven och industrierna med inriktning på sjöfart.

Industrifisket är dessutom Sveriges klimatvänligaste och miljövänligaste fiske. Det orsakar inga bottenskador, medför inga större bifångster, drar minst bränsle i förhållande till fångad mängd fisk. Det är dessutom det enda fiske som domineras av unga personer. Arbetsmiljö och arbetsförhållanden ombord är mycket bra.  Fisket sker dessutom i enlighet med vetenskapliga råd och anses långsiktigt hållbart. Vardö politikerna fått för sig att detta fiske skulle vara det mesta problematiska övergår mitt förstånd.

Flera partier, exempelvis moderaterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, menar att sillbeståndet (strömmingsbeståndet) i Östersjön är hotat. Detta är inte sant. Forskningen är mycket klart när det gäller detta. Sillbeståndet i Östersjön är inte på något sätt hotat.

Miljöpartiet tror också att det bara är stora pelagiska trålare som bedriver industrifiske (fiske för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja samt till foder) men de som fiskar störst andel sill till foder och fiskmjöl är små trålare. Stora pelagiska trålare bedriver en stor del av sitt fiske i Nordatlanten, Nordsjön och Skagerak. Det mesta av det fisket är konsumtionsfiske. De små trålarna som fiskar i Östersjön fiskar enbart där och huvudsakligen handlar det om industrifiske.

Trålfiske

En utflyttning av trålfiskegränsen är i bästa fall en meningslös åtgärd och i sämsta fall en åtgärd som kommer att slå det småskaliga pelagiska trålfisket och siklöjefisket. Endast tre partier tar upp det som är de största problemen för det småskaliga svenska fisket. Skarv och säl. Nästan inget parti nämner det som är de stora övergripande problemen för fisket och fiskbestånden i framförallt Östersjön. Övergödning och klimatförändringar. Liberalerna och centerpartiet är undantaget då de nämner övergödningen.

Ungefär 90% av det svenska fisket är trålfiske. De flesta trålare är kortare än 24 meter och den del är kortare än 12 meter. Antalet stora trålare är få.

Okunniga partier och partiföreträdare

Alla partier svarar så att det är uppenbart de är okunniga om fisket och de villkor som gäller för fisket. Socialdemokraternas Markus Selin svamlar på klassikt makthavarvis, säger mycket men utan konkret innehål. Vänsterpartiets Elin Segerlind rapar upp samma gamla felaktigheter som länge varit partiets politik medan miljöpartiets Elisabeth Falkhaven lägger ut orden om ekosystembaserat fiske vilket ingen människa faktiskt vet vad det är eller vad det innebär.

Moderaternas Jessica Rosencrantz svamlar och fantiserar medan liberalernas Jakob Olofsgård verkar totalt okunnig om det han pratar om. Daniel Brändström svamlar när det gäller fisket. Roland Utbult från kristdemokraterna uttalar sig mer försiktigt om frågorna vilket i detta fall betyder att han faktiskt vet vad han pratar om och att fiskefrågorna är mycket komplexa. Sverigedemokraternas Runar Filper fokuserar på missnöjesfrågor utan att visa nån djupare förståelse för fiskeripolitik.

Läs mer: