Yrkesfiskare missnöjda med vindkraftsbeslut

Den svenska regeringen har beslutats sig för att godkänna två vindkraftsprojekt i Kattegat. Vattenfalls Kattegatt Syd och OX2:s Galene. Galene är dock bara en liten del av det projekt som OX2 planerat och det är inte säkert att det finns nån ekonomi i projektet när det nu krympts ner. Dessutom finns det flera andra skäl till att vindkraftsparkerna inte blir av. andra myndigheter ska fatta beslut. Planerna kan överklagas i flera led och vid flera tillfällen.

Bland de som är mot vindkraftsplanerna finns yrkesfiskare, fågelvänner och en del andra:

En av föreningarna som motsatt sig förslaget och överklagade länsstyrelsens beslut var den nationella fågelföreningen Birdlife Sverige.

– Egentligen var det väl ganska väntat att regeringen skulle gå på länsstyrelsens beslut, säger fågelskyddsansvarig Daniel Bengtsson på Birdlife Sverige.

[…]

Vindkraftsparkerna är inte bara ett hot mot fågellivet till havs. Även Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) har varit kritiska, främst till vindkraftsparken Kattegatt syd.

När tidningen når ordförande Peter Ronelöv Olsson hade han inte informerats om beslutet men reagerar med bestörtning på regeringens besked.

– Om Kattegatt syd byggs innebär det slutet för det halländska yrkesfisket, säger han.

Peter Ronelöv Olsson säger att de ska sätta sig in i beslutet som helhet men att de inte kommer ge upp kampen för att stoppa Kattegatt syd.

– Vi kommer undersöka alla möjligheter att överklaga, säger han.

Påverkar trålfisket

Jag tror Peter Ronelöv Olsson överdriver kraftigt men helt klart påverkas trålfisket av kräfta om det byggs en stor vindkraftspark. Ett stort område blir omöjligt att tråla i. Men rimligen kommer det att vara tillåtet med garnfiske och burfiske i vindkraftsparken så det finns en möjlighet för fiske i området ändå. Flera fiskare menar att det är slutet för det halländska fisket:

– Jag tror det är den sista spiken i kistan. Vi har snart ingenstans att fiska längre, säger Björn Ulups, fiskare på västkusten.

– Jag tycker att det är helt befängt. Det är nådastöten för oss yrkesfiskare på Hallandskusten, säger Görgen Andersson.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!