Ner för sill och upp för kolmule i Nordatlanten

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har lagt fram kvotråd för NVG-sill (atlantoskandisk sill), makrill, kolmule (blåvitling) och hästmakrill (taggmakrill) i Nordatlanten och Nordsjön för 2023. Kvotrekommendationerna har tagits fram av ICES egen arbetsgrupp för pelagiska arter där Norska Havforskningsinstituttet är en viktig bidragsgivare.

Kolmule

Kvotrådet för kolmule innebär en ökning med hela 81 procent jämfört med vad forskarna rekommenderade för år 2022. Rådet är att fångsterna av kolmule inte bör överstiga 1 359 629 ton 2023. Det är en l

Kolmule har haft bra rekrytering de senaste åren. Bland annat med en rekordstor 2020-klass, som justerats upp från förra årets beståndsbedömning.

– Kolmule har hatt god rekruttering til bestanden de siste årene, blant annet med en rekordsterk 2020-årsklasse som er oppjustert fra fjorårets bestandsvurdering, sier bestandsansvarlig Åge Høines på norska Havforskningsinstituttet, i ett pressmeddelande.

NVG-sill

När det gäller kvotråden för NVG-sill (norsk vårlekande sill, atlantoskandisk sill) rekommenderas en minskning med 15 procent, till 511 171 ton, från förra årets råd. Det är 38 procent lägre än förväntade fångster 2022.

Erling Kåre Stenevik på HI säger i en kommentar på HI:s hemsida att årsklasserna efter 2016 är svaga och att det behövs påfyllning från nya starka årsklasser:

– For NVG-sild ser vi ein sterk 2016-årsklasse, men årsklassene etterpå er svake, og det trengst påfyll frå nye sterke årsklassar. Sjølv ved å følgje forvaltiingsstrategien i 2023 er gytebestanden forventa kome under føre var-grensa i 2024, seier bestandsansvarleg Erling Kåre Stenevik.

Makrill

För makrill visar beståndsbedömningen att den har en relativt jämn och bra rekrytering. Kvoten på 782 066 ton är stabil från förra året, men med en liten minskning med 2 procent.

Rådet rekommenderar ändå en minskning av fångstkvoten 2022 med nästan en tredjedel. Orsaken till det är att flera länder såsom Island, Färöarna och Grönland i en lång rad år inte tagit nån som helst hänsyn till kvotråden från ICES. Det har alltså under lång tid fiskats mer än vad som anses hållbart. Detta tycks dock inte ha påverkat bestånden på nåt nämnvärt sätt.

Hästmakrill

För hästmakrill är kvotrådet från forskarna noll under år 2023. Tillståndet för beståndet är kritiskt:

– Bestandsstorleiken for hestmakrell er justert ned frå fjorårets bestandsvurdering. Årets vurdering tilseier at gytebestanden vil vere under kritisk nivå i 2024 sjølv med nullfiske i 2023, seier forskingssjef Aril Slotte.

Inga överenskommelser om kvoter

I likhet med situationen för makrill har flera länder i flera år inte heller brytt sig om ICES råd när det gäller NVG-sill och kolmule. Det har lett till att det inte under flera år funnits några internationella överenskommelser på området.

När det gäller Sverige så har svenska fiskare en del av EU-kvoten när det gäller samtliga nämnda arter. Flera svenska yrkesfiskare har också del i Danmarks kvot.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!