Vilka ligger bakom den höjda sillkvoten i Östersjön?

EU:s ministerråd beslutade att höja sillkvoten (TAC) i de centrala delarna av Östersjön under 2023 med 32% jämfört med 2022 vilket innebär en kvot på 70 822 ton. EU-kommissionens förslag var en höjning med 14% till 61 051 ton. Det vetenskapliga rådet från ICES var på mellan 70 130 och 95 643 ton.

Den beslutade kvoten var alltså helt inom ramen för det vetenskapliga rådet. Den anses alltså vara långsiktigt hållbar av majoriteten av forskare och bryter inte mot de vetenskapliga råden.

Inte heller de övriga sillkvoterna i Östersjön och Bottenhavet innebär något avsteg från de vetenskapliga råden. Kvoten i Bottenhavet och Bottenviken sänktes med 28% till 80 047 ton medan kvoten i västra Östersjön förblev en oförändrad bifångstkvot på 788 ton. Allt i enlighet med vetenskapliga råden.

EU-kommissionens förslag till kvoter var också i huvudsak helt i enlighet med de vetenskapliga råden förutom när det gällde sill i centrala Östersjön där de var betydligt lägre än de vetenskapliga råden.

Varför högre än förslaget?

Den enda märklighet som finns när det gäller årets beslut om kvoter i Östersjön är att ministerrådet beslutade att höja kvoten för sill i centrala Östersjön mer än vad EU-kommissionen föreslagit. Varför blev det så? Sannolikt beror det på att några länder ansåg att kvoten skulle sättas i enlighet med de vetenskapliga råden och inte lägre än det. Sverige var emot en sådan kvotsättning. Det är dock troligt att länder som Finland och Estland samt kanske också Lettland, Litauen och Danmark var för en högre kvot än vad som föreslagits

När det gäller den svenska synen fanns det så vitt det är känt inga intressenter som ville ha en högre kvot (TAC) på sill under 2023 än under 2022. Inga yrkesfiskare ville ha det. Inte heller det storskaliga pelagiska fisket. De anser däremot att skarpsillskvoten borde höjas rejält. Men. Sverige beslutar inte ensidigt om kvoterna och andra länder har också inflytande. Därför sattes sillkvoten högre än vad EU-kommissionen föreslagit. Kom dock ihåg att den är satt i enlighet med de vetenskapliga råden.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!