Stora olagliga utkast i räkfisket

Under en femveckorsperiod i maj genomförde HaV och KBV en kampanj med extra kontroller i räkfisket. De kallade sin kontrollkampanj för ett pådrag. Kontrollerna kunde påvisa att det förekommer ett regelmässigt fusk inom räkfisket i Sverige.

Räka indelas i två olika klasser. Kokräka (stor) och råräka (liten). Kokräkan inbringar stort försäljningsvärde medan råräkan har ett betydligt mindre värde. Regelverket kräver dock att all fångad räka tas i land, rapporteras och avräknas från fiskarens tilldelade kvot.

Eftersom kvoterna på räka är begränsade finns ett ekonomiskt incitament för den enskilde fiskaren att inte ta iland och rapportera den mindre värda, lilla råräkan. Med en högre andel kokräka ökas den ekonomiska vinsten.

Kontrollernas resultat

Innan kontrollperioden rapporterade svenskt räkfiske en sammanlagd andel på 62% av den värdefulla kokräkan i sin landningar.

Under kontrollperioden utförde KBV åtta kontroller till havs där KBV:s inspektörer bordade fiskebåten och medverkade under trålhalet samt sorteringen av fångsten. Tjänstemännen på KBV sorterade fisken och räkan efter storlek. De fick på så sätt en god uppfattning av art- och storlekssammansättningen i tråldraget. I dessa kontroller uppmättes ett snitt på 37% kokräka, dvs 25 procentenheter mindre än vad räktrålarna tidigare rapporterat i sin landningar.

Det betyder i klartext att räktrålarna ägnar sig åt uppgradering av fångsten,. Dvs de gör olagliga utkast för att få en större andel kokräka i landningarna.

Samtidigt som Kustbevakningen gjorde sjökontroller utförde landningskontrollen kontroller i hamn. Inom den period som det genomfördes extra kontroller i räkfisket under maj genomfördes 22 landningskontroller där ett snitt på 54% kokräka registrerades. Det var alltså fortfarande högre andel kokräka i landningarna än i fångsterna.

Tre av de landningskontroller som genomfördes var en uppföljning av Kustbevakningens sjökontroller på samma fiskeresa. Det innebar alltså att en fiskebåt som fick en sjökontroll på ett av sina tråldrag också fick en landningskontroll på samma resa. I samtliga uppföljande landningskontroller hade mängderna kokräka ökat jämfört med sjökontrollen. Det betyder att det skedde olagliga utkast mellan kustbevakningen kontroller till havs och landningen. De båtarna borde följaktligen ha bötfällts för detta men det verkar inte ha skett.

Möjliga åtgärder

För att få slut på uppgradering behöver lönsamheten i räkfisket öka. Antalet räkfiskebåtar måste också.D et finns ett enkelt och beprövat sätt att genomföra detta. Överförbara fiskerättigheter (TFC). Det finns redan förslag om att införa detta men politikerna i riksdagen har än så länge lagt hinder i vägen för att genomföra denna rimliga åtgärd.

Först efter att TFC införts i demersala fisket är det tid att diskutera införande av övervakningskameror för fångsten på räktrålare. Det är en åtgärd som kan vara bra, men den är vettig först när räkfisket getts möjligheter att faktiskt följa lagstiftningen. För att det ska vara möjligt krävs TFC.

Läs mer om räkfiske

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!