B-C Pelagic – två fiskeriföretag i samarbete

B-C Pelagic AB är ett fiskeriföretag på Donsö som ägs av Bristol Fiske AB och AB Clipperton. I styrelsen för bolaget sitter Marcus Backman (VD), Kenny Jansson (ordf), Runar Jansson, Aste Jansson, Erling Malmborg och Reine Backman. Kenny, Runar och Aste Jansson äger Bristol Fiske AB där de alla också sitter i styrelsen. Dessutom är Frida Elander styrelsesuppleant. AB Clipperton ägs av Marcus och Reine Backman samt Erling Malmborg som också utgör bolagets styrelse.

Samma sex personer som äger de svenska bolagen äger också danska B-C Pelagic Holding ApS med dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS. I det sistnämnda bolaget är B-C Pelagic AB minoritetsägare. B-C Pelagic AB omsatte 71 MSEK år 2022 (2021-07-01-2022-06-30). De bokförda tillgångarna var 298 M SEK. AB Clipperton omsatte 13 MSEK under samma verksamhetsår och hade bokförda tillgångar på 29 MSEK medan Bristol Fiske AB hade en omsättning på 5 miljoner kronor och bokförda tillgångar på 23 miljoner SEK.

I Sverige äger AB Clipperton fiskebåten GG 1226 Clippfjord på 7 bruttoton som i praktiken är en kvotbåt medan B-C Pelagic AB äger den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton på 1 568 bruttoton. I Danmark äger B-C Pelagic Danmark ApS den pelagiska trålaren S 438 Bristol på 810 bruttoton.

GG 229 Clipperton

GG 229 Clipperton. Bild: Karstensens

Andel av danska fiskerättigheter (februari 2023)

B-C Pelagic Danmark ApS

 • Tobis, 5,0%
 • Vitlinglyra (sperling), 4,0%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 3,8%
 • Skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, 0,8%
 • Sill i östra Östersjön, 0,7%

Källa: Fiskeristyrelsen

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
B-C Pelagic AB
 • Industrifisk norsk zon, 33,6%
 • Tobis, 15,5%
 • Blåvitling (kolmule), 15,0%
 • Sill västra Östersjön, 12,2%
 • Skarpsill Östersjön, 11,9%
 • Sill norsk zon (nabo), 9,1%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 9,1%
 • Sill norra Östersjön, 8,3%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 8,1%
 • Sill SKN, 8,1%
  Sill Storbritannien, 8,1%
 • Sill östra Östersjön, 6,1%
 • Makrill norsk zon, 5,8%
 • Makrill, 5,8%
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 5,4%
AB Clipperton
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 9,9% (2022)
 • Sill östra Östersjön, 7,3%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 3,0%
 • Sill SKN, 3,0%
 • Makrill norsk zon, 1,8%
 • Makrill, 1,8%
 • Tobis, 1,8%
 • Skarpsill Östersjön, 1,4%
 • Blåvitling (kolmule), 0,2%
Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
AB Clipperton
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 3 800
 • Rödspätta Skagerak, 156
 • Torsk Skagerak, 124
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 80
 • Torsk Kattegatt, 80
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 20
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 20
B-C Pelagic AB
 • Sej, norsk zon, 141
 • Kolja norsk zon, 57
 • Vitling norsk zon, 20

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Övriga källor: allabolag.seproff.semerinfo.se, EU:s fiskebåtsregister

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!