Ny kustfiskarorganisation

Det tycks ha bildats en ny organisation för kustfiskare, Sveriges Kustfiskares Intresseförening (SKIF). Den bildades redan i somras. Men de har ingen avsikt att försöka bli en producentorganisation vilket förmodligen betyder att de kommer att få ett marginellt inflytande. De kan kanske mer ses som en lobbyorganisation för folk längs kusterna då de också tänker organisera folk som inte är yrkesfiskare. De tycks också ha en mycket skev bild av vilka producentorganisationer som finns i Sverige och vilka de organiserar. I alla fall om vi ska döma efter vad deras företrädare säger:

–Vi pratade först om att skapa en producentorganisation (PO) men de är ganska tunga att jobba med. Tyvärr driver den PO som finns idag mest frågor för industrifisket och struntar fullständigt i till exempel ostkusten och Skåne, säger Joakim Öhman, som själv är före detta fiskare och centerpartistisk politiker från Oxelösund.

Uttalandet förefaller mycket förvirrat då det finns en mängd producentorganisationer i Sverige. Det är mycket oklart vilken han menar med sitt uttalande.

SKIF uppger själva att de har medlemmar från Västkusten, Skåne och hela vägen upp till Västernorrland. Styrelsemedlemmar i SKIF är förutom Joakim Öhman (ordf), Anders Jansson från Ornö, Svante Lindblom från Skåne och Manjula Gulllikson från Västernorrland. Två av fyra är alltså från Stockholmsområdet med omnejd. Tidigare var även Tom Sundell från Falön i Uppland också styrelsemedlem men han har avgått.

Producentorganisationer

Småskaliga fiskare i Sverige är organiserade i flera olika producentorganisationer såsom Sveriges Fiskares PO (SFPO), Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO), PO Kustfiskarna Bottenhavet (POKB) och Norrbottens Kustfiskares PO (NKFPO).

SFPO är den överlägset största organisationen. De organiserar yrkesfiskare i hela Sverige, från Haparanda längst upp vid finska gränsen till Strömstad i Bohuslän. Huvuddelen av räkfiskarna, kräftfiskarna och fiskfiskarna i västra Sverige samt runt södra Östersjön är medlemmar.

HKPO organiserar räkfiskare i norra Bohuslän och kräftfiskare i Halland. POKB är organisationen för kustfiskare i södra Norrland medan NKFPO främst organiserar siklöjefiskare i Norrland. Dessutom existerar Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) med medlemmar längs östkusten från Stockholmsområdet i norr till Blekinge i söder. SYEF är medlemmar i Low Impact Fishers of Europe (LIFE).

Ingen av de nämnda producentorganisationerna eller föreningarna organiserar yrkesfiskare som i huvudsak ägnar sig åt pelagiskt fiske. De som bedriver industrifiske är därför inte medlemmar i någon av dem. Istället är de medlemmar i Swedish Pelagic Federation PO (SPF).

Sveriges Kustfiskares Intresseförening

Den nya organisationen för Kustfiskare (SKIF) framställer sig dels som en organisation för kustfiskare, dels som en samordningsorganisation för alla kustfiskare, del som en organisation för att som är bosatta på kusten eller är medlemmar i någon bryggförening. Det är också oklart vilken organisation de kritiserar då de knappast är målgruppen för SPF utan istället skulle kunna vara medlemmar i SFPO, HKPO eller SYEF så länge de inte bor i Norrland där det finns ytterligare två organisationer att välja på.

SKIF tycks faktiskt vara en organisation som är helt onödig för att organisera yrkesfiskare. SYEF fyller exakt samma funktion och SKIF bidrar därför ytterligare till den splittring som yrkesfiskarna dras med. Den kritik som SKIF:s ordförande riktar mot nån av de existerande producentorganisationerna är dessutom helt missriktad. Förmodligen menar han SFPO när han nämner den PO som existerar idag. Men de organiserar ju inte de som bedriver pelagiskt fiske av fisk för fiskmjölsindustrin. Joakim Öhman framstår därför som rejält okunnig och ska en annan organisation kritiseras krävs det nog en bättre precision.

Splittrade yrkesfiskare

I själva verket borde de som bildat SKIF ha gått med i SYEF som redan finns. Dessutom borde SYEF och POKB gå ihop. SFPO, HKPO och NKFPO borde för sin del också gå ihop i en gemensam organisation. Då skulle vi ha tre stycken organisationer, en för det pelagiska fisket (SPF), en för det demersala fisket och en för det småskaliga fisket med passiva redskap. Så är det i Danmark och det är på många sätt en rimlig ordning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!