Makrill – den godaste fisken för en bohusläning

Atlantisk makrill (Scomber scombrus) finns i nordöstra Atlanten inklusive Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. I Irländska sjön, Keltiska havet, Biscayabukten och längs med kusterna ner till Mauretanien samt runt Medelhavet och Svarta havet. Kan även påträffas i Östersjön och Bottenhavet. Dessutom i nordvästra Atlanten från Labrador i norr till mellersta USA.

Stimfisk som lever närmare kuster och på grundare vatten under sommaren samt längre ute till havs och längre söderut i djupare vatten, ner mot 200 meter, på vintern. Tycks ha gynnats av klimatförändringarna varvid beståndet i framförallt Nordostatlanten blivit större och utbredningen mot norr ökat. När det gäller beståndet i nordvästra Atlantan har det tidigare överfiskats och är i dåliga skick än i Nordostatlanten. Situationen för bestånden i Medelhavet och Svarta havet är osäker.

Beståndet i västra Atlanten leker på våren i söder (Chesapeake Bay) och på sommaren vid Labrador. I Medelhavet leker makrillen under mars-april, i maj-juni i Nordsjön, runt brittiska öarna och utanför Frankrike samt i juni-juli i Skagerak och Kattegatt. Äter i huvudsak zooplankton (copepoder) men också små skaldjur, pteropoder och fiskyngel.

Blir normalt cirka 30-35 cm lång men kan bli ända till 60 cm lång.

Makrill. Eleazar Albin och Roger North. Public domain

Fisket

Fiskas för konsumtion i hela sitt utbredningsområde. Snörpvad och flyttrål är de viktigaste fiskredskapen i det storskaliga fisket. I de flesta länder finns också ett småskaligt mer kustnära fiske med dörj, spö, pilk och garn. Totalt fiskas ungefär 1 miljon ton per år.

De största fiskerinationerna är Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Färöarna, Island och Grönland. Färöarna, Island och Grönlands fiske har startat under 2000-talet på grund av makrillens mer nordliga utbredning som en följd av klimatförändringarna. Alla de nämnda länderna fiskar på det nordöstra beståndet. Fisket låg på mellan 400 000 ton 800 000 ton fram till ungefär 2010 men har därefter ökat.

Fisket i nordvästra Atlanten är obetydligt, kring 10 000 ton per år i nuläget. På 1970-talet kunde cirka 400 000 ton fiskas under enstaka år.

I många länder är det också en populär fisk inom fritidsfisket och sportfisket. Makrill är en mycket omtyckt matfisk som säljs färsk, fryst, rökt, saltad, filéad, styckad, konserverad i tomatsås eller på annat sätt.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!