Kaphästmakrill

Kaphästmakrill (Trachurus capensis) är den näst mest fångade taggmakrillen eller hästmakrillen. Den finns framförallt utanför Sydafrika och Namibias kuster men även längs den västafrikanska kusten och i Guineabukten upp till Liberia och Sierra Leone. Betraktas ibland som samma art som atlantisk hästmakrill. Taggmakrillar liknar äkta makrillar men är inte närmare släkt med dem.

Normalt kring 30 cm lång men kan bli uppemot 60 cm. Nära botten på dagarna men i stim nära ytan på nätterna. Lever i allmänhet på grunda vatten med sandbottnar. Som yngel äter de copepoder och som vuxna äter de mindre fiskar.

Kaphästmakrill. Bild: FAO

Började fiskas kommersiellt i ett storskaligt fiske på 1970-talet efter att tidigare enbart ha fångats i småskaligt fiske och som bifångst i kummelfiske. Fortfarande fångas en hel del som bifångst i kummelfiske. Men det mesta fångas i ett riktat flyttrålsfiske. Namibia och Sydafrika är de viktigaste fiskenationerna. Den totala årliga fångsten är cirka 350 000 ton. Under 1980- och 1990-talen var fångsten per år nästan dubbelt så stor som idag.

Fångst i ton 1950-2009. Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Bild: FAO

Cunenehästmakrill

Cunenehästmakrill (Trachurus trecae) finns längs Västafrikas kust från Marocko i norr till Angola i söder. Kan bli upp till 35 cm lång. Lever i stim på vatten som är mellan 20 och 100 meter djupt men kan hittas ända ner till 600 meters djup. Äter små kräftdjur.

Cunenehästmakrill. Bild: FAO

Har fiskats kommersiellt sen 1950-talet. Idag landas cirka 80 000 ton per år men tidigare (främst 1980- och 1990-talen) har fångsterna legat kring 100 000 ton eller mer per år. Den viktigaste fiskerinationen är Angola. Fiskas med flyttrål, bottentrål, snörpvad och backor.

Fångst av cunenehästmakrill 1950-2009. Bild: Epipelagic Licens: CC BY-SA 3.0

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!