Succé för ålgräsplantering

Förra året planterades 80 000 ålgräsplantor i en grund havsvik vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust. När forskarna inventerade området i september kunde de till sin glädje konstatera att antalet plantor mer än tiodubblats.

– Det här är första gången metoden med sandtäckning har testats i stor skala med lyckat resultat. Det visar att det går att återplantera ålgräs även där förhållandena är svåra och våra vanliga metoder inte fungerar, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Ålgräsängarna i södra Bohuslän har minskat kraftigt de senaste årtiondena. På många platser har de försvunnit helt. I en grund vik vid Lilla Askerön i Tjörns kommun har Länsstyrelsen i Västra Götaland och forskare från Göteborgs universitet därför testat sandtäckning som metod för att återplantera ålgräs.

Förra våren spreds sammanlagt 1 800 ton grovkornig sand ut på ett 10 000 kvadratmeter stort område i viken för att ge fäste till plantorna. Under sommaren planterades sedan ålgräsplantor för hand i området.

– Genom att först lägga ut sand har vi skapat nya förutsättningar i en vik där det varit för grumligt för ålgräset att överleva. Det här är en ny metod i Sverige och därför är det extra roligt att ålgräset tagit sig så bra efter planteringen, säger Beatrice Alenius, marinbiolog och projektledare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Oväntad bra tillväxt

Den första uppföljningen, i slutet av förra året, lovade gott. Då hade antalet skott i området fördubblats. När forskarna återvände i september i år var de spända. De vet sedan tidigare att vintern är en kritisk tid för ålgräsplanteringar. Till sin glädje möttes de av en böljande ålgräsäng. Antalet plantor i området hade ökat från 80 000 till 860 000.

– Ålgrässkotten har haft en oväntat bra tillväxt. Sannolikt har vi nu passerat en tipping point där ålgräset bidrar till att minska uppgrumlingen av sediment, förbättra ljusförhållandena och att ålgräsängen kan fortsätta att breda ut sig, säger Per Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper.

Viktigt att skydda befintliga ängar

Ålgräsängar har en viktig ekologisk roll. Rötterna binder sedimentet och hindrar erosion och uppgrumling. De är också viktiga för den biologiska mångfalden. Vid besöket i september kunde forskarna konstatera att det myllrade av krabbor, havsanemoner, fiskar och andra havslevande djur.

Forskargruppen Zorro har arbetat med restaurering av ålgräsängar i tio år. Det här är första gången de testar sandtäckning som metod.

– Vi är glada att metoden fungerar. Men det är viktigt att komma ihåg att det både är dyrt och att riskerna att misslyckas är stora. Det är därför både billigare och bättre att skydda befintliga ålgräsängar än att restaurera, säger Per Moksnes.

Läs mer om ålgräsängar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!