Danskt företag köper Uruguays största fiskeriföretag

Det danska livsmedelshandelsföretaget Nowaco A/S har blivit delägare i Uruguays största fiskeriföretag Ciupsa. Nowaco handlar med de flesta sorters livsmedel. Fisk är ett deras viktigaste områden. Tidigare (1998-2006) har företaget som har huvudkontor i Aalborg varit börsnoterat. Nowaco och Ciupsa har samarbetat i mer än 15 år.

Nowaco grundades år 1972 av Preben Kurt Nielsen och hans fru Juttine Nielsen. VD i företaget är idag deras dotter Katja Nowak Nielsen och styrelsen består av Torben Ballegaard, Juttine Nielsen, Katja Nowak Nielsen, Peter Terkelsen, Anders Bauditz och Mikael Thinghuus. Per Terkelsen är gift med Tina Nowak Terkelsen som är ytterligare en dotter till grundarna. Tina Nowak Terkelsen, Katja Nowak Nielsen och Juttine Nielsen är företagets ägare. företaget äger också dotterbolaget Nowaco Shipping A/S förutom en mängd handelsbolag i ett 20-tal länder.

Ciupsa (Compañía Italo Uruguaya de Pesca SA) grundades för 40 år sen och har sin verksamhet baserad i Montevideo. De äger sammanlagt 13 fiskebåtar. 4 av dem är frystrålare som fiskar argentinsk kummel (hake), hoki, bläckfisk och Kap king-clip. 9 båtar bedriver kustnära fiske efter gul croaker, argentinsk croaker, öring, bangamary (sandöring), blåfisk, parona och brasiliansk menhaden. Företaget har också en landbaserad fiskberedningsfabrik med 100-talet anställda.

Historiska danska kopplingar till Uruguay
Møller Nielsen

Danska företag har en lång tradition av fiske i Uruguay och södra Brasilien. En dansk vid namn Møller Nielsen startade efter andra världskriget ett fiskeriprojekt i Uruguay. Projektet blev mycket framgångsrikt och flera av de danska fiskare som deltog stannade kvar i Uruguay. Projektet avslutade kring 1950 och Møller Nielsen flyttade då till Brasilien där han fick tillstånd för ett fiskeriprojekt med sex fiskebåtar. Om Møller Nielsen har någon koppling till Preben Kurt Nielsen är inte känt men det är väl inte troligt.

Efter att ha misslyckats med att hitta danska båtar vände han sig till fiskhandlaren Carl-Olof Lång i Malmö för att få tag på svenska båtar och fiskare istället. Flera svenska och senare också danska fiskebåtar engagerades i fisket som till en början bedrevs med Rio de Janeiro som bas.

Fisken, i huvudsak en fisk som kallas corvina (havsgös), landades oftast i Rio Grande. Mest fisk fångades långt söderut i närheten eller utanför Uruguay. Fisken såldes på kontrakt till Industria Brasileira de Peixe i Rio Grande. Ägaren var en tyskättling vid namn Renner som också ägde stora textilfabri­ker och ett fotbollslag. Fisket var mycket lönsamt och framgångsrikt.

Willy Andersen

Ytterligare tre svenska båtar, alla från Hönö, fick även de kontrakt för att fiska i Brasilien. Kontraktet skrevs med företaget Latico och det var dansken Willy Andersen som stod bakom. Han arbetade som agent och assistent till Möller Nielsen men startade i och med detta ett eget företag.

Fisket efter bottenlevande fisk så långt norrut som Rio de Janeiro var inte bra. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med fisk så till slut fiskade också dessa båtar utanför Montevideo i Uruguay, fast med bas i Rio de Janeiro. Något medförde långa gångtider mellan hemmahamnen och fisket. Efter en tid fick båtarna möjlighet att fisk utan att vara bundna vid kontraktet med Latico. Fisket blev då mycket lönsamt och fisken kunde säljas på fria marknaden och inte bara i Rio de Janeiro. Fisket i dansk regi tycks ha upphört i början av 1960-talet.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!