Fint i GP om yrkesfiskarna som miljövänner vill förbjuda

I Göteborgs-Postens lördagsbilaga Två Dagar fanns igår ett mycket fint bildreportage om en yrkesfiskare på Vrångö. Han heter Mattias Olsson och fiskar kräfta med bottentrål tillsammans med sin son Axel Olsson. Trålaren heter GG 537 Glittskär och är nästan 17 meter lång med ett bruttotonnage på 39 ton.

De fiskar med ristförsedd dubbeltrål vilket minimerar bifångsterna. Dessutom säljer de fångsten direkt till konsument genom direkta beställningar eller rekoringar. Försäljning sker på lite olika ställen, bland annat vid Önnereds brygga. Det är en ganska typisk svensk kustnära trålare och en sådan båt som skulle försvinna om förbud mot bottentrålning infördes. År 2022 landade de 17 ton kräfta men bara mycket små mängder fisk (däribland några tiotal kilo torsk, vitling, rödspätta och kummel)

Tidigare fiskade de med burar men det arbetet var för slitsamt och tungt. Det orsakar fysiska skador på kroppen som slits ut. Det är inget som en yrkesfiskare kan ägna sig åt under hela livet utan att förstöra sig själv. Därför är det inget alternativ i det stora hela när det gäller kräftfisket.

GG 537 Glittskär. Bild: GG 537 Glittskär

Bottentrålsförbud

Glittskär skulle försvinna även om ett förbud mot bottentrålning bara infördes innan territorialvattengränsen på 12 sjömil. Idag får de fiska utanför trålfiskegränsen på 4 sjömil (3 sjömil i Halland) plus i några så kallade inflyttningsområden innanför trålfiskegränsen. Mattias Olsson och hans son Axel Olsson skulle tvingas upphör med fisket om en sådan lagstiftning infördes.

I själva verket skulle 100-tals trålare och flera hundra yrkesfiskare försvunna om totalt bottentrålsförbud infördes. 75% av kräffisket och kräftfiskarna och kanske 90 % av räkfisket. Dessutom skulle 90% av strömmingsfisket i Norrland samt siklöjefisket försvinna. Det enda som skulle bli kvar är det storskaliga pelagiska fisket. Burfiske är inet att alternativ för varken räkfisket, strömmingsfisket eller siklöjefisket. Garnfiske är ett möjligt alternativ för strömmingsfisket och siklöjefisket men precis som burfiske är det mer slitsamt och tungt än trålfiske och därför kanske inte en möjlighet för många yrkesfiskare.

Om bottentrålsförbud infördes innanför territorialvattengränsen skulle en lite mindre del av kräftfisket och räkfisket försvinna, Främst de minsta trålarna medan de större räktrålarna och fisktrålarna som kan fiska i Nordsjön skulle överleva. Dessutom skulle siklöjefisket i Norrbotten försvinna men strömmingsfisket i Bottenhavet och Bottenviken skulle förmodligen överleva. Dessutom skulle förstås det storskaliga pelagiska fisket finnas kvar. Om bottentrålsförbud bara infördes i marina skyddsområden skulle i huvudsak bara det mest småskaliga räkfisket i Norra Bohuslän försvinna.

MIljövänner som inte begriper

Ibland undrar jag om miljövännerna förstår vad de föreslår när de vill förbjuda bottentrålning och vilka konsekvenser det skulle få. Det verkar oförståeligt att det skulle vilja döda huvuddelen av det yrkesmässiga svenska fisket. Men ibland är det vad jag tror att de faktiskt önskar.

Eller så tror de att det skulle stoppa det storskaliga fisket med båtar som är mellan 24 meter och 90 meter långa. Det storskaliga pelagiska fisket av sill, skarpsill och makrill samt delar av räkfisket och fiskfisket. De verkar inte förstå att det pelagiska fisket i huvudsak bedrivs med flyttrålar (med undantag av tobisfisket) och därför inte berörs av ett bottentrålsförbud i någon form.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Fint i GP om yrkesfiskarna som miljövänner vill förbjuda”

Kommentarer är stängda.