Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

En ny forskningsrapport visar att svenska vatten i Östersjön har stora ytor som lämpar sig för hållbar utbyggnad av vindparker. Samtidigt har Östersjöländerna skrivit avtal för att storsatsa på havsvindkraft, med en sjufaldig produktionsökning till 2030.

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval, vars syfte är att titta på vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö, har undersökt möjligheterna för storskalig och hållbar utbyggnad av vindkraft i svenska vatten i Östersjön. I en ny rapport, med kartor för sjöfågel, fisk, tumlare och säl, och därtill föreslagna restriktioner och områdesskydd, visar de att Östersjön har stora ytor som lämpar sig för vindparker med bottenfasta fundament. Vindkraft med flytande fundament, som generellt har lägre påverkan, skulle göra ännu större delar av Östersjön intressanta för vindkraftsutbyggnad.

Samtidigt har länderna i Östersjöregionen i dagarna skrivit under ett nytt gemensamt energiavtal som ska bidra till energisäkerhet, både i regionen och i EU i stort. Ledarna för Östersjöländerna menar att vi i enighet behöver öka produktionen av förnybar energi och få till bättre sammankopplingslänkar:

Målet är en kapacitet på minst 19,6 GW vindkraft i Östersjön 2030, en ökning från dagens 2,8 GW. Det är ett av budskapen efter Baltic Energy Security Summit.

Den danska statsministern Mette Frederiksens tog emot i sin representationsbostad i Marienborg. Med var regeringscheferna i Finland, Polen, Lettland, Estland och Litauen samt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och representanter från Tyskland och Sverige.

Syftet är att stärka energisamarbetet i Östersjöområdet för att öka energisäkerheten mot bakgrund av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

I en deklaration slår länderna fast att man ska fasa ut ryska fossila bränslen och arbeta med gränsöverskridande energilösningar för att säkra den gröna omställningen.

Målsättning

Enligt energiavtalet ska Östersjöländerna tillsammans stå för upp till en tredjedel av EU:s mål för havsvindkraft år 2030. Det innebär att länderna tillsammans ska producera upp till 20 gigawatt el år 2030, vilket är mer havsvindkraft än vad hela EU producerar i dag.

Rapporten tar ingen som helst hänsyn till fisket som bedrivs i Östersjön. Huvuddelen av Sveriges fiske bedrivs i Östersjön så det är mycket märkligt. Men kanske ska det komma en rapport som tar upp konflikter mellan andra näringar och vindkraften. Om inte så är det skandalöst.

Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen har skrivit under avtalet. Ryssland, som också gränsar till Östersjön, var inte inbjudet till mötet.

Delar av texten från Havet.nu

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!