Burfiskebåtar kan erbjuda bra arbetsmiljö

I Sverige är burfiskebåtar små öppna båtar med en eller två mans besättning. Arbetet är tungt och utsatt för vädret makter. Det är i allmänhet inget jobb som nån vill göra när det är taskigt väder på vintern. Det behöver emellertid inte vara så.

I Storbritannien finns det burfiskebåtar där allt arbete bedrivs inomhus. Tungt är säkert arbetet ändå men de som arbetar ombord är skyddade från väder och vind.  De shelterdäckade burfiskebåtar som de använder i Storbritannien är dessutom både större och har större besättning. De bedriver också ett lönsamt fiske med bra mycket bättre arbetsförhållanden än i Sverige där det är svårt för många att livnära sig året runt på burfiske.

Moderna burfiskebåtar

Ett exempel på en modern brittisk burfiskebåt är E 24 Winter of Ladram som ägs av Waterdance Fishing och byggd av Parkol Marine Engineering i Whitby. Båten är 21 meter lång med 10 kojer för besättning och andra som kan tänkas följa med såsom forskare och kontrollanter. Besättningen beräknas inte utgöra fler än som mest 8 personer.

Winter of Ladram. BIld: Parkol

I Storbritannien finns också en annan fördel. Krabba är eftertraktad mat vilket det inte är i Sverige. Det går alltså att kombinera kräftfiske med ett lönsamt riktat krabbfiske. I Sverige skulle en liknande båt dom de använder i Storbritannien kunna användas både till fiske av kräfta såväl som hummer och krabba. Men för att få bättre pris och bättre marknad för krabba behöver sannolikt en del marknadsföringsarbete utföras.

Moderna burfiskebåtar i Sverige

Frågan är då hur det skulle kunna bli möjligt att ha den här typen av moderna burfiskebåtar i Sverige. Kanske inte lika stora men i alla fall lika moderna. För svenska förhållanden går det väl att tänka sig båtar för en besättning på två till fyra personer med en längd på 10-15 meter.

För att det ska vara möjligt behöver lönsamheten i det demersala svenska fisket öka. Då krävs det ett minskat antal båtar och fiskeriföretag så att de som blir kvar kan investera i moderna båtar och modern teknik. En båt av Winter of Ladrams typ skulle förmodligen också kunna ersätta en kräfttrålare. Enda sättet att öka lönsamheten i svenskt demersalt fiske och minska fiskeflottan är att införa överförbara fiskerättigheter. Förmodligen måste också reglerna för hur många burar en båt får ha ändras.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!