Japansk taggmakrill

Japansk taggmakrill (Trachurus japonicus) eller japansk hästmakrill är en taggmakrill som finns i västra Stilla Havet, i Kinesiska sjön, Japanska sjön och Okhotska sjön runt Japan och Korea samt i Sydkinesiska sjön. Längs Kinas och norra Vietnams kuster och runt Taiwan.

Kan bli upp till 50 cm lång men är normalt kring 35 cm. Lever normalt i havsområden med sandbottnar på djup mellan 50 och 300 meter och i stim. Leker från april till juli längs Japans och Taiwans kuster. Äter som ung zooplankton men senare lever den på små kräftdjur och små fiskar.

Fisket

Årligen landas numera cirka 200 000 ton men under 1960-talet landades uppemot 500 000 ton per år. Det innebar dock ett kraftigt överfiske och i slutet av 1970-talet och 1980-talet var fångsterna nere i under 100 000 ton. Vid mitten av 1990-talet hade fångsterna stigit till 300 000 ton per år för att sjunka till cirka 200 000 ton kring år 2010. På den nivån har landningarna stannat. De största fiskerinationerna är Japan, Korea och Kina.

Fiskas för konsumtion och användning till fiskmjöl. De vanligaste fiskeredskapen är snörpvad och garn men fiskas också med flyttrål, bottentrål, krokredskap och fällor.

På 1980-talet startades också odling av japansk taggmakrill och den var som störst på 1990-talet för att sen minska till obetydlig nivåer.

Fångst 1950-2009. Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Fångst japansk taggmakrill. Bild: FAO

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!