Chubmakrill – mest fiskade makrillen

Chub. Bild: NOAA FishWatch Public domain.

Chub (Scomber japonicus), chubmakrill, stillahavsmakrill eller japansk makrill är den mest fiskade makrillarten i världen. Kustnära pelagisk stimfisk som återfinns längs kusterna i hela Stilla Havet utom längst i söder och dessutom i södra Indiska Oceanen kring Sydafrika. Viktiga bestånd finns i Japanska sjön och Kinesiska sjön.

Kan också bilda stim tillsammans med östlig stillahavsbonito (Sarda chiliensis), Stillahavstaggmakrill (Trachurus symmetricus) och Stillahavssardin (Sardinops sagax).

Tidigare ansågs spansk makrill (atlantisk chub, Scomber colias) vara samma art men så är det inte längre.

Lever bottennära under dagtid men går upp mot ytan på natten. Återfinns i huvudsak på djupt vatten ner till 300 meter nära kusterna men ungfiskar lever på grundare vatten med sandbotten. På djupare vatten under vintern. Kan bli upp till 60 cm lång men vanligare är längder kring 20-30 cm. Lever på copepoder, mindre skaldjur, fiskar och bläckfiskar.

Fiske

Fiskas runt hela Stilla Havet. Totalt fiskas cirka 1,4 miljoner ton per. På 1970-talet kunde det fiskas cirka 2 miljoner ton per år och den överfiskade utan tvekan på denna tid. Som mest fiskades det över 3 miljoner ton år 1978. De största fiskenationerna är Japan, Korea, Kina, USA, Chile och Mexico. Japan står för en fångst på cirka 500 000 ton per år.

Fiskas framförallt med snörpvad men även med flyttrål, bottentrål och garn. Används färsk, fryst, rökt saltad och konserverad. Fångas ibland ihop med stillahavsbonito (Sarda chiliensis), stillahavstaggmakrill (Trachurus symmetricus) och stillahavssardin (Sardinops sagax).

Fångster i ton 1950 to 2009. Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Blå makrill (japansk makrill)

Blå makrill eller japansk makrill (Scomber australasicus) är en makrillart som finns i Stilla havet från Japan via Taiwan i norr till Australien och Nya Zeeland i söder såväl som runt Hawaiiöarna och Socorroön i Mexico. Finns också i Indiska Oceanen från Röda havet och Adenviken i väster via Omanviken och Persiska viken och längs kusterna österut.

Blir normalt kring 30 cm lång men kan bli upp till 45 cm. Lever i kustnära vetten på djup mellan 75 och 300 meter. Stimlevande fisk som ibland bildar stim tillsammans med taggmakrill och sardiner. Äter plankton, små skaldjur, mindre fiskar och små bläckfiskar.

Blå makrill

Fiskas i framförallt Kinesiska sjön (Östkinesiska sjön) och kring Japan med Taiwan (cirka 40 000 ton per år), Kina och Japan (cirka 30 000 ton perår) som största fiskerinationer. Dessutom fiskas blå makrill kring Australien och Nya Zeeland samt kring Arabiska halvön. Totalt fiskas det kanske 100 000 ton per år. Fiskas främst med snörpvad och andra typer av vadar, flyttrål, bottentrål och håv.

I Kinesiska sjön har det tidigare fiskats uppemot 100 000 ton per år och runt Japan fiskades fram till 2015 mellan 100 000 och 200 000 ton per år. Fångas ofta ihop med chub. Fiska främst för konsumtion men även för användning som bete i tonfiskfiske med spö och backor.

Läs också: Makrill istället för tonfisk – nyttigare och bättre

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!