Finlands TFC-system – det nyaste

I Finland är de kustnära vattnen privatägda precis som de är längs med Sveriges Östersjökust från gränsen mellan Småland och Blekinge i söder och upp till den norra upplandsgränsen. Medan Sverige gjort inskränkningar i en privata äganderätten till vattnet genom att släppa fritidsfisket fritt så har Finland inte gjort något motsvarande.

Det finns i Finland därför ett viktigt yrkesfiske med stöd av äganderätten medan detta är relativt litet i Sverige. Till stor del beroende på att stadsbor från staden äger vattnen och att fritidsfisket fiskat ut en del av den kustnära fisken. Med tiden har detta lett till starka motsättningar mellan uthavsfiskarna som inte äger land och de kustnära yrkesfiskarna vars fiske bygger på äganderätt. Internationellt är detta något mycket ovanligt.

Havsfisket i Finland består av ett kustnära strömmingsfiske (sillfiske) med bottengarn, fiske av lax med garn och fällor, siklöjefiske i norr, annat kustnära fiske av andra arter och ett uthavsfiske av sill och skarpsill (vassbuk) med trål. Det kustnära fisket är i allmänhet ett säsongsbaserat fiske där de som bedriver det under andra delar av året har annan sysselsättning.

Överförbara fiskerättigheter

När TFC infördes i Finland år 2017 präglades det finska yrkesfisket av överetablering, överkapitalisering och olönsamhet. Fisket var olympiskt, dvs den som snabbast fick upp fisken tjänade mest. Det ledde till ständiga ingripanden från staten med fiskestopp och annat. Situationen var inte hållbar. Värst var situationen i det pelagiska fisket av strömming (sill) och vassbuk (skarpsill). När det finska TFC-systemet infördes omfattade det därför detta fiske samt laxfisket. Överförbara fiskerättigheter infördes i två segment, ett för trålfisket i uthavet och ett för det kustnära fisket. Dessutom infördes en separat kvot för nya fiskare.

Den ursprungliga fördelningen av fiskerättigheterna bestämdes utifrån historiskt fiske. Detta vållade en del kritik från framförallt de kustnära yrkesfiskarna.

Införandet av TFC i det finska fisket har lett till ökad lönsamhet och färre fiskebåtar. Dessutom har det lett till att estniska fiskare och företag köpt upp stora delar av det pelagiska finska trålfisket. Detta domineras idag av estniskägda fiskeriföretag. Det har också lett till att den privata äganderätten inskränkts genom att ägarna av kustnära även måste vara innehavare av fiskerättigheter för att få fiska strömming, vassbuk eller lax.

Totalt har ett trettital finska trålare fiskerättigheter för strömming och vassbuk. De ägs av de ett tiotal företag. 14 yrkesfiskare har fiskerättigheter i det kustnära fisket med bottengarn.

Fiskebåtar i fisket av strömming och vassbuk, båt, ägare (troligen inte alla, men de största och alla med MSC-certifiering)
 1. AAL-129 Danö, JAS Fiske AB (fam. Liljeqvist & Jörgen Andersson)
 2. FIN-1146-T Silverfors, Keskikala Oy (Soome Kala Oü)
 3. FIN-1122-T Laguna, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 4. FIN-175-T Olympos, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 5. FIN-118-V Westfjord, Oy Omega Shipping AB (Selkämeren Jää 70% och Baltfish Oü)
 6. FIN-1139-T Golden Rose, LV Fishing Oy (Vehkaperä)
 7. FIN-1111-U Roxen, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 8. FIN-1145-T Santos, S-H Fishing Oy (Tervamäki)
 9. FIN-138-T Nessie, Troolari Nessie Oy AB (Morobell Oü)
 10. FIN-13-V Sonnskär, Sonnfish Oy AB (Granfors)
 11. FIN-1115-U Shemara, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 12. FIN-187-O Baltik, Menhaden Oy (Krapesk AS)
 13. FIN-168-V Hanne, Oy Omega Shipping AB (Selkämeren Jää 70% och Baltfish Oü 30%)
 14. FIN-167-O Menhaden, Menhaden Oy (Krapesk AS)
 15. FIN-150-O Wäiski II, Eero Väätäjä
 16. FIN-113-L Calle, Calle Ky
 17. FIN-146-O Silli, Vehkaperän Kala Oy
 18. FIN-1109-U Pirke, Avoin yhtiö Handelsbolaget Juny-142
 19. FIN-17-O Rölli, Perämeren Trooli Oy
 20. FIN-197-T Sipi, T:mi P. Takala
 21. FIN-1131-T Trion, Mickelsson & Co Oy AB
 22. FIN-31074-T Osmerus, Hailiks Oy
 23. FIN-1134-T Rockall, Hailiks Oy
 24. FIN-1110-T Nea, Pensar Trål AB
 25. AAL-127 Monica, JAS Fiske AB
 26. AAL-126 Clinton, JAS Fiske AB
 27. FIN-165-O Arska, Hannu Tyybäkinoja
 28. FIN-119-O Marju, AV-Kala Oy

Keskikala Oy, Troolari Olympos Oy, Oy Omega Shipping AB, Shedfish Oy, Troolari Nessie Oy AB och Menhaden Oy är estniskägda företag.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!